GRUPY SAMOPOMOCOWE


Nasza parafia jedynie wynajmuje niektórym grupom wsparcia sale na spotkania.

Ze względu na pandemię Covid-19 rytm spotkań został całkowicie zaburzony. Zatem zamieszczamy tylko kilka potrzebnych informacji dla wszystkich zainteresowanych.

Przede wszystkim podajemy "odsyłacze" gdzie można skontaktować się z ludźmi zaangażowanymi w grupy samopomocowe w Londynie:

(1) Grupa DDA spotyka się obecnie w
Northfields Community Centre
Address: 71a Northcroft Road, Ealing W13 9SS
WIĘCEJ INFORMACJI

(2) Grupy AA, AlAnon i inne: