EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH

A kiedy będzie spotkanie ERMu???

14/01/2024 Posługa na mszy 14:30
24/01/2024 Spotkanie formacyjne 18:00
04/02/2024 Posługa na mszy 14:30
21/02/2024 Spotkanie formacyjne 18:00
06/03/2024 Spotkanie formacyjne 18:00
10/03/2024 Posługa na mszy 14:30
14/04/2024 Posługa na mszy 14:30
17/04/2024 Spotkanie formacyjne 18:00
13-17/05/2024 Pomoc na Mszy Świętej o 17:30 (Biały Tydzień)
22/05/2024 Spotkanie formacyjne 18:00
09/06/2024 Posługa na mszy 10:00
12/06/2024 Spotkanie formacyjne 18:00


EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH

ERM to Eucharystyczny Ruch Młodych, czyli międzynarodowa, zatwierdzona przez Papieża, wspólnota dla dzieci i młodzieży po I Komunii Świętej.

 • Jesteśmy międzynarodową wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii.
 • Stajemy się prawdziwymi chrześcijanami dzięki głębokiej więzi z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.
  Źródłem naszego życia, naszej nadziei i radości jest Eucharystia. Czerpiemy z niej światło i moc, by wnosić pokój do naszych domów, szkół i przyjaźni.
 • Uczymy się wzrastać w miłości oraz kochać ludzi tak, jak Bóg nas umiłował.
  Owocami naszej relacji z Chrystusem dzielimy się z tymi, których On stawia na naszej drodze.
 • Jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże.
 • Idziemy w świat z uśmiechem na twarzy, by otwierać innym drogę do Boga, który nadaje sens i piękno naszemu życiu.

DUSZPASTERZ GRUPY:
ks. Piotr Szyperski MIC
komunia.ealing@gmail.com
kom. 07703697590

ANIMATOR GRUPY MŁODSZEJ:
Pani Karolina Pawelec

ANIMATOR GRUPY STARSZEJ:
ks. Piotr Szyperski MIC

Spotkania ERM odbywają się:

 • W pierwsze piątki miesiąca: spowiedź święta dzieci ERM i rodziców z AM.
 • W każdą drugą niedzielę miesiąca: msza święta o godz. 14.30
 • Raz w miesiącu spotkanie formacyjne dzieci z animatorem (daty ustalone na początku każdego roku)
 • Udział dzieci w nabożeństwach różańcowych oraz roratach.
 • Schola ERM (dla wszystkich dzieci, które chcą śpiewać):