OSTRZEGAMY PRZED "GRUPĄ PANI BEATY"

Image

AKTUALNE OSTRZEŻENIE:

Przypominamy, że "Grupa pani Beaty", znana także jako "Wspólnota Jezu ufam Tobie" jest niebezpieczna. Grupa ta nie jest rozpoznana i uznana przez Kościół. Grupa i jej liderka propaguje nauki i praktyki niezgodne z Ewangelią i nauczaniem Kościoła. Grupa skrzywdziła wiele osób i prosimy, aby nie dawać się wciągać do grupy ludziom, którzy często w miejscach publicznych proponują wspólną modlitwę lub posługę uzdrawiania. To co na początku wydaje się cudowne i pobożne, w tym wypadku często kończy się głębokim ubezwłasnowolnieniem, odcięciem od rodziny i przyjaciół i wymaga poważnej pomocy psychologicznej i duchowej. Wszystkich, którzy chcą opuścić grupę, ale nie czynią tego z powodu lęku przed utratą obiecywanych łask lub groźbą nieszczęścia bądź choroby zachęcamy do odwagi i obiecujemy pomoc.

 

OFICJALNE WYPOWIEDZI KOŚCIOŁA NA TEMAT "GRUPY PANI BEATY" (porządek chronologiczny):

(1) Ostrzeżenie przed działaniami tak zwanej „wspólnoty Jezu ufam Tobie” działającej na terenie Londynu, która nie posiada aprobaty władz Kościelnych (ostrzeżenie pochodzące z maja 2018 r. było potwierdzone przez PMK i czytane wówczas we wszystkich parafiach PMK – przyp. red.).

Ostrzega się, że członkowie tzw. „wspólnoty Jezu ufam Tobie” oferują usługi w postaci „modlitwy o uzdrowienie” przez „wstawiennictwo” liderki tejże grupy nazywanej: „Pani Beata”.

1. Członkowie tej grupy zostali ostrzeżeni w czasie spotkania na terenie kancelarii parafialnej przez Proboszcza Parafii NMP Matki Kościoła na Ealingu w Londynie, że dopóki nie otrzymają oficjalnego zatwierdzenia od Ordynariusza miejsca na działalność prywatnego stowarzyszenia wiernych, o czym w kanonie 312 i 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego, i nie zostanie zbadana poprawność ich nauczania i formowania wiernych świeckich, nie mogą podejmować żadnych działań szczególnie wobec osób objętych szczególną troską społeczną i medyczną. Jakakolwiek formacja tego typu osób zastrzeżona jest tylko uprawnionym osobom publicznym, które zostały zweryfikowane przez odpowiednie władze społeczne.

2. Pomimo ostrzeżenia, członkowie tej grupy oferują usługi nie otrzymawszy wymaganej aprobaty Kościoła lokalnego, co wpisuje ich w konsekwencje karne wyrażone w kanonie 1371 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

3. Ostrzega się osoby, które w jakikolwiek sposób zwiążą się z tą grupą, iż trwanie w sposobie praktykowania życia chrześcijańskiego proponowanym przez członków grupy nie uznającej zwierzchnictwa Kościoła lokalnego określone jest jako schizma, o czym w kanonie 751 Kodeksu Prawa Kanonicznego i prowadzi do wyłączenia ze wspólnoty Kościoła Katolickiego, o czym w kanonie 1364 Kodeksu Prawa kanonicznego.

Duszpasterze parafii pw. NMP Matki Kościoła w Londynie

(2) Oświadczenie Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

KOMUNIKAT dot. Grupy "Jezu, ufam Tobie!" oraz działalności p. Beaty Hadyś.

Grupa modlitewna "Jezu Ufam Tobie” działa na terenie dzielnicy Ealing w Londynie. Kieruje nią Pani Beata Hadyś, która podaje, że otrzymuje prywatne wizje mistyczne, które są podstawą spotkań modlitewnych grupy. Obecność tej grupy na terenie Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej pod wezwaniem Matki Kościoła na Ealingu, jak i w innych miejscach, również w Polsce, budzi wiele kontrowersji i zastrzeżen. Opinie osób, które znają działalność grupy są bardzo zróżnicowane: od całkowitego odrzucenia, do całkowitego przyjęcia formy i przekazywanej treści.

Obecność grup modlitewnych w Kościele jest jego ubogaceniem, ale do kompetencji Biskupa Miejsca należy rozeznanie, czy prywatne wizje mistyczne i działalność grupy modlitewnej są zgodne z nauką Kościoła.

W tej konkretnej sprawie zwróciłem się także o rozeznanie do Arcybiskupa Westminsteru Kardynała Vincenta Nicholsa. Ksiądz Kardynał przyjął moją prośbę i zadecydował:

1. Pani Beata Hadyś powinna spisać dokładnie swoje doświadczenie mistyczne i związane z nim cierpienia i przesłać na podany adres Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Westminster w Londynie.

2. Przesłać statut grupy Jezu Ufam Tobie na ten sam adres.

Wymaga tego Kanon 304 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Stanowi on:

"Wszystkie Stowarzyszenia Wiernych, zarówno publiczne, jak i prywatne, niezależnie od tego, jaki noszą tytuł lub nazwę, powinny mieć własne statuty, które określają cel Stowarzyszenia, czyli przedmiot społeczny, siedzibę, zarząd i warunki wymagane do uczestnictwa w nich, w którymi też określone są stosowne działania, uwzględniające jednak potrzeby lub korzyści czasu lub miejsca.”

Równocześnie Ksiądz Kardynał przesłał do wszystkich Parafii Archidiecezji Westminster informację zawartą w Westminster Information: "Grupa zwana Jezu Ufam Tobie nie posiada obecnie oficjalnego statusu w Archidiecezji Westminster. W związku z tym parafie katolickie na terenie Archidiecezji zostały poinformowane, aby na razie podchodziły z ostrożnością do kwestii udostępniania miejsca spotkań dla grupy, a także prawie do odmowy przekazu informacji poprzez oficjalne kanały komunikacji parafialnej, jeżeli grupa chciałaby z nich skorzystać w celu promowania swej działalności".

Decyzje Księdza Kardynała przesłałem drogą listowną Pani Beacie Hadyś w dniu 28 lutego 2019 roku.

Decyzja Księdza Kardynała Vincenta Nicholsa dotyczy nie tylko parafii angielskich na terenie Archidiecezji Westminster, ale również wszystkich Lokalnych Polskich Misji Katolickich w Anglii i Walii.

Decyzje Ksiedza Kardynała przekazuję również do wiadomości Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Prałat Stefan Wylężek - Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

L.dz. 166/2019

Londyn, dnia 22 marca 2019 r.

(3) Komunikat Kurii diecezjalnej w Łomży w sprawie działalności Pani Beaty Hadyś

Mając na względzie dobro duchowe wiernych, w związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami kierowanymi do Kurii Diecezjalnej przez kapłanów i świeckich związanymi z działalnością tzw. „wspólnoty charyzmatycznej Jezu ufam Tobie”, której liderką jest Pani Beata Hadyś, Kuria Diecezjalna w Łomży informuje, że działalność tej grupy nie ma aprobaty Kościoła.

W związku z tym przestrzega się wiernych przed gromadzeniem się wokół osoby Pani Beaty Hadyś i uczestnictwem w organizowanych przez tę grupę spotkaniach.

+Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 28 marca 2019 r.

N. 255/2019

(4) Komunikat Biskupa Siedleckiego w sprawie posługi charyzmatycznej p. Beaty Hadyś oraz wspólnoty „Jezu ufam Tobie”.

W związku z działalnością powstałej w Londynie wspólnoty charyzmatycznej „Jezu ufam Tobie”, której liderką jest p. Beata Hadyś, aktywnością tej grupy na terenie Diecezji Siedleckiej, jak też licznymi wątpliwościami i zastrzeżeniami dotyczącymi proponowanych w niej praktyk religijnych, poprawności nauczania oraz formacji wiernych świeckich, jak również ostrzeżeniami przed jej działaniami oficjalnie wystosowanymi przez Polską Misję Katolicką w Anglii i Walii, jak też Biskupa Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej,  informuję, iż nie uzyskała ona nigdy pozwolenia na działalność na terenie Diecezji Siedleckiej, zaś jej posługa nie ma aprobaty Kościoła.

W związku z tym przestrzegam wiernych przed gromadzeniem się wokół osoby p. Beaty oraz tej wspólnoty, organizowaniem spotkań i popieraniem idei sprzecznych z duchem rzeczywistej komunii Kościoła. Proszę również osoby pokrzywdzone destrukcyjnym działaniem tej grupy o kontakt z kurią diecezjalną. Mogą one liczyć na wszelką pomoc i wsparcie.

Z pasterskim błogosławieństwem

Biskup Siedlecki

Kazimierz Gurda

L.dz. 766/2019

Siedlce, dnia 5 lipca 2019 r

KANCELARIA

OD WRZEŚNIA DO CZERWCA:

Poniedziałek
dyżur księdza 10:30 - 12:30
sekretariat

10:30 - 15:00
(13:00 - 14:00 - przerwa)

Wtorek
Kancelaria nieczynna

Środa
dyżur księdza 10:30 - 12:30
sekretariat
10:30 - 15:00

(13:00 - 14:00 - przerwa)

Czwartek
dyżur księdza 16:00 - 18:00
sekretariat
14:00 - 18:00

Piątek
dyżur księdza 15:00 - 17:00
sekretariat
14:00 - 17:00

DYŻUR KSIĘDZA
W KANCELARII PARAFIALNEJ
W LIPCU I W SIERPNIU:
PONIEDZIAŁKI 10:30 – 12:30
I CZWARTKI 16:00 – 18:00

 

Czytaj Więcej

DO PRZEMYŚLENIA:

Według rozeznania wspólnego dla wszystkich kapłanów pracujących obecnie w parafii "Grupa pani Beaty" posiada wiele cech charakterystycznych dla sekty i trwanie w niej stanowi poważne zagrożenie w płaszczyźnie religijnej i społecznej dla wszystkich jej członków.

W serwisie sekty.dominikanie.pl można znaleźć praktyczne informacje  jak rozpoznać sektę (grupę destrukcyjną).

Za sekty (grupy destrukcyjne) należy uznać grupy, które:

  • Mają charakter totalny. Liderzy grupy przypisują sobie absolutny autorytet i prawo ingerowania we wszystkie dziedziny życia swoich członków, nawet te najbardziej intymne.
  • Pozyskują nowych członków uciekając się do najróżniejszych podstępów i kłamstw, zatajając istotne informacje o działaniu grupy, jej celach i doktrynie.
  • Uzależniają uczestników psychicznie i ekonomicznie za pomocą technik (psycho)manipulacji – wywierają niekorzystny wpływ na rozwój psychiczny adepta i jego relacje społeczne (np.: zerwanie więzi z najbliższymi, porzucenie pracy lub studiów).
  • Posiadają charakter kultowy w szerokim rozumieniu, niekoniecznie religijnym. Może to być kult osoby, energii, zdrowia, pieniędzy, sukcesu itp.
  • Wytwarzają ostry podział rzeczywistości na to co "dobre", czyli związane z grupą i "zagrażające", odnoszące się do świata zewnętrznego (biało-czarna wizja rzeczywistości).
  • Wpajają swoim członkom przekonanie o elitarności ruchu i niechęć do dialogu światopoglądowego.

Spełnienie przez grupę wyżej wymienionych kryteriów może być podstawą do zakwalifikowania jej jako grupy destrukcyjnej stanowiącej potencjalnie zagrożenie dla jednostki i społeczeństwa.

Ponadto autorzy serwisu odsyłają do definicji sekty zamieszczonej w dokumencie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych MSWiA zatytułowanym "O NIEKTÓRYCH ZJAWISKACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SEKT W POLSCE " (str.16-17):
"Za sektę można uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków; która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny".


ooo