Chrzest Święty

Sakrament chrztu świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: “Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. Katechizm Kościoła Katolickiego (1213)

Gdy ktoś chciał stać się chrześcijaninem, musiał – od czasów apostolskich – przejść pewną drogę i wtajemniczenie złożone z wielu etapów. Można tę drogę przejść szybciej lub wolniej. Zawsze powinna ona zawierać kilka istotnych elementów: głoszenie słowa, przyjęcie Ewangelii, które pociąga za sobą nawrócenie, wyznanie wiary, chrzest, wylanie Ducha Świętego, dostęp do Komunii eucharystycznej. KKK (1229)

INFORMACJE DLA RODZICÓW, KTÓRZY CHCĄ OCHRZCIĆ SWOJE DZIECKO:

1. W naszej parafii przygotowanie do chrztu dzieci odbywa się w kilku etapach. Pierwszym etapem jest zgłoszenie się do biura parafialnego i zapisanie się na katechezy dla rodziców. Katechezy te są prowadzone od poniedziałku do środy o godz. 17:00 i 18:00.

2. Drugim etapem jest uzgodnienie terminu chrztu oraz dopełnienie wszystkich formalności. Przy zgłoszeniu dziecka do chrztu konieczne jest przyniesienie certyfikatu urodzenia. Podczas wypełniania formularza chrzecielnego należy podać dane rodziców chrzestnych.

3. Kto może zostać rodzicem chrzestnym? Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która jest praktykującym katolikiem, bierzmowana i żyjąca wartościami chrześcijańskimi. Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi. Podobnie nie mogą zostać nimi osoby, które są chrześcijanami, ale nie przynależą do Kościoła Katolickiego.

4. Kolejnym etapem przygotowania do chrztu jest katecheza liturgiczna, zwykle odbywająca się dzień przed chrztem. Na tę katechezę zobowiązani są przyjść zarówno rodzice dziecka jak i rodzce chrzestni.

5. Chrzty zwykle są udzielane w niedzielę na mszy świętej o godz. 13.00. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwe udzielenie chrztu świętego w innym terminie, ale zawsze w porozoumieniu z duszpaterzami.

6. Planując chrzest dziecka ważne jest, aby wcześniej porozumieć się z kancelarią parafialną i dopełnić wszystkich formalności.

CHRZEST DOROSŁYCH:

Osoby dorosłe, które chcą przygotować się do przyjęcia sakramentu chrztu świętego proszone są o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. Przygotowanie do chrztu dorosłego odbywa się indywidualnie, o ile nie ma większej ilości osób pragnących przyłączyć się do Kościoła. Termin chrztu jest zależny od przebiegu przygotowania. Zwykle chrzest dorosłych odbywa się w czasie Wigilii Paschalnej.

CHRZEST
ŚWIĘTY

Czytaj dalej

I KOMUNIA
ŚWIĘTA

Czytaj dalej

BIERZMOWANIE

Czytaj dalej

MAŁŻEŃSTWO

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Czytaj dalej
 

SPOWIEDŹ

Czytaj dalej

NAMASZCZENIE CHORYCH

Czytaj dalej