PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA DLA DOROSŁYCH

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA DLA DOROSŁYCH: Odbywa się w naszej parafii trzy razy w roku: w lutym, maju (jeśli bierzmowanie nie wypada w maju) oraz w październiku (lub na początku listopada). 

ROZPOCZYNAMY NOWY KURS PRZYGOTOWAWCZY.

W czwartek 29 października o godz. 20:00 w kościele rozpoczniemy kolejny kurs przygotowujący do bierzmowania dla dorosłych kandydatów. Kurs potrwa do 17 grudnia 2020 r. (czyli 8 spotkań co czwartek). Obecność na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa. Formularz zapisowy jest dostępny u stewardów w naszym kościele, jak również można go pobrać stąd:

POBIERZ FORMULARZ ZAPISU NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO BIERZMOWANIA DLA DOROSŁYCH.

Zapisy potrwają do daty rozpoczęcia kursu, czyli do 29 października 2020 r. Opłata na pierwszym spotkaniu.

Formularz i Metrykę chrztu należy dostarczyć albo przez stewardów, albo wysyłając skan na nasz e-mail: bierzmowani.ealing@gmail.com


PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA DLA MŁODZIEŻY

UWAGA! Od niedzieli 27 września 2020 r. rozpoczęliśmy zapisy na kolejne przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży. W tym roku przesuwamy granicę wieku kandydatów, tzn. w momencie bierzmowania powinni oni mieć co najmniej 15 lat, czyli zapraszamy młodzież z rocznika 2006 i starszych.

Osoby, które zgłosiły swój udział oraz ich rodziców zapraszamy na 25 października na mszę świętą o godzinie 14:30, po której odbędzie się spotkanie organizacyjne. Obecność obowiązkowa.

Jeśli masz jakieś pytanie, napisz do nas: bierzmowani.ealing@gmail.com


UAKTUALNIONY INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA MŁODZIEŻY - czyli zasady obowiązujące młodzież podczas przygotowania:

 • Kurs przygotowujący do sakramentu bierzmowania trwa od połowy października (zgłoszenia do 18 października) do połowy maja (opłata na pierwszym spotkaniu).  Pierwsze spotkanie dla kandydatów i ich rodziców odbędzie się w niedzielę 25 października 2020 r. po Mszy świętej o godzinie 14:30. SAKRAMENT BIERZMOWANIA ODBĘDZIE SIĘ W MAJU BĄDŹ CZERWCU 2021 R. Przewidziane są spotkania w grupach oraz wspólne celebracje liturgiczne (LITURGIE). Kandydat do bierzmowania musi posiadać Biblię!
 • Przygotowanie, to doświadczenie dla kandydatów przebywania we wspólnocie wiary, słuchania i poznawania Pisma Świętego. Jest to okazja do pogłębienia swojej wiary oraz wiedzy o Bogu, Kościele i sakramentach, poszukiwania prawdy o sobie samym i świecie.
 • Uczestnictwo we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowe! UWRAŻLIWIAMY SZCZEGÓLNIE NA TO BY BYĆ OBECNYM NA PLANOWANYCH LITURGIACH. W przypadkach losowych tj. choroba czy trudna sytuacja rodzinna, możliwe jest usprawiedliwienie, które powinno być dostarczone do prowadzącego w formie pisemnej z podpisem rodzica lub opiekuna. Jednak łatwiejszym wydaje się przyjście na spotkanie innej grupy. Daty SPOTKAŃ i LITURGII będzie można znaleźć w Indeksie i w Kalendarzu po prawej stronie →
 • W przypadku nieodpowiedniego zachowania, utrudniania prowadzenia zajęć, kandydat do bierzmowania zostanie wydalony z zajęć z powiadomieniem rodzica / opiekuna oraz adnotacją nieobecności.
 • Kandydaci są zobowiązani do systematycznego udziału w Mszach Świętych w każdą niedzielę i w Liturgii Triduum Paschalnego oraz w wybranych nabożeństwach w ciągu roku, co jest wyszczególnione w indeksie. INDEKS podpisuje tylko ksiądz.
 • Za bezpieczeństwo uczestników przygotowania odpowiadamy jedynie na obszarze budynku parafii oraz na terenie przykościelnym monitorowanym przez kamery CCTV. Nie bierzemy za nich odpowiedzialności w drodze do Kościoła oraz powrotnej. Jest to odpowiedzialność rodziców oraz samego kandydata.
 • Wszelkie bieżące informacje oraz przypomnienia o spotkaniach będą zamieszczane tu na stronie. Informacje będą również zamieszczane w Biuletynie Parafialnym (wersja drukowana rozdawana w kościele w niedziele) i podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych (niedziela przed spotkaniami). Kandydaci oraz rodzice są zobowiązani do zapoznawania się z tymi informacjami. Jeśli masz jakieś pytania, proszę, napisz do nas -  bierzmowani.ealing@gmail.com
 • Kurs przygotowania do bierzmowania kończy się egzaminem ustnym. Materiały dydaktyczne, z których korzystają kandydaci do bierzmowania zostaną przedstawione na początku zajęć. Każdy kandydat otrzyma podręcznik.
 • Po egzaminie, w tygodniu bezpośrednio przed bierzmowaniem kandydaci odbędą próbę liturgiczną, której celem będzie przygotowanie młodzieży do udziału w liturgii sakramentu. W tym czasie będzie możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi.
 • Kwota £35 od osoby pokryje zakup katechizmu do bierzmowania, materiałów edukacyjnych; złoży się również na symboliczną opłatę dla Biskupa i przygotowanie uroczystości. Opłata na pierwszym spotkaniu.
 • Osobą odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie zajęć z młodzieżą jest ks. Klaudiusz Rokicki, MIC wraz z ekipą ewangelizacyjną.

Parafia zastrzega sobie możliwość zmian terminów i ustaleń!


OGÓLNE INFORMACJE O SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA

SAKRAMENT BIERZMOWANIA należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego który jeszcze ściślej łączy nas z Kościołem. Otrzymujemy w nim szczególną moc Ducha Świętego, przez co jako prawdziwi świadkowie Chrystusa stajemy się jeszcze bardziej zobowiązani do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1285) 

Sakrament bierzmowania może otrzymać każdy ochrzczony, który nie jest jeszcze bierzmowany. (por. KKK 1306)

Sakrament bierzmowania należy przyjąć w stanie łaski uświęcającej. Jeśli człowiek jest w stanie grzechu to powinien przystąpić do sakramentu pokuty aby w ten sposób przygotować się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Okres przygotowania powinien być związany z intensywną modlitwą aby jak najpełniej przyjąć moc i łaskę Ducha Świętego. (por. KKK 1310)

IDĄC ZA RADĄ KATECHIZMU W NASZEJ PARAFII ODBYWAJĄ SIĘ PRZYGOTOWANIA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA DLA MŁODZIEŻY ORAZ TYCH DOROSŁYCH, KTÓRZY Z RÓŻNYCH POWODÓW NIE PRZYJĘLI WCZEŚNIEJ TEGO SAKRAMENTU.

DOROŚLI KANDYDACI do przyjęcia sakramentu bierzmowania mogą się przygotować w czasie kursów prowadzonych przy naszej parafii. Zapisy i rozpoczęcie kursu jest wcześniej ogłaszane w kościele. Warunkiem dopuszczenia do sakramentu bierzmowania jest obecność na spotkaniach i zdanie egzaminu. 

Wszyscy kandydaci muszą dostarczyć metrykę chrztu. Przed przyjęciem sakramentu bierzmowania kandydat musi wybrać imię na bierzmowanie (musi to być imię patrona, który jest świętym lub błogosławionym, ogłoszonym przez Kościół Katolicki). Ponadto kandydat wybiera sobie świadka bierzmowania, który ma być osobą godną zaufania, wierzącą, żyjącą wartościami chrześcijańskimi i mającą już sakrament bierzmowania.

Od kandydatów wymagana jest postawa, którą cechuje pewien stopień dojrzałości chrześcijańskiej, widoczny między innymi w autentycznym chrześcijańskim sposobie życia.

KTO MOŻE BYĆ ŚWIADKIEM BIERZMOWANEGO?

Kan. 893 KPK (Kodeks Prawa Kanonicznego) mówi krótko: „Ten może spełniać zadanie świadka, kto wypełnia warunki określone w kan. 874”. Te zaś są warunkami stawianymi osobom mającym wypełniać zadania rodziców chrzestnych: mają to być katolicy, który przyjęli już sakramenty Najświętszej Eucharystii i bierzmowania oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić. Podobnie jak rodzicami chrzestnymi nie mogą być ojciec lub matka przyjmującego chrzest, tak też świadkami bierzmowania nie mogą być rodzice przyjmującego bierzmowanie. Rodzice mogą natomiast przedstawić swe dzieci szafarzowi podczas liturgii sakramentu bierzmowania (por. odpowiedź Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego w: „Notitiae” 20 /1984/, nr 211, s. 86). Prawo kościelne jednak wyraźnie zachęca do tego, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (kan. 893 KPK). Na temat zadań świadka bierzmowania wypowiada się kan. 892 KPK. Według tej normy świadek bierzmowania ma troszczyć się, „ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem”.

Świadek bierzmowania ma być dla bierzmowanego wzorem życia zgodnego z wyznawaną wiarą.

POBIERZ FORMULARZ DLA ŚWIADKA DO BIERZMOWANIA

IMIĘ JAKIE MOŻE OTRZYMAĆ BIERZMOWANY/-NA

Zapraszamy do zapoznania się ze świętymi Patronami/Patronkami, których imiona można otrzymać podczas uroczystości Bierzmowania. Oprócz wezwań z Litanii do Wszystkich Świętych pomocą może służyć link: Życiorysy świętych i błogosławionych.KANCELARIA 

KANCELARIA DOSTĘPNA
TYLKO TELEFONICZNIE I MAILOWO:

Poniedziałek
10.30 - 15.00
(13.00 - 14.00 - przerwa)

Wtorek
Kancelaria nieczynna

Środa
10.30 - 15.00
(13.00 - 14.00 - przerwa)

Czwartek
14.00 - 18.00

Piątek
14.00 - 17.00

W razie konieczności osobistego spotkania w kancelarii istnieje taka możliwość po wcześniejszym umówieniu się w ramach godzin urzędowania. Ponadto można zamawiać intencje mszalne czy to mailowo, czy też telefonicznie.

 

Czytaj Więcej


Autor zdjęć: Marcin Mazur 😉


OSTRZEŻENIE!

Przypominamy, że "Grupa pani Beaty", znana także jako "Wspólnota Jezu ufam Tobie" jest niebezpieczna. Grupa ta nie jest rozpoznana i uznana przez Kościół. Grupa i jej liderka propaguje nauki i praktyki niezgodne z Ewangelią i nauczaniem Kościoła. Grupa skrzywdziła wiele osób i prosimy, aby nie dawać się wciągać do grupy ludziom, którzy często w miejscach publicznych proponują wspólną modlitwę lub posługę uzdrawiania. To co na początku wydaje się cudowne i pobożne, w tym wypadku często kończy się głębokim ubezwłasnowolnieniem, odcięciem od rodziny i przyjaciół i wymaga poważnej pomocy psychologicznej i duchowej. Wszystkich, którzy chcą opuścić grupę, ale nie czynią tego z powodu lęku przed utratą obiecywanych łask lub groźbą nieszczęścia bądź choroby zachęcamy do odwagi i obiecujemy pomoc.


Czytaj Więcej


CHRZEST
ŚWIĘTY

Czytaj dalej

I KOMUNIA
ŚWIĘTA

Czytaj dalej

BIERZMOWANIE

Czytaj dalej

MAŁŻEŃSTWO

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Czytaj dalej
 

SPOWIEDŹ

Czytaj dalej

NAMASZCZENIE CHORYCH

Czytaj dalej