Oktawa Dnia Zadusznego

Klaudiusz RokickiUncategorized Leave a Comment

4 LISTOPADA 2020 R.

(1) PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH DO NAJBLIŻSZEJ NIEDZIELI – patrz OGŁOSZENIE SPECJALNE wyżej.

(2) KANCELARIA PARAFIALNA jest dostępna wyłącznie telefonicznie i mailowo w godzinach jej urzędowania.

(3) MODLITWY ZA ZMARŁYCH sprowadzają się do Nieszporów za Zmarłych odprawianych po Mszy o godz. 20:00 (transmisja online).

(4) ODPUSTY ZWIĄZANE Z MODLITWĄ ZA ZMARŁYCH. Zgodnie z ustaleniami Penitencjarii Apostolskiej Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca.

Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

(5) DZIĘKUJEMY za pracę stewardów i prosimy o zgłaszanie się do kancelarii telefonicznie lub mailowo. Lista dyżurów na stronie www oraz u stewardów. Prosimy, aby ci, którzy są w stanie się tego podjąć zgłaszali swoją gotowość, jeśli nie znajdziemy chętnych niemożliwe będzie otwarcie kościoła w tych godzinach. Zmieniają się oczywiście godziny otwarcia kościoła!

(6) PLAKATY Z KODEM QR. W wejściach do kościoła, do Windsor Hall oraz do pomieszczeń kancelarii zostały powieszone plakaty z kodem QR, który należy skanować używając aplikacji NHS Covid-19. Jest to nasza prośba, mająca na celu ochronę zdrowia uczestników nabożeństw, a nie bezwzględny wymóg umożliwiający wejście do świątyni.

(7) MÓDLMY SIĘ O POKÓJ. Zgodnie z apelem wystosowanym przez Radę Stałą Episkopatu Polski zachęcamy do modlitwy o pokój w naszej Ojczyźnie. Tekst specjalnej modlitwy umieszczony został w biuletynie i poniżej:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *