ŹRÓDŁO ŻYWEJ WODY

KIM JESTEŚMY:

Jesteśmy Wspólnotą ewangelizacyjno-charyzmatyczną pod nazwą ŹRÓDŁO ŻYWEJ WODY.

 Działalność rozpoczęliśmy w grudniu 2021 roku, od 6-tygodniowego „Kursu wstępnego”, dotyczącego formacji na uczniów Jezusa Chrystusa (tzw. okres próbny). Na koniec wszyscy jednomyślnie podjęliśmy decyzję o kontynuacji formacji w celu dalszego wzrostu i rozwoju.

Pragniemy być uczniami Jezusa Chrystusa, czyli iść za Nim i Go naśladować. Chcemy poznawać Jezusa, przyjmować i postępować tak, jak On (tzw. reguła 3 x P), zgodnie ze Słowem i wolą Bożą w Miłości. Podstawowa formacja trwa 3-5-lat. Centrum naszego życia stanowi Eucharystia, adoracja i uwielbienie.

Formujemy się metodą SNE – Szkoły Nowej Ewangelizacji, mającą ponad 40 lat tradycji w Polsce.

NASZA MISJA I CEL:

Naszym mottem jest „Idźcie i głoście: "Bliskie już jest królestwo niebeskie". Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” (Mt 10, 7-8)

Zgodnie z powyższym zaleceniem Jezusa Chrystusa naszą misją jest apostolstwo wyrażane przez ewangelizację, odnowę charyzmatów Ducha Świętego, ekumenizm i służbę.

Naszym celem zaś budowanie Królestwa Niebieskiego, przez wprowadzanie chrześcijańskich wartości w domu, w rodzinie, w Kościele i na świecie.

SPOTKANIA:

Gdzie:

Parafia Ealing, pw. NMP Matki Kościoła
2 Windsor Rd
W5 5PD LONDYN
Salka Bł. Jerzego Popiełuszki

Kiedy:

Środy ok. godz. 20:00, zaraz po mszy św. o 19:00

Kontakt:

sne.ealing@gmail.com

Opiekun: Ks. Klaudiusz

Jezus Zmartwychwstał w pełni Chwały, Mocy i Błogosławieństwa!

ZAPRASZAMY!

***

Jako DODATEK zamieszczamy sposób na zapoznanie się z całą Biblią przez rok: