XXI Niedziela Zwykła

Klaudiusz RokickiUncategorized Leave a Comment

23 SIERPNIA 2020 R.

(1) PRZYPOMINAMY, że w kościele obowiązuje bezwzględny wymóg zakrycia twarzy maseczką lub w inny adekwatny sposób. Bardzo prosimy, aby o tym pamiętać. Lekceważenie zasad ochrony przed pandemią jest brakiem odpowiedzialności za zdrowie i życie innych osób, przez co stanowi poważną winę moralną.

(2) SPOWIEDŹ. W tygodniu istnieje możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi. Od poniedziałku do piątku: od 10.30 do 11.30 i od 19.30 do 20.30; W soboty od 10.30 do 12.00 i od 16.00 do 18.00.

(3) CHRZTY. Rodziców chcących zapisać dziecko do chrztu i ustalić datę przyjęcia sakramentu prosimy o umówienie drogą mailową lub telefoniczną spotkania w kancelarii. Dzieci chrzcimy poza Mszą świętą w prostej ceremonii z możliwym udziałem tylko najbliższej rodziny od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00, a w sobotę o 18:10.

(4) PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA odbędzie się 13, 19 i 20 września o godzinie 13:00. Rodziców dzieci pierwszokomunijnych zachęcamy do zapoznania się z nowym terminarzem uroczystości dostępnym na stronie internetowej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w kościele w uroczystości będą mogli wziąć udział wyłącznie dzieci i ich rodzice. Pozostałe osoby zapraszamy na transmisję on line. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu uroczystości zostaną podane na próbach.

Zapisy na przygotowanie do pierwszej komunii dla kolejnych roczników zostaną ogłoszone po 6 września.

(5) BIERZMOWANIE odbędzie się 19 oraz 26 września o godzinie 17:00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w kościele jesteśmy w stanie przeprowadzić tę uroczystość jedynie dla Kandydatów oraz ich świadków. Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w transmisji on line. Prosimy kandydatów do bierzmowania o kontaktowanie się z animatorami grup, w celu ustalenia terminu bierzmowania.

(6) POZOSTAŁE ZASADY funkcjonowania parafii nie ulegają zmianie. Pomieszczenia parafialne pozostają zamknięte, a spotkania grup i inne nabożeństwa czasowo zawieszone. Kancelaria parafialna jest dostępna wyłącznie telefonicznie i mailowo w godzinach jej urzędowania. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych – są jeszcze wolne intencje na przyszły tydzień.

(7) NIESZPORY ZA ZMARŁYCH. We wszystkie czwartki o godzinie 17:00 modlimy się w nieszporach za zmarłych w wyniku pandemii COVID-19 oraz w intencji osób znajdujących się w stanie ciężkim i krytycznym. W tej modlitwie można uczestniczyć wyłącznie poprzez transmisję internetową. Prosimy, aby imiona osób, które chcecie polecić naszej modlitwie przesyłać na adres mailowy parafii.

(8) PODZIĘKOWANIA. Bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary składane na kościół. Ofiary na ten cel można składać do koszyków przy wyjściu z kościoła lub dokonywać przelewu na konto parafii. Dane konta na stronie internetowej.

(9) DZIĘKUJEMY za pracę stewardów i prosimy o zgłaszanie się do kancelarii telefonicznie lub mailowo. Lista dyżurów na stronie internetowej oraz u stewardów. Nie mamy jeszcze obsadzonych wszystkich godzin otwarcia kościoła. Prosimy, aby ci którzy są w stanie się tego podjąć zgłaszali swoją gotowość, bo jeśli nie znajdziemy chętnych niemożliwe będzie otwarcie kościoła w tych godzinach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *