Wszystkich Świętych

Klaudiusz RokickiUncategorized Leave a Comment

1 LISTOPADA 2020 R.

UWAGA!!! Pomimo zapowiedzi zaostrzenia przepisów epidemicznych w Anglii, w tym zamknięcia kościołów dla publicznych nabożeństw od najbliższego czwartku, do czasu decyzji parlamentu oraz wydania nowych wytycznych przez biskupa Vincenta Nicolsa porządek mszy świętych oraz spowiedzi nie ulega zmianie (APEL DO WIERNYCH I ORZECZENIE BISKUPÓW ANGIELSKICH). W razie decyzji o zamknięciu kościoła powrócimy do trybu nabożeństw jaki obowiązywał w czasie pierwszego lockdownu.
Gdy tylko otrzymamy jakiekolwiek oficjalne wytyczne zostaną one niezwłocznie zamieszczone na naszej stronie internetowej.

(1) PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH. Pomimo zaostrzonych przepisów epidemicznych w Londynie porządek mszy świętych nie ulegają zmianie: od poniedziałku do soboty: 8:00, 10:00 i 19:00 (z transmisją online), niedziele: 08:30, 10:00 (z transmisją online), 11:30, 13:00, 14:30, 17:15, 19:00 (z transmisją online), 20:30. Liczba osób mogących uczestniczyć Eucharystii jest ograniczona. W niedzielę dla osób, które nie zmieszczą się w świątyni, otwieramy Windsor Hall, gdzie jest możliwość uczestnictwa we Mszy świętej i przyjęcia Komunii świętej.

(2) SPOWIEDŹ. W tygodniu można skorzystać z sakramentu spowiedzi. Od poniedziałku do piątku: od 10:30 do 11:30 i od 19:30 do 20:00; W soboty od 10:30 do 12:00 oraz od 16:00 do 18:00. Wtedy też kościół otwarty jest na prywatną modlitwę. Nie ma spowiedzi w czasie Mszy świętych i nie ma spowiedzi w niedzielę.

(3) KANCELARIA PARAFIALNA jest wciąż dostępna wyłącznie telefonicznie i mailowo w godzinach jej urzędowania.

(4) MODLITWY ZA ZMARŁYCH. W związku z pogarszającą się obecnie sytuacją epidemiologiczną, po konsultacji z zarządem cmentarzy odwołujemy w tym roku procesje i wspólne modlitwy na cmentarzach. W dniach od 2 do 9 listopada msze święte w intencji zmarłych polecanych nam w wypominkach o godzinie 19:00. Ich imiona wyczytujemy w czasie mszy świętych o godzinie 10:00 oraz w nieszporach za zmarłych o 19:30. W niedzielę 8 listopada nieszpory będą po mszy świętej o godzinie 19:00. Nie będzie czwartkowych nieszporów za zmarłych o godz. 17:00.

Niestety ograniczenia związane z pandemią nie pozwalają na otwarcie kolumbarium. W Intencji osób, których prochy tam spoczywają będziemy modlić się w sobotę 7 listopada na Mszy świętej o godzinie 19:00. Ich imiona będziemy odczytywać na Mszy o godzinie 10:00 i w czasie nieszporów po Mszy wieczornej. 

(5) ODPUSTY ZWIĄZANE Z MODLITWĄ ZA ZMARŁYCH. Zgodnie z ustaleniami Penitencjarii Apostolskiej Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca.

Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

(6) DZIĘKUJEMY za pracę stewardów i prosimy o zgłaszanie się do kancelarii telefonicznie lub mailowo. Lista dyżurów na stronie www oraz u stewardów. Prosimy, aby ci, którzy są w stanie się tego podjąć zgłaszali swoją gotowość, jeśli nie znajdziemy chętnych niemożliwe będzie otwarcie kościoła w tych godzinach.

(7) PLAKATY Z KODEM QR. W wejściach do kościoła, do Windsor Hall oraz do pomieszczeń kancelarii zostały powieszone plakaty z kodem QR, który należy skanować używając aplikacji NHS Covid-19. Jest to nasza prośba, mająca na celu ochronę zdrowia uczestników nabożeństw, a nie bezwzględny wymóg umożliwiający wejście do świątyni.

(8) MÓDLMY SIĘ O POKÓJ. Zgodnie z apelem wystosowanym przez Radę Stałą Episkopatu Polski zachęcamy do modlitwy o pokój w naszej Ojczyźnie. Tekst specjalnej modlitwy umieszczony został w biuletynie i poniżej:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *