SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

UWAGA!

NIESTETY, ALE NIE UZBIERAŁA SIĘ GRUPA CHĘTNYCH NA KOLEJNY CYKL KATECHEZ, KTÓRY MIAŁ ROZPOCZĄĆ SIĘ W TYM MIESIĄCU. PONIŻSZE OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE. PRZEPRASZAMY.

Kolejny cykl Katechez dla narzeczonych w naszej parafii rozpoczniemy od wtorku 21 maja o godz. 20:00 w Windsor Hall (jeśli zbierze się grupa chętnych). Spotkania w każdy kolejny wtorek do 25 czerwca włącznie. Koszt kursu wynosi 60 funtów od pary. Bezwzględnie wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.


Coraz więcej par narzeczonych pyta o formalności związane z sakramentem małżeństwa. Przypominamy, że pierwsze spotkanie z duszpasterzem, dotyczące małżeństwa prawnie nieskomplikowanego, powinno odbyć się nie później niż 4 miesiące przed ślubem. Pierwsze spotkanie z duszpasterzem, dotyczące małżeństwa prawnie skomplikowanego, zwłaszcza w przypadku konieczności uznania stanu wolnego (formularz M3 – osoby będące w przeszłości w związku cywilnym i po rozwodzie) powinno odbyć się nie później niż 6 miesięcy przed ślubem.


KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE (KATECHEZY DLA NARZECZONYCH)
 Prowadzone są w naszej parafii trzy razy w roku - w lutym, maju i w październiku (we wtorki o 20:00 w sali Windsor). 


Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) 1601

INFORMACJE PRAKTYCZNE DOTYCZĄCE FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA:

1. Para która chce się pobrać w Kościele Katolickim powinna wcześniej przygotować się do tego sakramentu, a jednym z etapów przygotowania jest uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim.

2. Drugim etapem przygotowania do małżeństwa jest spisanie protokołu przedmałżeńskiego. Osoby, które uczestniczą w tutejszym życiu parafialnym są zobowiązane, aby protokół spisywać w swojej londyńskiej parafii, niezależnie od tego czy ślub jest w Polsce, czy w Anglii. Należą do parafii jedynie te osoby, które się do niej zapisały. Protokół przedmałżeński możemy spisywać jedynie  dla par gdzie jedno z narzeczonych jest zapisane do parafii i to po co najmniej 3 miesiącach od zapisania.  Na spisanie protokołu należy się wcześniej umówić z odpowiednim duszpasterzem, najwcześniej sześć miesięcy przed wyznaczoną datą ślubu.

3. Dokumenty konieczne do przygotowania protokołu przedmałżeńskiego:

a) Metryki chrztu z zaznaczeniem sakramentu bierzmowania, a także adnotacją o tym, że w księgach chrzcielnych nie ma adnotacji o małżeństwie. Ważność metryki chrztu wynosi sześć miesięcy do momentu spisywania protokołu w kancelarii parafialnej. Jeśli ktoś był bierzmowany w innej parafii niż parafia chrztu, a jego bierzmowanie nie jest zaznaczone na metryce, to powinien przynieść także zaświadczenie o bierzmowaniu z odpowiedniej parafii.

b) Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego. Świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego otrzymane w szkole średniej nie są już uznawane. Nie są uznawane żadne katechezy prowadzone w Polsce.

c) Dokładny adres parafii w której para zamierza zawrzeć sakrament małżeństwa, wraz z kodem, ulicą, a także diecezją na terenie której znajduje się parafia.

d) Paszport lub dowód osobisty.

e) Osoba, która została ochrzczona w innym kościele chrześcijańskim powinna przynieść zaświadczenie o chrzcie świętym ze swojego kościoła, pamiętając aby na metryce była podana dokładna nazwa kościoła (denomination). W takim przypadku każda metryka jest ważna, niezależnie od daty jej wydania.

f) Osoby, które nie należą do Kościoła Katolickiego, są z kościołów chrześcijańskich, innej religii lub niewierzące, muszą osobiście w obecności księdza napisać oświadczenie, że znają zasady Kościoła Katolickiego odnośnie do wychowania dzieci, a także praktykowania wiary. Jednocześnie powinny wyrazić zgodę na chrzest dzieci w Kościele Katolickim, a także zobowiązać się do pomocy w praktykowaniu i wychowaniu dzieci stronie katolickiej.

g) Każdy musi przynieść potwierdzenie swojego stanu cywilnego tzw. Statutory Declaration of Freedom, podpisane przez Commisioner for Oaths. Formularz tego potwierdzenia można odebrać w kancelarii parafialnej. Przeważnie nie ma konieczności umawiania się na spotkanie aby podpisać tę deklarację, a wystarczy pójść do kancelarii prawnej.

h) Każdy musi przynieść zaświadczenie o stanie cywilnym z urzędu w Polsce. Można to załatwić drogą internetową przez ePUAP.

Pobierz formularz M6 - Statutory Decleration of Freedom:

h) Jeśli nie było wcześniej ślubu cywilnego to osoby nie mające obywatelstwa polskiego muszą przynieść potwierdzenie o swoim stanie cywilnym (Certificate of No Impediment to Marry) z odpowiedniego urzędu. Jeśli są obywatelami Wielkiej Brytanii to urzędem wydającym ten dokument jest Register Office, a w innych krajach odpowiedni urząd stanu cywilnego. Należy wziąć pod uwagę czas, który jest potrzebny do otrzymania tego dokumentu. W Anglii wynosi on 28 dni, a w przypadku osób spoza Unii Europejskiej może dochodzić nawet do 70 dni. Ważność certyfikatu wynosi 3 miesiące.

i) Pary, które już wcześniej zawarły cywilny związek małżeński muszą przynieść świadectwo ślubu cywilnego, a także dołączyć listę adresów z datami pod którymi mieszkały jako małżeństwo cywilne.

j) Osoby, które wcześniej były w związku cywilnym z inną osobą, niż ta z którą teraz chcą zawrzeć sakrament małżeństwa muszą przynieść certyfikat wcześniejszego ślubu, a także dokument rozwodowy. Ponadto muszą także podać listę miejsc z datami gdzie mieszkali jako małżeństwo cywilne. W takich sytuacjach konieczne jest skontaktowanie się z duszpasterzem, aby wypełnić prośbę o uznanie stanu wolnego. Zaleca się, aby nie planować daty ślubu, zanim nie dopełni się tego wymagania, a skontaktować się z duszpasterzem najszybciej jak się da.

k) W przypadku, gdy któryś z narzeczonych jest wdową lub wdowcem należy także przynieść akt zgonu.

4. Zapowiedzi przedślubne ukazują się w parafii, gdzie chodzimy do kościoła. Nie ma konieczności, aby były one także zgłaszane ani w swojej rodzinnej parafii, ani w parafii ślubu.

5. Przygotowany protokół przedmałżeński jest przesyłany drogą formalną do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, a później do diecezji na terenie której jest parafia ślubu. Następnie diecezja przesyła protokół do parafii, gdzie mają się odbyć uroczystości ślubne.

6. Powyższe formalności dotyczą dokumentacji do ślubu kościelnego. Dzisiaj najczęściej zawierany jest ślub tzw konkordatowy, czyli cywilny i kościelny. Wszystkie formalności cywilne należy załatwiać oddzielnie w Polsce w Urzędzie Stanu Cywilnego a w Anglii w Register Office. W obu przypadkach urzędy wystawiają licencję na ślub, które należy dostarczyć do parafii ślubu. Planując ślub należy wziąć pod uwagę, że załatwienie formalności cywilnych w Polsce trwa zwykle jeden, dwa dni, natomiast w Anglii trzeba sobie na to zarezerwować co najmniej dwa miesiące.

7. W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań należy skontaktować się z duszpasterzem.

KANCELARIA

OD WRZEŚNIA DO CZERWCA:

Poniedziałek
dyżur księdza 10:30 - 12:30
sekretariat

10:30 - 15:00
(13:00 - 14:00 - przerwa)

Wtorek
Kancelaria nieczynna

Środa
dyżur księdza 10:30 - 12:30
sekretariat
10:30 - 15:00

(13:00 - 14:00 - przerwa)

Czwartek
dyżur księdza 16:00 - 18:00
sekretariat
14:00 - 18:00

Piątek
dyżur księdza 15:00 - 17:00
sekretariat
14:00 - 17:00

DYŻUR KSIĘDZA
W KANCELARII PARAFIALNEJ
W LIPCU I W SIERPNIU:
PONIEDZIAŁKI 10:30 – 12:30
I CZWARTKI 16:00 – 18:00

 

Czytaj Więcej

Pobierz formularz M6Statutory Declaration of Freedom

OSTRZEŻENIE!

Przypominamy, że "Grupa pani Beaty", znana także jako "Wspólnota Jezu ufam Tobie" jest niebezpieczna. Grupa ta nie jest rozpoznana i uznana przez Kościół. Grupa i jej liderka propaguje nauki i praktyki niezgodne z Ewangelią i nauczaniem Kościoła. Grupa skrzywdziła wiele osób i prosimy, aby nie dawać się wciągać do grupy ludziom, którzy często w miejscach publicznych proponują wspólną modlitwę lub posługę uzdrawiania. To co na początku wydaje się cudowne i pobożne, w tym wypadku często kończy się głębokim ubezwłasnowolnieniem, odcięciem od rodziny i przyjaciół i wymaga poważnej pomocy psychologicznej i duchowej. Wszystkich, którzy chcą opuścić grupę, ale nie czynią tego z powodu lęku przed utratą obiecywanych łask lub groźbą nieszczęścia bądź choroby zachęcamy do odwagi i obiecujemy pomoc.


Czytaj Więcej


CHRZEST
ŚWIĘTY

Czytaj dalej

I KOMUNIA
ŚWIĘTA

Czytaj dalej

BIERZMOWANIE

Czytaj dalej

MAŁŻEŃSTWO

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Czytaj dalej
 

SPOWIEDŹ
ŚWIĘTA

Czytaj dalej

NAMASZCZENIE
CHORYCH

Czytaj dalej