PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII

O SAKRAMENCIE EUCHARYSTII

"Obecność prawdziwego Ciała Chrystusowego i prawdziwej Krwi w tym sakramencie - jak mówi św. Tomasz - można pojąć nie zmysłami, lecz jedynie przez wiarę, która opiera się na autorytecie Bożym. Stąd odnośnie do słów św. Łukasza (22, 19): 'To jest Ciało moje, które za was będzie wydane', św. Cyryl mówi: 'Nie powątpiewaj, czy to prawda, lecz raczej przyjmij z wiarą Zbawiciela, ponieważ On, który jest Prawdą nie kłamie': Zbliżam się w pokorze i niskości swej; Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe; O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak; Kto się im poddaje, temu wiary brak; Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, Że w postaci Chleba utaiłeś się". KKK 1381

ciekawe czy kiedykolwiek to zobaczysz...

AKTUALNOŚCI

Niestety z informacji, które otrzymujemy wynika, że kościoły mogą pozostać zamknięte do początku lipca 2020 r. Modlimy się, aby tak nie było, jednak musimy odwołać planowane daty I Komunii Świętej. Planujemy jej przeprowadzenie po okresie wakacyjnym, z tym, że możliwe byłoby wcześniejsze przyjęcie I Komunii dla mniejszych grup dzieci, gdyby tego pragnęli rodzice, jednak z pewnością nie wcześniej niż w sierpniu.

Szczegóły zapisów dzieci do I Komunii Świętej na przyszły rok ogłosimy we wrześniu.

Osoby, które potrzebują zaświadczeń na piśmie w związku z organizacją Komunii Świętej poza naszą parafią proszone są o kontakt z ks. Piotrem Szyperskim MIC tel. 07703697590


KATECHEZA ZDALNA DLA RODZICÓW I POMOC W JEJ PRZEPROWADZENIU

W tych niezwykłych okolicznościach w ramach Katechezy 10 Ks. Piotr postanowił nagrać dla Państwa specjalną KATECHEZĘ i dodać kilka dodatkowych filmików, które powinny pomóc w jej przeprowadzeniu:


  INFORMATOR DLA RODZICÓW -
  czyli jak wygląda przygotowanie dzieci do sakramentów pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w naszej parafii.

  Drodzy Rodzice!

  Przypominamy, że wszystkie informacje dotyczące przebiegu przygotowania podawane są na bieżąco na katechezach i mszach świętych z udziałem dzieci przygotowujących się do I komunii świętej. Poniżej jednak zamieszczamy małe przypomnienie.

  1. Jak wygląda przebieg spotkań i kiedy się odbywają?

  Przygotowanie odbywa się w dwóch wymiarach: liturgicznym i katechetycznym. Stąd dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w coniedzielnej mszy świętej o godzinie 14:30 oraz w mszach świętych w każdy pierwszy czwartek miesiąca (od października do kwietnia) o godzinie 17:30. Każda rodzina przybywa na katechezy w wyznaczonym dniu tygodnia. Katechezy odbywają się w następujących tygodniach:

  • 7-10 października
  • 4-7 listopada
  • 18-21 listopada
  • 9-12 grudnia
  • 13-16 stycznia
  • 10-13 lutego
  • 9-12 marca
  • 23-26 marca
  1. Kto prowadzi przygotowanie?

  Za przygotowanie do sakramentów w każdej parafii odpowiada ksiądz proboszcz, który deleguje księdza wikariusza do przygotowania liturgicznego. Tenże ksiądz prowadzi także katechezy dla rodziców. Dzieci są katechizowane przez wcześniej przygotowanych animatorów: siostrę zakonną i osoby świeckie.

  1. Skąd wziąć materiały do pracy w domu i co zrobić, gdy dziecko nie pamięta swojej pracy domowej?

  Drukowane materiały dla DZIECI I RODZICÓW otrzymują bezpośrednio na katechezach. Wszystkie materiały dla RODZICÓW do przeprowadzenia katechezy domowej znajdują się poniżej. Opatrzone są numerem konkretnej katechezy. Konspekty te zawierają każdorazowo informację o zadanej pracy domowej.

  1. Do czego się zobowiązujemy?
  • do systematycznego uczestnictwa w Mszach Świętych w niedzielę (o 14:30) oraz w pierwsze czwartki miesiąca (o 17:30),
  • do systematycznego uczestnictwa w katechezie,
  • do regularnej pracy z dzieckiem w domu – katechezy rodzinnej z wykorzystaniem otrzymanych materiałów oraz według skryptów dostępnych na stronie internetowej parafii,
  • do systematycznego odrabiania prac domowych oraz nauki wyznaczonego materiału pamięciowego,
  • do pogłębiania własnej wiary, by umacniać wiarę dziecka i rodziny,
  • do współpracy z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie, katechetami oraz komitetem rodzicielskim
  1. Kiedy jest pierwsza Spowiedź Święta?

  Sakrament Spowiedzi Świętej udzielany jest dzieciom zazwyczaj w ostatnią sobotę kwietnia.

  1. Kiedy jest I Komunia Święta w naszej parafii?

  Uroczystość I Komunii Świętej odbędzie się w naszej Parafii 2, 3 i 9 maja 2020. Termin jest losowany przez rodziców. Losowanie przeprowadza komitet rodzicielski.

  1. Czy Komunia Święta może się odbyć w Polsce?

  Istnieje możliwość odbycia przygotowania w naszej parafii, zakończonego wystawieniem odpowiedniego zaświadczenia umożliwiającego przystąpienie do pierwszej Spowiedzi oraz Komunii w innej parafii, także w Polsce.

  1. Informacje praktyczne:
  • Ze względu na tryb przygotowania nie ma możliwości, aby „dopisać” dziecko po upływie terminu zgłoszeń (po pierwszym tygodniu września);
  • Nie ma możliwości ukończenia całego przygotowania przy powtarzających się nieobecnościach na Mszach Świętych czy katechezach;
  • Warto zwrócić uwagę na to, czy zdolności językowe pozwolą dziecku na uczestnictwo w przygotowaniu, które prowadzone jest w języku polskim. Dotyczy to także nauki materiału na pamięć. Nie ma możliwości prowadzenia przygotowania w języku angielskim w naszej parafii;
  • Obowiązkowe jest uczestnictwo w próbach komunijnych, które odbywają się w tygodniu poprzedzającym weekend komunijny.
  • W trakcie przygotowania wybierany jest przez księdza „Komitet Rodzicielski” odpowiadający za sprawy organizacyjne, w tym: wybór fotografa, wzoru pamiątki komunijnej (obrazka), wystrój kościoła w dniu uroczystości, wybór krawcowej, itp.;
  • Strój komunijny jest jednolity. Nie ma dowolności w komunijnym ubiorze dzieci;
  • W trakcie uroczystości są wykonywane pamiątkowe fotografie przez jedną firmę fotograficzną. Nie ma możliwości zaangażowania dodatkowych fotografów lub nagrywania filmu (cała uroczystość będzie transmitowana w Internecie z kamer kościelnych, czyli za pomocą systemu live-streaming);
  • Zachęcamy do zobaczenia nagrań z uroczystości I Komunii Św. w naszej parafii dostępnych na parafialnym kanale YouTube. Link do nich jest dostępny na naszej stronie internetowej: www.parafiaealing.co.uk

   ■ Parafia zastrzega sobie możliwość zmian terminów i ustaleń! ■   KATECHEZY DLA RODZICÓW I DZIECI   KANCELARIA 

   KANCELARIA DOSTĘPNA
   TYLKO TELEFONICZNIE I MAILOWO:

   Poniedziałek
   10.30 - 15.00
   (13.00 - 14.00 - przerwa)

   Wtorek
   Kancelaria nieczynna

   Środa
   10.30 - 15.00
   (13.00 - 14.00 - przerwa)

   Czwartek
   14.00 - 18.00

   Piątek
   14.00 - 17.00

   W razie konieczności osobistego spotkania w kancelarii istnieje taka możliwość po wcześniejszym umówieniu się w ramach godzin urzędowania. Ponadto można zamawiać intencje mszalne czy to mailowo, czy też telefonicznie.

    

   Czytaj Więcej

   Szczęśliwy jest ten, kto znosi krzywdy, a przeciwnie, nieszczęśliwy jest ten, kto je wyrządza.

   — Św. Stanisław Papczyński


   Image

   ZAPRASZAMY DO MODLITWY NOWENNĄ
   ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. OJCA STANISŁAWA
   (kliknij w obrazek).

   NOWENNA DOSTĘPNA JEST TAKŻE JAKO APLIKACJA NA URZĄDZENIA PRZENOŚNE:

   ANDROID (PLAY STORE)

   ........ iOS (APP STORE) .......


   OSTRZEŻENIE!

   Przypominamy, że "Grupa pani Beaty", znana także jako "Wspólnota Jezu ufam Tobie" jest niebezpieczna. Grupa ta nie jest rozpoznana i uznana przez Kościół. Grupa i jej liderka propaguje nauki i praktyki niezgodne z Ewangelią i nauczaniem Kościoła. Grupa skrzywdziła wiele osób i prosimy, aby nie dawać się wciągać do grupy ludziom, którzy często w miejscach publicznych proponują wspólną modlitwę lub posługę uzdrawiania. To co na początku wydaje się cudowne i pobożne, w tym wypadku często kończy się głębokim ubezwłasnowolnieniem, odcięciem od rodziny i przyjaciół i wymaga poważnej pomocy psychologicznej i duchowej. Wszystkich, którzy chcą opuścić grupę, ale nie czynią tego z powodu lęku przed utratą obiecywanych łask lub groźbą nieszczęścia bądź choroby zachęcamy do odwagi i obiecujemy pomoc.


   Czytaj Więcej


   DO PRZEMYŚLENIA:
   Według rozeznania wspólnego dla wszystkich kapłanów pracujących obecnie w parafii "Grupa pani Beaty" posiada wiele cech charakterystycznych dla sekty i trwanie w niej stanowi poważne zagrożenie w płaszczyźnie religijnej i społecznej dla wszystkich jej członków.

   W serwisie sekty.dominikanie.pl można znaleźć praktyczne informacje  jak rozpoznać sektę (grupę destrukcyjną).

   Za sekty (grupy destrukcyjne) należy uznać grupy, które:

   • Mają charakter totalny. Liderzy grupy przypisują sobie absolutny autorytet i prawo ingerowania we wszystkie dziedziny życia swoich członków, nawet te najbardziej intymne.
   • Pozyskują nowych członków uciekając się do najróżniejszych podstępów i kłamstw, zatajając istotne informacje o działaniu grupy, jej celach i doktrynie.
   • Uzależniają uczestników psychicznie i ekonomicznie za pomocą technik (psycho)manipulacji – wywierają niekorzystny wpływ na rozwój psychiczny adepta i jego relacje społeczne (np.: zerwanie więzi z najbliższymi, porzucenie pracy lub studiów).
   • Posiadają charakter kultowy w szerokim rozumieniu, niekoniecznie religijnym. Może to być kult osoby, energii, zdrowia, pieniędzy, sukcesu itp.
   • Wytwarzają ostry podział rzeczywistości na to co "dobre", czyli związane z grupą i "zagrażające", odnoszące się do świata zewnętrznego (biało-czarna wizja rzeczywistości).
   • Wpajają swoim członkom przekonanie o elitarności ruchu i niechęć do dialogu światopoglądowego.

   Spełnienie przez grupę wyżej wymienionych kryteriów może być podstawą do zakwalifikowania jej jako grupy destrukcyjnej stanowiącej potencjalnie zagrożenie dla jednostki i społeczeństwa.

   Ponadto autorzy serwisu odsyłają do definicji sekty zamieszczonej w dokumencie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych MSWiA zatytułowanym "O NIEKTÓRYCH ZJAWISKACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SEKT W POLSCE " (str.16-17):
   "Za sektę można uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków; która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny".


   CHRZEST
   ŚWIĘTY

   Czytaj dalej

   I KOMUNIA
   ŚWIĘTA

   Czytaj dalej

   BIERZMOWANIE

   Czytaj dalej

   MAŁŻEŃSTWO

   KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

   Czytaj dalej
    

   SPOWIEDŹ

   Czytaj dalej

   NAMASZCZENIE CHORYCH

   Czytaj dalej