GRUPY SAMOPOMOCOWE


Grupy wsparcia – spotykają się przy kościele parafialnym na Ealingu, ale nie są grupami „stricte” religijnymi. Mają swoją autonomię i program duchowy oparty na 12 Krokach i 12 Tradycjach. Wielu uczestników grup korzysta jednak ze wsparcia duchowego i psychologicznego.

Głównym celem pracy grup wsparcia jest zachowanie trzeźwości oraz rozwój osobowy i duchowy uczestników.

Obecnie przy kościele na Ealingu spotykają się:

a. Anonimowi Alkoholicy (AA): poniedziałek (20.00-22.00), sobota (17.30-19.30), niedziela (12.45-14.45 i 20.15-22.15);
b. Anonimowi Narkomani (AN): poniedziałek (20.00-21.30), piątek (20.00-22.00);
c. Dorosłe Dzieci Dysfunkcji/Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDD/DDA).
Grupa DDA spotyka się obecnie w innym miejscu:
Northfields Community Centre
Address: 71a Northcroft Road, Ealing W13 9SS
WIĘCEJ INFORMACJI

d. Anonimowi Hazardziści (AH): sobota (20.00-22.00);
e. Al-Anon (osoby współuzależnione): wtorek (20.15-22.15);