Zesłanie Ducha Świętego

Klaudiusz RokickiUncategorized Leave a Comment

23 MAJA 2021 R.

(1) MSZE ŚWIĘTE. Porządek Mszy świętych w niedziele: 8:30, 10:00 (z transmisją online), 11:30, 13:00, 14:30, 17:15, 19:00 (z transmisją online), 20:30. Od poniedziałku do soboty: 8:00, 10:00 i 19:00 (z transmisją online).

(2) ZMIANY W OBOSTRZENIACH EPIDEMIOLOGICZNYCH. W związku ze zmianą poziomu zagrożenia pandemią zachodzą niewielkie zmiany w sposobie celebrowania liturgii i funkcjonowania kościoła. We Mszy Świętej wraca modlitwa powszechna i dialog przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Nie ma także obowiązku dezynfekowania ambony po każdej osobie czytającej, dlatego zachęcamy wszystkich lektorów do podjęcia na nowo swojej posługi. Lista chętnych do czytania, na którą można się wpisywać jest dostępna w zakrystii. Ministranci również mogą powrócić do swojej posługi (jednocześnie przy ołtarzu mogą byc maksymalnie 4 osoby). Nie ma już limitu liczby osób mogących uczestniczyć w ceremoniach pogrzebowych, jest ona ograniczona jedynie tym, ile osób może pomieścić świątynia przy zachowaniu bezpiecznego dystansu. Liczba osób mogących uczestniczyć w ślubach i innych ceremoniach została zwiększona do 30. Pozostałe zasady funkcjonowania kościoła nie ulegają zmianie. Współczynnik zakażeń na Ealingu systematycznie spada, niestety ciągle znacząco przewyższa wskaźniki całego Londynu i Anglii. W dzielnicy Hunslow, z którą sąsiadujemy i gdzie mieszka wielu spośród naszych Parafian nie wprowadzono jeszcze poziomu 3 i notowane są wypadki zarażenia nową mutacją wirusa. Dlatego nadal obowiązuje ograniczenie ilości miejsc w kościele, dystans i obowiązek zakrywania ust i nosa. Sale parafialne są udostępniane jedynie do spotkań liturgicznych i modlitewnych z zachowaniem obowiązujących zasad. Kancelaria parafialna jest dostępna jedynie telefonicznie i mailowo w godzinach jej urzędowania.

UWAGA. W kościele jest wyłącznie 87 miejsc, na chórze 24 i w Windsor Hall 55. Niestety po zajęciu wszystkich miejsc musimy zamknąć drzwi i jest bardzo prawdopodobne, że ktoś nie będzie mógł wejść do środka i uczestniczyć w nabożeństwie (głównie mowa jest tu o niedzielnych Mszach 8:30, 10:00, 11:30 oraz 13:00). Osobom starszym, znajdującym się w grupach szczególnego ryzyka, mającym zdrowotne trudności z noszeniem maseczki oraz rodzinom z malutkimi dziećmi sugerujemy pozostanie w domu i uczestnictwo w liturgii za pośrednictwem Internetu.

(3) SPOWIEDŹ. Z sakramentu pokuty można skorzystać tygodniu od poniedziałku piątku: od 10:30 do 11:30 i od 19:30 do 20:30, w sobotę od 10:30 do 11:30 i od 16:00 do 18:00. Wtedy też kościół otwarty jest na prywatną modlitwę. Nie ma spowiedzi w niedziele.

(4) ODPUST PARAFIALNY. W poniedziałek Uroczystość NMP Matki Kościoła. Jest to patronalna uroczystość naszej parafii. W związku z pandemią obchodzimy ją jednak w skromny sposób. Msze święte o godzinie 08:00, 10:00 i 19:00. Zapraszamy szczególnie na Msze o 10:00 i 19:00, które będą transmitowane i celebrowane w intencji parafian i wszystkich modlących się w naszym Kościele. W tym roku przypada 50. rocznica wprowadzenia w Polsce święta Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, co dokonało się 4 maja 1971 r. z inicjatywy Biskupów Polskich i za zgodą papieża Pawła VI. W tym też roku po raz pierwszy będzie można użyć odnowionych tekstów formularza tego święta w języku polskim. W biuletynie zamieszczamy fragment z przemówienia św. Pawła VI, papieża, na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II, w którym w obecności wszystkich ojców soborowych ogłosił on Maryję Matką Kościoła.

(5) UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ będziemy obchodzić w najbliższą niedzielę. Podejmując inicjatywę Polonijnej Rady ds. Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej na każdej Mszy świętej będziemy modlić się w intencji małżeństw i rodzin.

(6) NABOŻEŃSTWA MAJOWE. Przez cały maj od poniedziałku do soboty po Mszy Świętej wieczornej odmawiamy litanię do Matki Bożej następnie wystawiany jest Najświętszy Sakrament, i odmawiany dziesiątek różańca poprzedzony rozważaniem jednej z tajemnic. Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w milczeniu do godziny 20:30. W niedzielę zapraszamy na godzinę 18:30, a adorację kończymy po odmówieniu dziesiątka Różańca. W jedności z całym Kościołem ofiarujemy tę modlitwę prosząc o ustanie pandemii Covid-19. 

(7) PEREGRYNACJA OBRAZU MB CZĘSTOCHOWSKIEJ. Trwa nawiedzenie domów parafian przez wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz ten został podarowany Polonii przez sługę Bożego prymasa Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacja odbędzie się 12 września w Warszawie. Szczegóły i zasady peregrynacji są opublikowane na stronie internetowej. Zgłoszenia rodzin przyjmujemy w kancelarii parafialnej.

(8) DZIĘKUJEMY za pracę stewardów, którzy niestrudzenie od czerwca zeszłego roku pełnią codzienne dyżury w kościele. Posługa stewardów jest nadal konieczna, dlatego prosimy, aby ci którzy są w stanie podjąć się tego zadania zgłaszali swoją gotowość. Lista dostępna bezpośrednio u stewardów lub na stronie internetowej.

(9) DZIĘKUJEMY za wszystkie ofiary składane na kościół. Ofiary na tacę oraz kopertki “gift aid”  można składać do koszyków przy wyjściu z kościoła lub przez przelew na konto parafii.

(10) ZAPISY DO PARAFII. Przypominamy, że każdy, kto chciałby należeć do naszej Parafii musi się do niej zapisać. Formularz zapisowy można pobrać na naszej stronie internetowej w zakładce: Kancelaria.

(11) SZCZEPIONKI. Zachęcamy do wejścia na stronę naszej parafii, gdzie w sekcji poświęconej ostatnim wypowiedziom Kościoła na temat SZCZEPIONEK, oprócz oficjalnych dokumentów dotyczących tego zagadnienia zamieszczony jest m.in. tekst listu Ks. Biskupa Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *