XXII Niedziela Zwykła

Klaudiusz RokickiUncategorized Leave a Comment

(1) PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: od poniedziałku do soboty: 8:00, 10:00 i 19:00 (z transmisją on line), niedziele: 08:30, 10:00 (z transmisją on line), 11:30, 13:00, 14:30, 17:15, 19:00
(z transmisją on line), 20:30.

(2) SPOWIEDŹ. W tygodniu można skorzystać z sakramentu spowiedzi. Od poniedziałku do piątku: od 10.30 do 11.30 i od 19.30 do 20.30; W soboty od 10.30 do 12.00 i od 16.00 do 18.00.

(3) CHRZTY. Rodziców chcących zapisać dziecko do chrztu prosimy o umówienie drogą mailową lub telefoniczną spotkania w kancelarii. Dzieci chrzcimy poza Mszą świętą w prostej ceremonii z możliwym udziałem najbliższej rodziny od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00,
a w sobotę o 18:10.

(4) PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA odbędzie się 13, 19 i 20 września o godzinie 13:00. Rodziców dzieci pierwszokomunijnych prosimy o zapoznanie się z obowiązującym terminarzem uroczystości dostępnym na stronie internetowej. Rodzice, do których nie dodzwonił się jeszcze ksiądz Piotr proszeni są o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia uczestnictwa w komunii. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w kościele w uroczystości będą mogli wziąć udział wyłącznie dzieci i ich rodzice. Pozostałe osoby zapraszamy na transmisję on line. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu uroczystości zostaną podane na próbach. Na próbach dzieci otrzymają także zamówione stroje. Zapisy na przygotowanie do pierwszej komunii dla kolejnych roczników zostaną ogłoszone po 6 września.

(5) BIERZMOWANIE odbędzie się 19 oraz 26 września o godzinie 17:00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w kościele jesteśmy w stanie przeprowadzić tę uroczystość jedynie dla Kandydatów oraz ich świadków. Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w transmisji on line. Prosimy o kontaktowanie się kandydatów do bierzmowania z animatorami grup, w celu ustalenia terminu bierzmowania.

(6) KATECHEZY DLA NARZECZONYCH rozpoczniemy we wrześniu. Spotkania w każdy wtorek od 15 września do 27 października w kościele o godzinie 20:30. Obecność na WSZYSTKICH spotkaniach obowiązkowa. Formularz zgłoszeniowy można otrzymać u stewardów przy wejściu do kościoła i tam po wypełnieniu zostawić. Można zgłaszać się również drogą mailową podając swoje imiona i nazwiska, miejsce urodzenia oraz kontakt mailowy i telefoniczny. Koszt katechez 40 funtów od pary, płatny na I katechezie – 15 września.

(7) KANCELARIA jest dostępna wyłącznie telefonicznie i mailowo w godzinach jej urzędowania. W przyszły poniedziałek 31 sierpnia – Bank Holiday – kancelaria będzie nieczynna.

(8) NIESZPORY ZA ZMARŁYCH. We wszystkie czwartki o godzinie 17.00 modlimy się w nieszporach za zmarłych w wyniku pandemii oraz w intencji osób znajdujących się w stanie ciężkim i krytycznym. Prosimy, aby imiona osób, które chcecie polecić naszej modlitwie przesyłać na adres mailowy parafii. Udział w nieszporach wyłącznie za pośrednictwem Internetu.

(9) DZIĘKUJEMY za wszystkie ofiary składane na kościół. Ofiary na tacę można składać do koszyków przy wyjściu z kościoła lub przez przelew na konto parafii. Dane konta na stronie internetowej.

(10) DZIĘKUJEMY za pracę stewardów, bez których nie możliwe byłoby otwarcie kościoła. Prosimy, aby ci którzy są w stanie podjąć się tej posługi zgłaszali swoją gotowość do kancelarii telefonicznie lub mailowo. Lista dyżurów na stronie www oraz u stewardów.

(11) WYJAŚNIENIE CO DO KOMUNII ŚW. NA RĘKĘ. Wiele osób wciąż krępuje się i zadaje pytania o to w jaki sposób przyjąć Komunię Świętą na rękę, gdyż nigdy tego wcześnie nie robili. Oto kilka pomocnych punktów:

  • Idąc do Komunii Świętej oddajemy hołd Jezusowi poprzez przyklęknięcie lub skłon czekając aż poprzednia osoba przyjmie Komunię.
  • Komunię świętą na rękę przyjmujemy wyłącznie w pozycji stojącej.
  • Istotne jest właściwe ułożenie rąk – lewa dłoń, podtrzymywana przez prawą, powinna być płasko wyciągnięta.
  • Kapłan składa wówczas Hostię na lewej ręce, a wierny prawą ręką wkłada Ją do ust.
  • Nie sięgamy sami po komunikant; czekamy aż kapłan położy nam Hostię na rękę.
  • Obie dłonie należy wyciągnąć na wysokości klatki piersiowej/ramion, nie opuszczamy dłoni, nie trzymamy skulonych przy ciele, nie próbujemy sami wziąć Hostii od kapłana.
  • Komunię Świętą należy spożyć przy kapłanie – nie można odchodzić z Komunią Świętą.
  • Po przyjęciu komunii zawsze należy zobaczyć czy na naszej dłoni nie zostały jeszcze jakieś okruchy, cząstki konsekrowanej hostii. Jeżeli tak, to należy je również spożyć.

(12) DZIĘKUJEMY Parafianom za sumienne przestrzeganie wszystkich wytycznych odnośnie zachowania w kościele oraz przepisów sanitarnych. Dzięki Waszej wierności kościół może być otwarty, a Parafia zyskuje zaufanie jako miejsce wiarygodne i bezpieczne. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwe, a dla wielu stanowi ogromne wyzwanie również duchowe. Tym bardziej dziękujemy za tę ofiarność.

(13) WYTYCZNE EPISKOPATU Anglii i Walii o zakrywaniu twarzy w kościele mówią:

Rząd utrzymuje, że wymagania dotyczące dystansu społecznego wynoszące 2 metry powinny być stosowane tam, gdzie to możliwe. Rząd powiedział, że można przejść do dystansu „1m plus”; oznacza to, że można umieścić ludzi w przestrzeni ściślej (minimum 1 m), zapewniając również ograniczenie ryzyka. W przypadku naszych kościołów, oznacza to obowiązkowe zakrywanie ust i nosa dla zgromadzonych w kościele.

Zakrywanie twarzy będzie obowiązkowe w miejscach kultu od soboty 8 sierpnia 2020 r. Wszyscy, którzy wchodzą do kościoła, muszą zakrywać usta i nos, chyba że są z tego obowiązku zwolnieni. Jest to dla dobra wszystkich, którzy gromadzą się w Kościele na Mszy św., ponieważ jest to zamknięta przestrzeń publiczna, w której przebywają ludzie pochodzący z różnych domów, którzy na co dzień się nie spotykają. Kapłani w kościele, pod warunkiem, że są wystarczająco daleko (2 m lub więcej) od zgromadzenia wiernych, nie muszą nosić zakrycia twarzy, z wyjątkiem momentu udzielania Komunii Świętej. Inni usługujący w kościele powinni mieć zakrytą twarz i pozostawać w dystansie społecznym wobec celebransa. (koniec cytatu)

Wobec pojawiających się pytań o możliwość zmian zasad uprzejmie przypominamy, że jako księża marianie na Ealingu nie jesteśmy osobami, które ustanawiają prawo, lecz jego wykonawcami. Zasady funkcjonujące obecnie w Parafii są wiernym wypełnieniem wytycznych jakie otrzymujemy od Episkopatu Anglii i Walii, który na bieżąco dostosowuje brytyjskie prawo państwowe do naszych warunków. Osoby, które chciałyby się zapoznać z ich oryginalnym tekstem mogą to zrobić na stronie internetowej Episkopatu w zakładce „Coronavirus”.

Jako duszpasterze Parafii nie jesteśmy zainteresowani komentarzami czy recenzją brytyjskich zarządzeń pandemicznych. Prosimy o wyrozumiałość w tej kwestii i dostosowanie się do nowych wymogów w duchu troski o zdrowie i życie innych oraz posłuszeństwa Kościołowi reprezentowanego przez księży biskupów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *