XVI Niedziela Zwykła

Klaudiusz RokickiUncategorized Leave a Comment

19 LIPCA 2020 R.

(1) MSZE ŚWIĘTE w kościele są odprawiane zgodnie z normalnym porządkiem. W związku z obowiązkiem zachowania dystansu społecznego liczba osób mogących uczestniczyć Eucharystii jest ograniczona. W kościele obowiązuje wymóg zakrycia twarzy maseczką lub w inny adekwatny sposób. Bardzo prosimy, aby o tym pamiętać. Kościół otwieramy nie wcześniej niż 15 minut przed Mszą świętą.

Zgodnie z zaleceniem ks. Biskupa w czasie Mszy świętej nie śpiewamy i nie przekazujemy znaku pokoju. Opuszczana jest modlitwa powszechna, możliwe jest jedynie krótkie kazanie. Lektorzy, ministranci, szafarze nie podejmują jeszcze swej posługi.   Do komunii Świętej podchodzimy według wyznaczonego w kościele porządku. Komunię Świętą przyjmujemy wyłącznie na stojąco na rękę.

(2) SPOWIEDŹ. W tygodniu istnieje możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi. Nie ma spowiedzi w czasie Mszy świętych i NIE MA SPOWIEDZI W NIEDZIELĘ !! Spowiedź odbywa się na stojąco w przedsionku kościoła przy schodach wiodących na chór, a NIE w KONFESJONAŁACH!!!

Godziny otwarcia kościoła na spowiedź i prywatną modlitwę:

Od poniedziałku do piątku: 10:30-12:00 i 19:30-21:00;

W soboty: 10:30-18:00

Bezpośrednio po Mszach świętych w niedzielę i po porannej mszy świętej w tygodniu kościół będzie zamykany do dezynfekcji.

Msze święte o godzinie 19:00, a w niedzielę dodatkowo Msza o godzinie 10:00 będą transmitowane online.

(3) PODSTAWOWE INFORMACJE związane z otwarciem kościoła:

  • Należy zachowywać dystans społeczny 1m + i zajmować wyłącznie wyznaczone miejsca w ławkach. W Osoby należące do tego samego gospodarstwa domowego mogą siedzieć razem. Podczas wchodzenia i wychodzenia z Kościoła należy używać środków dezynfekujących.
  • W całym Kościele obowiązuje ruch tylko w jednym kierunku.
  • Należy postępować zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez kapłana prowadzącego Msze świętą i stewardów.
  • Nie należy dotykać klamek, drzwi, poręczy, figur obrazów i krzyży.
  • Konfesjonały, zakrystia, toaleta oraz kolumbarium są zamknięte.
  • Nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.
  • Dla osób, które zamawiały intencje mszalne będzie zarezerwowane miejsce. W pierwszej ławce kościoła po prawej stronie patrząc od wejścia.
  • Dziękujemy za pracę stewardów i prosimy o zgłaszanie się do kancelarii telefonicznie lub mailowo. Lista dyżurów na stronie www. Nie mamy jeszcze wszystkich obsadzonych wszystkich godzin otwarcia kościoła. Prosimy aby ci, którzy są w stanie się tego podjąć zgłaszali swoją gotowość, jeśli nie znajdziemy chętnych niemożliwe będzie otwarcie kościoła w tych godzinach.

(4) CHRZTY DZIECI. Dzieci zapisane do chrztu przed zamknięciem kościołów mogą otrzymać sakrament w każdy dzień powszedni o godzinie 18:00, a w sobotę o 18:10. Będzie to krótka ceremonia składająca się z liturgii słowa i liturgii sakramentu. W czasie chrztu w kościele może być obecna jedynie najbliższa rodzina dziecka. Szczegóły można ustalać kontaktując się z kancelarią.

Rodziców chcących zapisać dziecko do chrztu i ustalić datę przyjęcia sakramentu prosimy o umówienie drogą mailową lub telefoniczną spotkania w kancelarii. Spotkania, które są zarazem katechezą przygotowująca do chrztu odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00. Na spotkanie trzeba przynieść akt urodzenia dziecka oraz zgody dla rodziców chrzestnych na pełnienie tej godności otrzymane w ich parafiach. Z katechezy są zwolnieni rodzice, którzy żyją w związku sakramentalnym i chrzcili już dziecko w naszym kościele.

(5) PIERWSZA KOMUNIA. Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi tego sakramentu na naszej stronie parafialnej. Można tam znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, a także planowane daty, w których jeśli sytuacja pozwoli dzieci będą mogły Przyjąć Komunię Świętą.

(6) POZOSTAŁE ZASADY funkcjonowania parafii nie ulegają zmianie. Pomieszczenia parafialne pozostają zamknięte. KANCELARIA PARAFIALNA JEST DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE I MAILOWO W GODZINACH JEJ URZĘDOWANIA. Można zamawiać intencje mszalne czy to mailowo, czy też telefonicznie.

(7) NIESZPORY ZA ZMARŁYCH. Poza wyżej wymienionymi celebracjami Mszy świętej, nie ma żadnych wspólnych modlitw i nabożeństw w kościele. We wszystkie czwartki o godzinie 17:00 modlimy się w nieszporach za zmarłych w wyniku pandemii COVID-19 oraz w intencji osób znajdujących się w stanie ciężkim i krytycznym. W tej modlitwie można uczestniczyć wyłącznie poprzez transmisję online. Prosimy, aby imiona osób, które chcecie polecić naszej modlitwie przesyłać na adres mailowy parafii – ealing.office@gmail.com.

(8) PODZIĘKOWANIA. Bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary składane na kościół. To wielka pomoc w utrzymaniu i funkcjonowaniu świątyni w tym trudnym czasie. Miesięczny wydatek z tym związany wynosi kilkanaście tysięcy funtów. Obecnie, aby maksymalnie ograniczyć bezpośredni kontakt i zwiększyć bezpieczeństwo osób przebywających w świątyni nie zbieramy tacy w czasie Mszy świętej. Ofiary na ten cel można składać w koszykach przy wyjściu z kościoła. Można również dokonywać przelewu na konto parafii. Dane konta można znaleźć u dołu pierwszej strony parafii w Internecie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *