PIERWSZE ŚRODY MIESIĄCA

MODLITWA RODZICÓW ZA DZIECI

Zapraszamy do wspólnej modlitwy za nasze dzieci, szczególnie te marnotrawne.

W każdą pierwszą środę miesiąca w kościele parafialnym odprawia się msza w intencji wszystkich "dzieci" z naszej Parafii.

Już od ponad dziesięciu lat rodzice, dziadkowie i babcie modlą się uczestnicząc we mszy świętej o godzinie 19:00 za swoje dzieci, wnuki i prawnuki...

Każde "dziecko" jest inne, każde w innej sytuacji życiowej, wiele jest zagubionych w dzisiejszym świecie i czasem daleko od Kościoła... chcemy im pomóc naszą modlitwą.

Zapraszamy szczególnie rodziców "dzieci" przygotowujących się do bierzmowania w naszej Parafii.

LITANIA DO ŚW. MONIKI W INTENCJI DZIECI

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Bożezmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Bożezmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Bożezmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami i za naszymi dziećmi.
Święta Maryjo, wspaniała Matko Jezusa Chrystusa, módl się za nami i za naszymi dziećmi.

Święta Moniko, módl się za nami i za naszymi dziećmi
Wzorze żonmódl się za nami i za naszymi dziećmi
Ty, która doprowadziłaś do nawrócenia swego niewierzącego męża, módl się za nami i za naszymi dziećmi
Matko św. Augustyna, módl się za nami i za naszymi dziećmi
Wymagająca i roztropna nauczycielko i strażniczko twego syna na wszystkich jego życiowych drogach,  módl się za nami i za naszymi dziećmi
Ty, która ostrożnie czuwałaś nad jego postępowaniem, módl się za nami i za naszymi dziećmi
Ty, która dotkliwie cierpiałaś z powodu jego błędów, módl się za nami i za naszymi dziećmi
Ty, która nie ustawałaś w swoich błaganiach o ratunek dla jego duszy, módl się za nami i za naszymi dziećmi
Ty, która nie traciłaś nadziei nawet pośród rozgoryczenia rodzącego się w twym sercu i potoku łez, módl się za nami i za naszymi dziećmi
Ty, która zostałaś napełniona pociechą, kiedy Twój syn powrócił do Boga, módl się za nami i za naszymi dziećmi
Ty, która spokojnie odeszłaś do Pana, kiedy wiernie wypełniłaś swoje ziemskie obowiązki, módl się za nami i za naszymi dziećmi
Ty, która wstawiasz się za wszystkimi matkami, które modlą się i płaczą tak samo jak Ty, módl się za nami i za naszymi dziećmi

Chroń niewinność naszych dzieci, prosimy Cię, św. Moniko.
Chroń je przed krzywdą ze strony złych ludzi, prosimy Cię, św. Moniko.
Chroń je przed niebezpieczeństwami płynącymi ze złego przykładu, prosimy Cię, św. Moniko.
Czuwaj nad działaniem łaski w ich sercach, prosimy Cię, św. Moniko.

Módl się, aby wartości chrześcijańskie zakorzeniły się głęboko w ich sercach i przyniosły wiele owoców, prosimy Cię, św. Moniko.
Wstawiaj się żarliwie za młodzieżą, która wchodzi w wiek dorosły, prosimy Cię, św. Moniko.
Dla wszystkich, którzy trwają w grzechach ciężkich, wybłagaj skruchę i szczere nawrócenie, prosimy Cię, św. Moniko.
Proś za wszystkimi matkami, aby wytrwale i z gotowością wypełniały swoje macierzyńskie obowiązki, prosimy Cię, św. Moniko.
Powierzaj wszystkie matki opiece Przenajświętszej Maryi Panny, Matkę naszego Pana, prosimy Cię, św. Moniko.
Nakłoń łaskawie serce swego umiłowanego syna, św. Augustyna, aby ratował nasze dzieci, prosimy Cię, św. Moniko.

Święty Augustynie, święty synu świętej matki, módl się za nami i za naszymi dziećmi.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, św. Moniko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, który wysłuchałeś żarliwych próśb św. Moniki, spraw, prosimy, abyśmy za jej przykładem nie ustawali w naszych modlitwach i zawsze we wszystkim zgadzali się z wolą Twoją świętą. Amen.

(1) Posłuchaj kazania Ks. Kard. Grzegorza Rysia ("Chcesz pomóc dziecku, które błądzi? Pokaż, że go kochasz...):

(2) Konferencja Ks. Kard. Grzegorza Rysia ("Gdy dorastające dzieci odchodzą od wiary"):

(3) Wywiad z prof. dr hab. Aleksandrem Bańka ("Dlaczego wychowujemy niewierzące dzieci?"):

Jeśli masz pytanie skontaktuj się z nami:
ealing.office@gmail.com

Image

ZAPRASZAMY DO MODLITWY NOWENNĄ
ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. OJCA STANISŁAWA
(kliknij w obrazek).

NOWENNA DOSTĘPNA JEST TAKŻE JAKO APLIKACJA NA URZĄDZENIA PRZENOŚNE:


ANDROID (PLAY STORE)

........ iOS (APP STORE) .......