EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH


A kiedy będzie spotkanie ERMu???
23/01 Posługa na mszy 14:30
2/02 Próba scholi 18:00
6/02 Posługa na mszy 14:30
16/02 Spotkanie formacyjne 18:00
2/03 Spotkanie formacyjne 18:00
9/03 Próba scholi 18:00
13/03 Posługa na mszy 14:30
6/04 Spotkanie formacyjne 18:00
4/05 Próba scholi 18:00
8/05 Posługa na mszy 14:30
11/05 Spotkanie formacyjne 18:00
8/06 Próba scholi 18:00
12/06 Posługa na mszy 10:00
15/06 Spotkanie formacyjne 18:00
EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH

ERM to Eucharystyczny Ruch Młodych, czyli międzynarodowa, zatwierdzona przez Papieża, wspólnota dla dzieci i młodzieży po I Komunii Świętej.

 • Jesteśmy międzynarodową wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii.
 • Stajemy się prawdziwymi chrześcijanami dzięki głębokiej więzi z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.
  Źródłem naszego życia, naszej nadziei i radości jest Eucharystia. Czerpiemy z niej światło i moc, by wnosić pokój do naszych domów, szkół i przyjaźni.
 • Uczymy się wzrastać w miłości oraz kochać ludzi tak, jak Bóg nas umiłował.
  Owocami naszej relacji z Chrystusem dzielimy się z tymi, których On stawia na naszej drodze.
 • Jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże.
 • Idziemy w świat z uśmiechem na twarzy, by otwierać innym drogę do Boga, który nadaje sens i piękno naszemu życiu.

DUSZPASTERZ GRUPY:
ks. Piotr Szyperski MIC (szyper@marianie.pl kom. 07703697590)

ANIMATOR GRUPY MŁODSZEJ:
Pani Karolina Pawelec

ANIMATOR GRUPY STARSZEJ:
ks. Piotr Szyperski MIC

Spotkania ERM odbywają się:

 • W pierwsze piątki miesiąca: spowiedź święta dzieci ERM i rodziców z AM.
 • W każdą drugą niedzielę miesiąca: msza święta o godz. 14.30
 • Raz w miesiącu spotkanie formacyjne dzieci z animatorem (daty ustalone na początku każdego roku)
 • Udział dzieci w nabożeństwach różańcowych oraz roratach.
 • Schola ERM (dla wszystkich dzieci, które chcą śpiewać):


WIELKANOCNE ZADANIA EREMITY

Mimo to, że w czasie epidemii nie możemy się spotkać w Parafii to i tak spędzamy twórczo czas świąteczny.

Wystarczy kliknąć, by dowiedzieć się na czym polegają konkretne wyzwania. Powodzenia!


Ale to już było…

WIELKOPOSTNY CHALLENGE:

Image

NASZE PALMY NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ:

Image


Unable to locate Global Block

OSTRZEŻENIE!

Przypominamy, że "Grupa pani Beaty", znana także jako "Wspólnota Jezu ufam Tobie" jest niebezpieczna. Grupa ta nie jest rozpoznana i uznana przez Kościół. Grupa i jej liderka propaguje nauki i praktyki niezgodne z Ewangelią i nauczaniem Kościoła. Grupa skrzywdziła wiele osób i prosimy, aby nie dawać się wciągać do grupy ludziom, którzy często w miejscach publicznych proponują wspólną modlitwę lub posługę uzdrawiania. To co na początku wydaje się cudowne i pobożne, w tym wypadku często kończy się głębokim ubezwłasnowolnieniem, odcięciem od rodziny i przyjaciół i wymaga poważnej pomocy psychologicznej i duchowej. Wszystkich, którzy chcą opuścić grupę, ale nie czynią tego z powodu lęku przed utratą obiecywanych łask lub groźbą nieszczęścia bądź choroby zachęcamy do odwagi i obiecujemy pomoc.


Czytaj Więcej


DO PRZEMYŚLENIA:
Według rozeznania wspólnego dla wszystkich kapłanów pracujących obecnie w parafii "Grupa pani Beaty" posiada wiele cech charakterystycznych dla sekty i trwanie w niej stanowi poważne zagrożenie w płaszczyźnie religijnej i społecznej dla wszystkich jej członków.

W serwisie sekty.dominikanie.pl można znaleźć praktyczne informacje  jak rozpoznać sektę (grupę destrukcyjną).

Za sekty (grupy destrukcyjne) należy uznać grupy, które:

 • Mają charakter totalny. Liderzy grupy przypisują sobie absolutny autorytet i prawo ingerowania we wszystkie dziedziny życia swoich członków, nawet te najbardziej intymne.
 • Pozyskują nowych członków uciekając się do najróżniejszych podstępów i kłamstw, zatajając istotne informacje o działaniu grupy, jej celach i doktrynie.
 • Uzależniają uczestników psychicznie i ekonomicznie za pomocą technik (psycho)manipulacji – wywierają niekorzystny wpływ na rozwój psychiczny adepta i jego relacje społeczne (np.: zerwanie więzi z najbliższymi, porzucenie pracy lub studiów).
 • Posiadają charakter kultowy w szerokim rozumieniu, niekoniecznie religijnym. Może to być kult osoby, energii, zdrowia, pieniędzy, sukcesu itp.
 • Wytwarzają ostry podział rzeczywistości na to co "dobre", czyli związane z grupą i "zagrażające", odnoszące się do świata zewnętrznego (biało-czarna wizja rzeczywistości).
 • Wpajają swoim członkom przekonanie o elitarności ruchu i niechęć do dialogu światopoglądowego.

Spełnienie przez grupę wyżej wymienionych kryteriów może być podstawą do zakwalifikowania jej jako grupy destrukcyjnej stanowiącej potencjalnie zagrożenie dla jednostki i społeczeństwa.

Ponadto autorzy serwisu odsyłają do definicji sekty zamieszczonej w dokumencie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych MSWiA zatytułowanym "O NIEKTÓRYCH ZJAWISKACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SEKT W POLSCE " (str.16-17):
"Za sektę można uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków; która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny".