PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

U W A G A !

Rozpoczęliśmy zapisy na kolejne przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży. Zapraszamy kandydatów z rocznika 2010 i starszych.

Zgłoszenia przyjmujemy od 1 czerwca 2024 r. do niedzieli 15 września 2024 r. (wtedy też, najprawdopodobniej będzie pierwsze spotkanie).

Wszystkich zainteresowanych prosimy, by pobrali formularz zapisowy (dostępny jest też w zakrystii i kancelarii parafialnej), następnie wypełniony, wraz z metryką chrztu i opłatą rejestracyjną, dostarczyli do kancelarii parafialnej.

POBIERZ FORMULARZ ZAPISOWY:


UWAGA!

Podczas uroczystości BIERZMOWANIA były robione zdjęcia. Pan Marcin Mazur, fotograf Episkopatu Anglii i Walii udostępnił już link do galerii fotografii każdej osobie, która o to poprosiła (oczywiście tylko uczestnikom bierzmowania).

E-mail dla wszystkich zainteresowanych: bierzmowani.ealing@gmail.com


PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA DLA MŁODZIEŻY

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA MŁODZIEŻY - czyli zasady obowiązujące młodzież podczas przygotowania:

 • Kurs przygotowujący do sakramentu bierzmowania trwa od połowy września do połowy maja. Pierwsze spotkanie organizacyjne dla kandydatów i ich rodziców odbędzie się pewnie w niedzielę 15 września 2024 r. po mszy św. o godzinie 17:15. Przewidziane są spotkania w grupach oraz wspólne celebracje liturgiczne (LITURGIE).
 • BIERZMOWANIE ODBĘDZIE SIĘ ZAPEWNE W OKOLICACH ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 2025 R.
 • Przygotowanie, to doświadczenie dla kandydatów przebywania we wspólnocie wiary, słuchania i poznawania Pisma Świętego. Jest to okazja do pogłębienia swojej wiary oraz wiedzy o Bogu, Kościele i sakramentach, poszukiwania prawdy o sobie samym i świecie.
 • Uczestnictwo we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowe! UWRAŻLIWIAMY SZCZEGÓLNIE NA TO BY BYĆ OBECNYM NA PLANOWANYCH LITURGIACH. W przypadkach losowych tj. choroba czy trudna sytuacja rodzinna, możliwe jest usprawiedliwienie, które powinno być dostarczone do prowadzącego w formie pisemnej z podpisem rodzica lub opiekuna. Jednak łatwiejszym wydaje się przyjście na spotkanie innej grupy. Daty SPOTKAŃ i LITURGII można znaleźć w Indeksie i w Kalendarzu po prawej stronie →
 • W przypadku nieodpowiedniego zachowania, utrudniania prowadzenia zajęć, kandydat do bierzmowania zostanie wydalony z zajęć z powiadomieniem rodzica/opiekuna oraz adnotacją nieobecności.
 • Kandydaci są zobowiązani do systematycznego udziału w mszach świętych w każdą niedzielę i w Liturgii Triduum Paschalnego oraz w wybranych nabożeństwach w ciągu roku, co jest wyszczególnione w indeksie. INDEKS podpisuje tylko ksiądz.
 • Za bezpieczeństwo uczestników przygotowania odpowiadamy jedynie na obszarze budynku Parafii oraz na terenie przykościelnym monitorowanym przez kamery CCTV. Nie bierzemy za nich odpowiedzialności w drodze do Kościoła oraz powrotnej. Jest to odpowiedzialność rodziców oraz samego kandydata.
 • Wszelkie bieżące informacje oraz przypomnienia o spotkaniach będą zamieszczane tu na stronie. Informacje będą również zamieszczane w "Biuletynie parafialnym" (wersja drukowana rozdawana w kościele w niedziele) i podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych (niedziela przed spotkaniami). Kandydaci oraz rodzice są zobowiązani do zapoznawania się z tymi informacjami. Jeśli masz jakieś pytania, proszę, napisz do nas -  bierzmowani.ealing@gmail.com
 • Kurs przygotowania do bierzmowania kończy się egzaminem ustnym. Mniej więcej w połowie przygotowania kandydaci będą musieli zdać "egzamin pierwszy" (najbardziej podstawowe modlitwy Katolika). Materiały dydaktyczne, z których korzystają kandydaci do bierzmowania zostaną przedstawione na początku zajęć. Każdy kandydat otrzyma podręcznik.
 • Po egzaminie, w tygodniu bezpośrednio przed bierzmowaniem kandydaci odbędą próbę liturgiczną, której celem będzie przygotowanie młodzieży do udziału w liturgii sakramentu. Zawsze uczestnicy przygotowania i ich świadkowie są proszeni o przystąpienie do sakramentu spowiedzi przed bierzmowaniem.
 • Opłata za kurs pokryje zakup katechizmu do bierzmowania, materiałów edukacyjnych; złoży się również na symboliczną opłatę dla Biskupa (czy też delegowanego księdza) oraz na przygotowanie uroczystości.
 • Odpowiedzialnymi za przygotowanie i prowadzenie zajęć z młodzieżą jest ksiądz wraz z ekipą animatorów.
 • Jeszcze raz przypominamy, że wszelkie pytania należy kierować na poniższy adres e-mail: bierzmowani.ealing@gmail.com

  Parafia zastrzega sobie możliwość zmian terminów i ustaleń!


  PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA DLA DOROSŁYCH

  (1) PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA DLA DOROSŁYCH odbywa się w naszej Parafii dwa razy w roku: w lutym i w październiku (lub na początku listopada).
  (2) Jakieś dwa tygodnie (czasem 3 tyg.) przed rozpoczęciem kursu w ogłoszeniach parafialnych pojawia się informacja o kursie i link do formularza zapisowego (format PDF).
  (3) Formularz zapisowy należy wypełnić i wraz z świadectwem chrztu oraz z przewidzianą opłatą (kwota będzie na formularzu) dostarczyć do kancelarii parafialnej przed rozpoczęciem kursu.
  (4) Kurs zakłada 8 cotygodniowych katechez (godzinnych) w czwartki o 20:00. Obecność na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa!
  (5) Po ukończeniu kursu otrzymuje się certyfikat ukończenia kursu.
  (6) Potem należy śledzić informacje na temat daty bierzmowania w naszej Parafii (chyba, że przystępuje się do bierzmowania gdzie indziej).
  (7) No i najważniejsza informacja: generalnie kurs i bierzmowanie jest dla naszych Parafian, to znaczy tych, którzy figurują w naszej ewidencji parafialnej.

  Wszelkie pytania proszę kierować na poniższy adres e-mail: bierzmowani.ealing@gmail.com


  "FLAME '2023" - RISE UP!


  OGÓLNE INFORMACJE O SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA

  SAKRAMENT BIERZMOWANIA należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego który jeszcze ściślej łączy nas z Kościołem. Otrzymujemy w nim szczególną moc Ducha Świętego, przez co jako prawdziwi świadkowie Chrystusa stajemy się jeszcze bardziej zobowiązani do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1285) 

  Sakrament bierzmowania może otrzymać każdy ochrzczony, który nie jest jeszcze bierzmowany. (por. KKK 1306)

  Sakrament bierzmowania należy przyjąć w stanie łaski uświęcającej. Jeśli człowiek jest w stanie grzechu to powinien przystąpić do sakramentu pokuty aby w ten sposób przygotować się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Okres przygotowania powinien być związany z intensywną modlitwą aby jak najpełniej przyjąć moc i łaskę Ducha Świętego. (por. KKK 1310)

  IDĄC ZA RADĄ KATECHIZMU W NASZEJ PARAFII ODBYWAJĄ SIĘ PRZYGOTOWANIA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA DLA MŁODZIEŻY ORAZ TYCH DOROSŁYCH, KTÓRZY Z RÓŻNYCH POWODÓW NIE PRZYJĘLI WCZEŚNIEJ TEGO SAKRAMENTU.

  DOROŚLI KANDYDACI do przyjęcia sakramentu bierzmowania mogą się przygotować w czasie kursów prowadzonych przy naszej Parafii. Zapisy i rozpoczęcie kursu jest wcześniej ogłaszane w kościele. Warunkiem dopuszczenia do sakramentu bierzmowania jest obecność na spotkaniach i zdanie egzaminu. 

  Wszyscy kandydaci muszą dostarczyć metrykę chrztu. Przed przyjęciem sakramentu bierzmowania kandydat musi wybrać imię na bierzmowanie (musi to być imię patrona, który jest świętym lub błogosławionym, ogłoszonym przez Kościół Katolicki). Ponadto kandydat wybiera sobie świadka bierzmowania, który ma być osobą godną zaufania, wierzącą, żyjącą wartościami chrześcijańskimi i mającą już sakrament bierzmowania.

  Od kandydatów wymagana jest postawa, którą cechuje pewien stopień dojrzałości chrześcijańskiej, widoczny między innymi w autentycznym chrześcijańskim sposobie życia.

  KTO MOŻE BYĆ ŚWIADKIEM BIERZMOWANEGO?

  Kan. 893 KPK (Kodeks Prawa Kanonicznego) mówi krótko: „Ten może spełniać zadanie świadka, kto wypełnia warunki określone w kan. 874”. Te zaś są warunkami stawianymi osobom mającym wypełniać zadania rodziców chrzestnych: mają to być katolicy, który przyjęli już sakramenty Najświętszej Eucharystii i bierzmowania oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić. Podobnie jak rodzicami chrzestnymi nie mogą być ojciec lub matka przyjmującego chrzest, tak też świadkami bierzmowania nie mogą być rodzice przyjmującego bierzmowanie. Rodzice mogą natomiast przedstawić swe dzieci szafarzowi podczas liturgii sakramentu bierzmowania (por. odpowiedź Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego w: „Notitiae” 20 /1984/, nr 211, s. 86). Prawo kościelne jednak wyraźnie zachęca do tego, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (kan. 893 KPK). Na temat zadań świadka bierzmowania wypowiada się kan. 892 KPK. Według tej normy świadek bierzmowania ma troszczyć się, „ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem”.

  Świadek bierzmowania ma być dla bierzmowanego wzorem życia zgodnego z wyznawaną wiarą.

  POBIERZ FORMULARZ DLA ŚWIADKA DO BIERZMOWANIA:

  IMIĘ JAKIE MOŻE OTRZYMAĆ BIERZMOWANY/-NA

  Zapraszamy do zapoznania się ze świętymi Patronami/Patronkami, których imiona można otrzymać podczas uroczystości Bierzmowania. Oprócz wezwań z Litanii do Wszystkich Świętych pomocą może służyć link: Życiorysy świętych i błogosławionych.  KALENDARZ PRZYGOTOWANIA 2023/24


  KANCELARIA

  OD WRZEŚNIA DO CZERWCA:

  Poniedziałek
  dyżur księdza 10:30 - 12:30
  sekretariat

  10:30 - 15:00
  (13:00 - 14:00 - przerwa)

  Wtorek
  Kancelaria nieczynna

  Środa
  dyżur księdza 10:30 - 12:30
  sekretariat
  10:30 - 15:00

  (13:00 - 14:00 - przerwa)

  Czwartek
  dyżur księdza 16:00 - 18:00
  sekretariat
  14:00 - 18:00

  Piątek
  dyżur księdza 15:00 - 17:00
  sekretariat
  14:00 - 17:00

  DYŻUR KSIĘDZA
  W KANCELARII PARAFIALNEJ
  W LIPCU I W SIERPNIU:
  PONIEDZIAŁKI 10:30 – 12:30
  I CZWARTKI 16:00 – 18:00

   

  Czytaj Więcej

  OGLĄDAJ NA ŻYWO TRANSMISJE Z NASZEGO KOŚCIOŁA
  Relacja działa tylko w momencie transmisji 😉

  PRZEJDŹ DO RELACJI

  OSTRZEŻENIE!

  Przypominamy, że "Grupa pani Beaty", znana także jako "Wspólnota Jezu ufam Tobie" jest niebezpieczna. Grupa ta nie jest rozpoznana i uznana przez Kościół. Grupa i jej liderka propaguje nauki i praktyki niezgodne z Ewangelią i nauczaniem Kościoła. Grupa skrzywdziła wiele osób i prosimy, aby nie dawać się wciągać do grupy ludziom, którzy często w miejscach publicznych proponują wspólną modlitwę lub posługę uzdrawiania. To co na początku wydaje się cudowne i pobożne, w tym wypadku często kończy się głębokim ubezwłasnowolnieniem, odcięciem od rodziny i przyjaciół i wymaga poważnej pomocy psychologicznej i duchowej. Wszystkich, którzy chcą opuścić grupę, ale nie czynią tego z powodu lęku przed utratą obiecywanych łask lub groźbą nieszczęścia bądź choroby zachęcamy do odwagi i obiecujemy pomoc.


  Czytaj Więcej
  CHRZEST
  ŚWIĘTY

  Czytaj dalej

  I KOMUNIA
  ŚWIĘTA

  Czytaj dalej

  BIERZMOWANIE

  Czytaj dalej

  MAŁŻEŃSTWO

  KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

  Czytaj dalej
   

  SPOWIEDŹ
  ŚWIĘTA

  Czytaj dalej

  NAMASZCZENIE
  CHORYCH

  Czytaj dalej