GRUPY MAŁŻEŃSKIE

Teams of Our Lady to międzynarodowy Ruch w Kościele Katolickim, który ma za cel pomóc małżonkom wzrastać w miłości do Chrystusa i siebie nawzajem. Ruch Teams uważa, że małżeństwo chrześcijańskie to cudowny dar, który trzeba pielęgnować.

Ruch ten powstał w Paryżu w roku 1939. Nazwa francuska brzmi: "Équipes Notre-Dame" (po angielsku "Teams of Our Lady"). Ruch zrzesza około 100.000 członków w ponad 70 krajach. Maryja, Nasza Pani, jest Patronką Ruchu a członkowie Teams'ów łączą się poprzez modlitwę Magnificat, która jest Maryjną modlitwą nadziei i zgody na Bożą wolę. Dziś Teams'y są Ruchem zaaprobowanym przez Kościół i jest to bardzo dobra propozycja formacji chrześcijańskiej.

Każdy Team składa się z 4 do 6 małżeństw oraz kapłana. Spotyka się co miesiąc w swoich domach. Z czasem wytwarza się zwarta, wspierająca się wspólnota.

Teams'y są dla zwyczajnych małżeństw, które pragną wzbogacić swoje małżeństwo i rozwijać swoją wiarę. Chcą zgłębiać swoją relację z Bogiem jako para i indywidualnie poprzez wsparcie małej wspólnoty.

Duchowość Teams'ów to koncentracja na teologii małżeństwa, elementach dialogu i modlitwy małżeńskiej, chrześcijańskim wychowaniu dzieci oraz pogłębionej duchowości małżonków: osobista modlitwa i medytacja, lektura Pisma Świętego oraz dokumentów Kościoła, wrażliwość na potrzeby ludzi. Ważnym elementem jest miesięczny "dialog małżeński" podczas którego małżonkowie słuchają i otwierają się na siebie i na Ducha Świętego.

Małżeństwa w Teams'ach starają się uczestniczyć raz do roku w rekolekcjach. Każdy, poszczególny Team jest cząstką większego Ruchu i zachęca się, aby brał udział w różnych spotkaniach lub imprezach lokalnych, krajowych i międzynarodowych organizowanych przez Ruch.

Więcej informacji pod tym linkiem: ekipy.end.org.pl

Kontakt: Ks. Wiktor Gumienny MIC
E-mail: ealing.office@gmail.com