K O Ł A  Ż Y W E G O  R Ó Ż A Ń C A

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że udało nam się założyć dwa koła Żywego Różańca w naszej parafii. Wkrótce podamy więcej informacji związanych z funkcjonowaniem tej wspólnoty w naszej parafii. Jednocześnie informujemy, że jest kilka osób, które czeka na skompletowanie trzeciego Koła. Zapraszamy. Odwagi! Wystarczy skontaktować się z nami: ealing.office@gmail.com lub osobiście w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.

Ci, którzy się już zapisali i otrzymali materiały na najbliższy miesiąc i rok 2023 niech zapoznają się z poniższymi informacjami, a szczególnie z intencjami w jakich będziecie się modlić.

O Żywym Różańcu:

Żywy Różaniec przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu = Kółko Różańcowe złożone jest z 20 osób i nazywa się Różą. Każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz", dziesięć „Zdrowaś Maryjo" i jedno „Chwała Ojcu", rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę".

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich.

Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.

Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.

Zmiana tajemnic odbywa się co miesiąc w porządku kolejnym, to znaczy, kto na przykład miał w pierwszym miesiącu Tajemnicę 3., to na przyszły miesiąc już wiadomo, że będzie miał Tajemnicę 4., itd.

Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.

Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca świętego.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  • Narodzenia Pana Jezusa,
  • Ofiarowania Pańskiego,
  • Zwiastowania NMP,
  • Zmartwychwstania Pańskiego,
  • Wniebowzięcia Matki Bożej,
  • w święto Królowej Różańca świętego,
  • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi.

Intencje Żywego Różańca:

Bardzo istotną sprawą jest to, że wszyscy członkowie Żywego Różańca  modlą się w tej samej intencji.

Dlatego w łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Ewangelizacyjną.

Dodatkowo swoimi modlitwami wspiera duchowo wspólnotę parafialną podejmując intencje parafialne.  

Intencje różańcowe na drugie półrocze '2024:

INTENCJE PAPIESKIE:

Czerwiec

Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Lipiec

Za duszpasterstwo chorych

Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Sierpień

Za przywódców politycznych

Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym

Wrzesień

Za cierpiącą ziemię

Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.

Październik

Za wspólną misję

Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.

Listopad

Za osoby, które straciły dziecko

Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.

Grudzień

Za pielgrzymów nadziei

Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

INTENCJE PARAFIALNE:

Czerwiec

O głęboki szacunek i miłość do Chrystusa obecnego w Najświętszym sakramencie

Lipiec

O dobry czas wypoczynku wakacyjnego dla rodzin, aby okres wakacji był czasem spotykania Boga, a nie zapominania o Nim.

Sierpień

O bezpieczeństwo dla pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych na całym świecie

Wrzesień

O dobre plony dla rolników i w intencji wszystkich troszczących się o dostatek pożywienia na świecie, oraz w intencji ludzi cierpiących głód.

Październik

W intencji wszystkich miłośników modlitwy Różańcowej, a także o przemianę serca dla tych, którzy jej nie znają lub ją lekceważą.

Listopad

W intencji naszych bliskich zmarłych, a także w intencji tych, którzy umierali nagle, samotnie i nieprzygotowani na spotkanie z Bogiem.  O miłosierdzie dla Nich.

Grudzień

Aby radość adwentowego oczekiwania i przeżycie świąt Narodzenia Pańskiego zaowocowało wzrostem szacunku dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Intencje papieskie na cały rok 2024 (PDF)

***                               

Wszystkich zainteresowanych przynależnością do Żywego Różańca w naszej Parafii, prosimy o zgłoszenie się w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Można też zapisać się e-mailowo wysyłając na adres parafii swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu.