SAKRAMENT CHRZTU

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". Katechizm Kościoła Katolickiego (1213)

Gdy ktoś chciał stać się chrześcijaninem, musiał - od czasów apostolskich - przejść pewną drogę i wtajemniczenie złożone z wielu etapów. Można tę drogę przejść szybciej lub wolniej. Zawsze powinna ona zawierać kilka istotnych elementów: głoszenie słowa, przyjęcie Ewangelii, które pociąga za sobą nawrócenie, wyznanie wiary, chrzest, wylanie Ducha Świętego, dostęp do Komunii eucharystycznej. KKK (1229)

INFORMACJE DLA RODZICÓW, KTÓRZY CHCĄ OCHRZCIĆ SWOJE DZIECKO:

 1.  W naszej parafii przygotowanie do chrztu dzieci odbywa się w kilku etapach. Pierwszym etapem jest zgłoszenie się do biura parafialnego w godzinach dyżuru księdza i odbycie z nim wstępnej rozmowy dotyczącej planowanego chrztu.
 2.  Drugim krokiem jest dostarczenie do kancelarii parafialnej wszystkich koniecznych dokumentów czyli:
              - wypełnionego formularza chrzcielnego
              - certyfikatu urodzenia
              - zgody na bycie ojcem lub matką chrzestną dla obojga rodziców chrzestnych
     Uwaga! dopiero po dostarczeniu wymienionych wyżej dokumentów można ustalić datę chrztu i termin pierwszej katechezy chrzcielnej dla rodziców. Katechezy te są prowadzone od poniedziałku do środy o godz. 17:00 i 18:00. 
 3. Po odbyciu katechezy chrzcielnej kolejnym etapem przygotowania jest katecheza liturgiczna, zwykle odbywająca się dzień przed chrztem. Na tę katechezę zobowiązani są przyjść zarówno rodzice dziecka jak i rodzice chrzestni.
 4. Kto może zostać rodzicem chrzestnym? Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która jest praktykującym katolikiem, bierzmowana i żyjąca wartościami chrześcijańskimi. Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi. Podobnie nie mogą zostać nimi osoby, które są chrześcijanami, ale nie przynależą do Kościoła Katolickiego. Zaświadczenie, że ktoś może przyjąć godność ojca lub matki chrzestnej wydaje proboszcz danej osoby (nie proboszcz parafii gdzie się było chrzczonym lecz tej parafii do której obecnie się przynależy)
 5. Chrzty zwykle są udzielane w 2 i 4 niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz. 13.00.

Przy planowaniu chrztu dziecka ważne jest, aby odpowiednio wcześnie porozumieć się z kancelarią parafialną i dopełnić wszystkich formalności!

CHRZEST DOROSŁYCH:

Osoby dorosłe, które chcą przygotować się do przyjęcia sakramentu chrztu świętego proszone są o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. Przygotowanie do chrztu dorosłego odbywa się indywidualnie, o ile nie ma większej ilości osób pragnących przyłączyć się do Kościoła. Termin chrztu jest zależny od przebiegu przygotowania. Zwykle chrzest dorosłych odbywa się w czasie Wigilii Paschalnej.

KANCELARIA

OD WRZEŚNIA DO CZERWCA:

Poniedziałek
dyżur księdza 10:30 - 12:30
sekretariat

10:30 - 15:00
(13:00 - 14:00 - przerwa)

Wtorek
Kancelaria nieczynna

Środa
dyżur księdza 10:30 - 12:30
sekretariat
10:30 - 15:00

(13:00 - 14:00 - przerwa)

Czwartek
dyżur księdza 16:00 - 18:00
sekretariat
14:00 - 18:00

Piątek
dyżur księdza 15:00 - 17:00
sekretariat
14:00 - 17:00

DYŻUR KSIĘDZA
W KANCELARII PARAFIALNEJ
W LIPCU I W SIERPNIU:
PONIEDZIAŁKI 10:30 – 12:30
I CZWARTKI 16:00 – 18:00

 

Czytaj Więcej

CHRZEST
ŚWIĘTY

Czytaj dalej

I KOMUNIA
ŚWIĘTA

Czytaj dalej

BIERZMOWANIE

Czytaj dalej

MAŁŻEŃSTWO

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Czytaj dalej
 

SPOWIEDŹ
ŚWIĘTA

Czytaj dalej

NAMASZCZENIE
CHORYCH

Czytaj dalej