LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Spotkania ministrantów odbywają się w soboty o godzinie 17:00 . Kandydaci i ministranci spotykają się oddzielnie.
Informacja o spotkaniach jest zawsze umieszczona w biuletynie parafialnym.

Spotkania w roku 2024:
23/03/2024 17:00 MINISTRANCI + KANDYDACI
28/03/2024 19:00 ODPRAWA PRZED TRIDUUM
29/03/2024 14:00 ODPRAWA PRZED TRIDUUM
30/03/2024 20:00 ODPRAWA PRZED TRIDUUM
20/04/2024 17:00 MINISTRANCI
27/04/2024 17:00 KANDYDACI
28/04/2024 14:30 OBŁÓCZYNY NOWYCH MINISTRANTÓW
11/05/2024 17:00 MINISTRANCI
08/06/2024 17:00 KANDYDACI
15/06/2024 17:00 MINISTRANCI

Poprzez służbę przy Ołtarzu Pańskim pragniemy stawać się jak Chrystus!

Oprócz służby ministranckiej w kościele, chcemy też mieć jako grupa czas dla siebie, dlatego mamy zamiar organizować: wspólne gry, zabawy, wyjazdy, i wiele innych innych.

Zapraszamy do naszej grupy, wszystkich, którzy chcą służyć przy ołtarzu i prosimy naszych Parafian o pomoc i wsparcie modlitewne.

Kim są ministranci?

Ministrant - (od łacińskiego ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać): w Kościele Katolickim to osoba posługująca wspólnocie przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów / sakramentaliów i innych czynności obrzędowych (pogrzeby, nabożeństwa).

Ministranci nie przyjmują święceń, są osobami świeckimi, jednak po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej posługi.

Zbiórki zaczynamy w Windsor Hall lub w kościele.

Opiekunem ministrantów jest ks. Piotr Szyperski MIC