GRUPY HARCERZY

HARCERSTWO TO WIELKA GRA

Przygoda – gra, zabawa, akcja, wysiłek, służba

Obozy i kolonie – życie na łonie przyrody

Ogniska – śpiew, przyjaźń, obrzędy

Zloty – światowe spotkania młodzieży polskiej z różnych krajów

Zuchy 7-11 lat to zabawa w “kogoś” lub „coś”

Harcerki i Harcerze – 11-15 lat - ciekawie spędzają czas, z pożytkiem dla siebie i innych

Wędrowniczki i wędrownicy - 15-21 lat... to wędrówka pieszo w las... to odkrywanie siebie i świata...

Starsze Harcerstwo – 21+ to działanie w duchu harcerskim ludzi dorosłych

Koło Przyjaciół Harcerstwa wspiera naszą pracę

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju jest organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży mieszkającej poza Polską. Przez zajęcia na zbiórkach, wycieczkach, kursach, koloniach i obozach staramy się jak najpełniej i wszechstronniej rozwijać młodzież w idei służby Bogu, Polsce i bliźnim kierując się zasadami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.
www.zhppgk.org

Harcerstwo na Ealingu działa w dwóch organizacjach

Krasnoludki to gromada zuchów dla dziewcząt
Pilica to drużyna harcerek

Kontakt: 020 8992 5931

Wszędobylscy to gromada zuchów dla chłopców
Czarna Dwójka to drużyna harcerzy

Kontakt: 07870 638823

Zapisz się do nas

Opiekun duchowy :

ks. Wiktor Gumienny, MIC