Bierzmowanie


DATA BIERZMOWANIA: 31.05.2020, GODZ. 13:00


PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA DLA DOROSŁYCH

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA DLA DOROSŁYCH: Odbywa się w naszej parafii trzy razy w roku: w lutym, maju (jeśli bierzmowanie nie wypada w maju) oraz w październiku. 

POBIERZ FORMULARZ DLA ŚWIADKA DO BIERZMOWANIA

UWAGA!

W czwartek 19 MARCA 2020 r. odbyła się ostatnia katecheza przygotowawcza w obecnym cyklu.

Jakieś pytania? Napisz na: bierzmowani.ealing@gmail.com


PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA DLA MŁODZIEŻY

UWAGA MŁODZI KANDYDACI DO BIERZMOWANIA!

Proszę zapoznać się z dwoma tematami: "Siedem sakramentów świętych" (str. 34 podręcznika) oraz "Sakrament Eucharystii" (str. 54). Proszę wykonać zadania z Podręcznika "Skarb Wiary" przewidziane na te dwa tematy. Proszę także śledzić informacje parafialne.

Oczywiście w związku z zaistniałą sytuacją od piątku 20 marca nie wymagamy już żadnych wpisów do indeksu bierzmowanego aż do odwołania!

Bądźcie ostrożni oraz życzymy Wam zdrowia i zaufania Bogu. Do zobaczenia w kościele.

POBIERZ FORMULARZ DLA ŚWIADKA DO BIERZMOWANIA

Zajrzyj do Kalendarza po prawej stronie⇒⇒→→

Jakieś pytania? Napisz na: bierzmowani.ealing@gmail.com


Image

Pierwsza Celebracja Inicjacyjna: "Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych",
Windsor Hall, 27 listopada 2019 r.

Image

Druga Celebracja Inicjacyjna: "Wyznawać wiarę w żyjącego Pana",
kościół na Ealingu, 14 grudnia 2019 r.

Image

Trzecia Celebracja: "Liturgia Pokutna połączona z Adoracją Krzyża",
Windsor Hall, 27 lutego 2020 r.

Image

Przed nami jeszcze jedna Liturgia 20 maja 2020 r.
a potem... BIERZMOWANIE.


INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA MŁODZIEŻY - czyli zasady obowiązujące młodzież podczas przygotowania:

 • Kurs przygotowujący do sakramentu bierzmowania trwa od połowy października do połowy maja. SAKRAMENT BIERZMOWANIA ODBĘDZIE SIĘ 31 MAJA 2020 R. Przewidziane są spotkania w grupach (chłopców i dziewcząt) oraz wspólne celebracje liturgiczne (LITURGIE). Kandydat do bierzmowania musi posiadać Biblię!
 • Przygotowanie, to doświadczenie dla kandydatów przebywania we wspólnocie wiary, słuchania i poznawania Pisma Świętego. Jest to okazja do pogłębienia swojej wiary oraz wiedzy o Bogu, Kościele i sakramentach, poszukiwania prawdy o sobie samym i świecie.
 • Uczestnictwo we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowe! UWRAŻLIWIAMY SZCZEGÓLNIE NA TO BY BYĆ OBECNYM NA PLANOWANYCH LITURGIACH, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ CZTERY RAZY W OKRESIE PRZYGOTOWANIA (27 listopada 2019 r.; 14 grudnia 2019 r.; 27 lutego 2020 r.; 20 maja 2020 r.). W przypadkach losowych tj. choroba czy trudna sytuacja rodzinna, możliwe jest usprawiedliwienie, które powinno być dostarczone do prowadzącego w formie pisemnej z podpisem rodzica lub opiekuna. Jednak łatwiejszym wydaje się przyjście na spotkanie innej grupy. Daty SPOTKAŃ i LITURGII można znaleźć w Indeksie i w Kalendarzu po prawej stronie →.
 • W przypadku nieodpowiedniego zachowania, utrudniania prowadzenia zajęć, kandydat do bierzmowania zostanie wydalony z zajęć z powiadomieniem rodzica / opiekuna oraz adnotacją nieobecności.
 • Kandydaci są zobowiązani do systematycznego udziału w Mszach Świętych w każdą niedzielę i w Liturgii Triduum Paschalnego oraz w wybranych nabożeństwach w ciągu roku, co jest wyszczególnione w indeksie. INDEKS podpisuje tylko ksiądz i katecheci.
 • Za bezpieczeństwo uczestników przygotowania odpowiadamy jedynie na obszarze budynku parafii oraz na terenie przykościelnym monitorowanym przez kamery CCTV. Nie bierzemy za nich odpowiedzialności w drodze do Kościoła oraz powrotnej. Jest to odpowiedzialność rodziców oraz samego kandydata.
 • Wszelkie bieżące informacje oraz przypomnienia o spotkaniach będą zamieszczane tu na stronie. Informacje będą również zamieszczane w Biuletynie Parafialnym (wersja drukowana rozdawana w kościele w niedziele) i podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych (niedziela przed spotkaniami). Kandydaci oraz rodzice są zobowiązani do zapoznawania się z tymi informacjami. Jeśli masz jakieś pytania, proszę, napisz do nas -  bierzmowani.ealing@gmail.com
 • Kurs przygotowania do bierzmowania kończy się egzaminem ustnym. Materiały dydaktyczne, z których korzystają kandydaci do bierzmowania zostały przedstawione na początku zajęć. Każdy kandydat otrzymał podręcznik.
 • Po egzaminie, w tygodniu bezpośrednio przed bierzmowaniem kandydaci odbędą próbę liturgiczną, której celem będzie przygotowanie młodzieży do udziału w liturgii sakramentu. W tym czasie będzie możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi.
 • Kwota £35 od osoby pokryje zakup katechizmu do bierzmowania, materiałów edukacyjnych; złoży się również na symboliczną opłatę dla Biskupa i przygotowanie uroczystości. Przewidziany jest jednodniowy wyjazd rekolekcyjny za dodatkowy koszt.
 • Osobą odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie zajęć z młodzieżą jest ks. Klaudiusz Rokicki, MIC wraz z ekipą ewangelizacyjną.

Parafia zastrzega sobie możliwość zmian terminów i ustaleń!


OGÓLNE INFORMACJE O SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA

SAKRAMENT BIERZMOWANIA należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego który jeszcze ściślej łączy nas z Kościołem. Otrzymujemy w nim szczególną moc Ducha Świętego, przez co jako prawdziwi świadkowie Chrystusa stajemy się jeszcze bardziej zobowiązani do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1285) 

Sakrament bierzmowania może otrzymać każdy ochrzczony, który nie jest jeszcze bierzmowany. (por. KKK 1306)

Sakrament bierzmowania należy przyjąć w stanie łaski uświęcającej. Jeśli człowiek jest w stanie grzechu to powinien przystąpić do sakramentu pokuty aby w ten sposób przygotować się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Okres przygotowania powinien być związany z intensywną modlitwą aby jak najpełniej przyjąć moc i łaskę Ducha Świętego. (por. KKK 1310)

IDĄC ZA RADĄ KATECHIZMU W NASZEJ PARAFII ODBYWAJĄ SIĘ PRZYGOTOWANIA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA DLA MŁODZIEŻY ORAZ TYCH DOROSŁYCH, KTÓRZY Z RÓŻNYCH POWODÓW NIE PRZYJĘLI WCZEŚNIEJ TEGO SAKRAMENTU.

DOROŚLI KANDYDACI do przyjęcia sakramentu bierzmowania mogą się przygotować w czasie kursów prowadzonych przy naszej parafii. Zapisy i rozpoczęcie kursu jest wcześniej ogłaszane w kościele. Warunkiem dopuszczenia do sakramentu bierzmowania jest obecność na spotkaniach i zdanie egzaminu. 

Wszyscy kandydaci muszą dostarczyć metrykę chrztu. Przed przyjęciem sakramentu bierzmowania kandydat musi wybrać imię na bierzmowanie (musi to być imię patrona, który jest świętym lub błogosławionym, ogłoszonym przez Kościół Katolicki). Ponadto kandydat wybiera sobie świadka bierzmowania, który ma być osobą godną zaufania, wierzącą, żyjącą wartościami chrześcijańskimi i mającą już sakrament bierzmowania.

Od kandydatów wymagana jest postawa, którą cechuje pewien stopień dojrzałości chrześcijańskiej, widoczny między innymi w autentycznym chrześcijańskim sposobie życia.

KTO MOŻE BYĆ ŚWIADKIEM BIERZMOWANEGO?

Kan. 893 KPK (Kodeks Prawa Kanonicznego) mówi krótko: „Ten może spełniać zadanie świadka, kto wypełnia warunki określone w kan. 874”. Te zaś są warunkami stawianymi osobom mającym wypełniać zadania rodziców chrzestnych: mają to być katolicy, który przyjęli już sakramenty Najświętszej Eucharystii i bierzmowania oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić. Podobnie jak rodzicami chrzestnymi nie mogą być ojciec lub matka przyjmującego chrzest, tak też świadkami bierzmowania nie mogą być rodzice przyjmującego bierzmowanie. Rodzice mogą natomiast przedstawić swe dzieci szafarzowi podczas liturgii sakramentu bierzmowania (por. odpowiedź Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego w: „Notitiae” 20 /1984/, nr 211, s. 86). Prawo kościelne jednak wyraźnie zachęca do tego, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (kan. 893 KPK). Na temat zadań świadka bierzmowania wypowiada się kan. 892 KPK. Według tej normy świadek bierzmowania ma troszczyć się, „ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem”.

Świadek bierzmowania ma być dla bierzmowanego wzorem życia zgodnego z wyznawaną wiarą.

POBIERZ FORMULARZ DLA ŚWIADKA DO BIERZMOWANIA

IMIĘ JAKIE MOŻE OTRZYMAĆ BIERZMOWANY/-NA

Zapraszamy do zapoznania się ze świętymi Patronami/Patronkami, których imiona można otrzymać podczas uroczystości Bierzmowania. Oprócz wezwań z Litanii do Wszystkich Świętych pomocą może służyć link: Życiorysy świętych i błogosławionych.


Autor zdjęć: Marcin Mazur 😉


Zachęcamy do zobaczenia nagrań z uroczystości Bierzmowania w naszej parafii dostępnych na parafialnym kanale YouTube. Link do nich jest dostępny na naszej stronie internetowej: www.parafiaealing.co.uk


KANCELARIA 

KANCELARIA DOSTĘPNA
TYLKO TELEFONICZNIE I MAILOWO:

Poniedziałek
10.30 - 15.00
(13.00 - 14.00 - przerwa)

Wtorek
Kancelaria nieczynna

Środa
10.30 - 15.00
(13.00 - 14.00 - przerwa)

Czwartek
14.00 - 18.00

Piątek
14.00 - 17.00

W razie konieczności osobistego spotkania w kancelarii istnieje taka możliwość po wcześniejszym umówieniu się w ramach godzin urzędowania. Ponadto można zamawiać intencje mszalne czy to mailowo, czy też telefonicznie.

 

Czytaj Więcej

OSTRZEŻENIE!

Przypominamy, że "Grupa pani Beaty", znana także jako "Wspólnota Jezu ufam Tobie" jest niebezpieczna. Grupa ta nie jest rozpoznana i uznana przez Kościół. Grupa i jej liderka propaguje nauki i praktyki niezgodne z Ewangelią i nauczaniem Kościoła. Grupa skrzywdziła wiele osób i prosimy, aby nie dawać się wciągać do grupy ludziom, którzy często w miejscach publicznych proponują wspólną modlitwę lub posługę uzdrawiania. To co na początku wydaje się cudowne i pobożne, w tym wypadku często kończy się głębokim ubezwłasnowolnieniem, odcięciem od rodziny i przyjaciół i wymaga poważnej pomocy psychologicznej i duchowej. Wszystkich, którzy chcą opuścić grupę, ale nie czynią tego z powodu lęku przed utratą obiecywanych łask lub groźbą nieszczęścia bądź choroby zachęcamy do odwagi i obiecujemy pomoc.


Czytaj Więcej


DO PRZEMYŚLENIA:
Według rozeznania wspólnego dla wszystkich kapłanów pracujących obecnie w parafii "Grupa pani Beaty" posiada wiele cech charakterystycznych dla sekty i trwanie w niej stanowi poważne zagrożenie w płaszczyźnie religijnej i społecznej dla wszystkich jej członków.

W serwisie sekty.dominikanie.pl można znaleźć praktyczne informacje  jak rozpoznać sektę (grupę destrukcyjną).

Za sekty (grupy destrukcyjne) należy uznać grupy, które:

 • Mają charakter totalny. Liderzy grupy przypisują sobie absolutny autorytet i prawo ingerowania we wszystkie dziedziny życia swoich członków, nawet te najbardziej intymne.
 • Pozyskują nowych członków uciekając się do najróżniejszych podstępów i kłamstw, zatajając istotne informacje o działaniu grupy, jej celach i doktrynie.
 • Uzależniają uczestników psychicznie i ekonomicznie za pomocą technik (psycho)manipulacji – wywierają niekorzystny wpływ na rozwój psychiczny adepta i jego relacje społeczne (np.: zerwanie więzi z najbliższymi, porzucenie pracy lub studiów).
 • Posiadają charakter kultowy w szerokim rozumieniu, niekoniecznie religijnym. Może to być kult osoby, energii, zdrowia, pieniędzy, sukcesu itp.
 • Wytwarzają ostry podział rzeczywistości na to co "dobre", czyli związane z grupą i "zagrażające", odnoszące się do świata zewnętrznego (biało-czarna wizja rzeczywistości).
 • Wpajają swoim członkom przekonanie o elitarności ruchu i niechęć do dialogu światopoglądowego.

Spełnienie przez grupę wyżej wymienionych kryteriów może być podstawą do zakwalifikowania jej jako grupy destrukcyjnej stanowiącej potencjalnie zagrożenie dla jednostki i społeczeństwa.

Ponadto autorzy serwisu odsyłają do definicji sekty zamieszczonej w dokumencie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych MSWiA zatytułowanym "O NIEKTÓRYCH ZJAWISKACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SEKT W POLSCE " (str.16-17):
"Za sektę można uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków; która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny".


CHRZEST
ŚWIĘTY

Czytaj dalej

I KOMUNIA
ŚWIĘTA

Czytaj dalej

BIERZMOWANIE

Czytaj dalej

MAŁŻEŃSTWO

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Czytaj dalej
 

SPOWIEDŹ

Czytaj dalej

NAMASZCZENIE CHORYCH

Czytaj dalej