XIX Niedziela Zwykła

Klaudiusz RokickiUncategorized Leave a Comment

9 SIERPNIA 2020 R.

(1) MSZE ŚWIĘTE w kościele są odprawiane zgodnie z normalnym porządkiem. W związku z obowiązkiem zachowania dystansu społecznego liczba osób mogących uczestniczyć Eucharystii jest ograniczona. W kościele obowiązuje bezwzględny wymóg zakrycia twarzy maseczką lub w inny adekwatny sposób. Bardzo prosimy aby o tym pamiętać. Kościół otwieramy nie wcześniej niż 15 minut przed Mszą świętą.

Zgodnie z ostatnimi wypowiedziami zarówno biskupów jak i naukowców cieszących się największym autorytetem w dziedzinie medycyny i wirusologii negowanie istnienia Covid-19 jest nieetyczne i niegodziwe zaś lekceważenie zasad ochrony przed pandemią jest brakiem odpowiedzialności za zdrowie i życie innych osób przez co stanowi poważną winę moralną.

(2) SPOWIEDŹ. W tygodniu istnieje możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi. Nie ma spowiedzi w czasie Mszy świętych i NIE MA SPOWIEDZI W NIEDZIELĘ!!! Spowiedź odbywa się na stojąco w przedsionku kościoła przy schodach wiodących na chór, a NIE w KONFESJONAŁACH!!!

Godziny otwarcia kościoła na spowiedź i prywatną modlitwę:

Od poniedziałku do piątku: 10:30 – 12:00 i 19:30 – 21:00

W soboty: 10:30 – 18:00

(3) DEZYNFEKCJA. Bezpośrednio po Mszach świętych w niedzielę i po porannej mszy świętej w tygodniu kościół będzie zamykany do dezynfekcji.

(4) MSZE ONLINE. Msze święte o godzinie 19:00, a w niedzielę dodatkowo Msza o godzinie 10:00 będą transmitowane online.

(5) UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA. W sobotę 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia NMP – święto obowiązkowe. Msze święte o godzinie 8:00; 10:00, oraz dodatkowo o 12:00 i 19:00.

(6) CHRZTY. Dzieci zapisane do chrztu przed zamknięciem kościołów mogą otrzymać sakrament w każdy dzień powszedni o godzinie 18:00, a w sobotę o 18:10.  Szczegóły można ustalać kontaktując się z kancelarią.

Rodziców chcących zapisać dziecko do chrztu i ustalić datę przyjęcia sakramentu prosimy o umówienie drogą mailową lub telefoniczną spotkania w kancelarii. Spotkania, które są zarazem katechezą przygotowująca do chrztu odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00.

(7) POZOSTAŁE ZASADY funkcjonowania parafii nie ulegają zmianie. Pomieszczenia parafialne pozostają zamknięte. KANCELARIA PARAFIALNA JEST DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE I MAILOWO W GODZINACH JEJ URZĘDOWANIA. Można zamawiać intencje mszalne czy to mailowo, czy też telefonicznie.

(8) NIESZPORY ZA ZMARŁYCH. We wszystkie czwartki o godzinie 17:00 modlimy się w nieszporach za zmarłych w wyniku pandemii COVID-19 oraz w intencji osób znajdujących się w stanie ciężkim i krytycznym. W tej modlitwie można uczestniczyć wyłącznie poprzez transmisję online. Prosimy, aby imiona osób, które chcecie polecić naszej modlitwie przesyłać na adres mailowy parafii – ealing.office@gmail.com.

(9) PODZIĘKOWANIA. Bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary składane na kościół. Ofiary na ten cel można składać w koszykach przy wyjściu z kościoła. Można również dokonywać przelewu na konto parafii. Dane konta można znaleźć u dołu pierwszej strony parafii w Internecie.

(10) ROZLICZENIE FINANSOWE. Informacja dotycząca aktualnej sytuacji finansowej parafii:

W kwietniu, biorąc pod uwagę spodziewany spadek dochodów i konieczność pokrycia stałych kosztów, przelaliśmy 45 000 funtów z naszego konta oszczędnościowego. Zmniejszyliśmy wydatki do minimum, w tym oddaliśmy 3 pracowników na rządowy program urlopowy. Dzięki waszej hojności deficyt netto za okres od kwietnia do czerwca wyniósł 28 000 funtów. W lipcu, wraz z otwarciem kościoła na Msze św. Z udziałem wiernych i waszą nieustającą hojnością, a także ścisłą kontrolą wydatków, parafia osiągnęła niewielki zysk w wysokości 2000 funtów. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie składki, ponieważ spodziewamy się wzrostu wydatków (wraz z zamknięciem przez rząd programu urlopowego). Prosimy o to szczególnie tych, którzy zadeklarowali, że ich składki podlegają Gift Aid, ale nie wnieśli jeszcze wkładu w tym roku, a także prosimy, aby wszyscy parafianie, którzy tego nie zrobili, rozważyli wypełnienie dokumentu Gift Aid (na naszej stronie internetowej), ponieważ umożliwi to parafii do uzyskania dodatkowych 25% od rządu na wszystkie wpłacone w ten sposób datki.

Szczegółowy rozkład wpływów i wydatków jest umieszczony na naszej stronie parafialnej (zakładka “kancelaria”).

(11) PODZIĘKOWANIA STEWARDOM. Dziękujemy za pracę stewardów i prosimy o zgłaszanie się do kancelarii telefonicznie lub mailowo. Lista dyżurów na stronie www. Nie mamy jeszcze wszystkich obsadzonych wszystkich godzin otwarcia kościoła. Prosimy aby ci, którzy są w stanie się tego podjąć zgłaszali swoją gotowość, jeśli nie znajdziemy chętnych niemożliwe będzie otwarcie kościoła w tych godzinach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *