Pielgrzymki

Pielgrzymki

Zdjęcia z ostatniej Pielgrzymki z parafianami.