I Komunia Święta PDF Drukuj Email

Katecheza rodzinna 3.

Temat: Historia Królestwa Bożego

 

Drodzy Rodzice! Dzisiejsza katecheza ma na celu nie tylko poznanie Historii Królestwa Bożego. Jej celem jest zrozumienie przez dzieci wielkiej miłości Boga do każdego człowieka. Bóg stworzył świat i nas byśmy mogli żyć z Nim w Komunii. Największym ze wszystkich darów jakie otrzymaliśmy od Boga jest On Sam, który daje siȩ nam w dziełach: Stworzenia, Odkupienia i Paruzji.

Bȩda potrzebne:  kredki, Pismo Święte.

 1. Modlitwa
 2. Prosimy dziecko by otworzyło Pismo Świȩte, Stary Testament, Księga Rodzaju 1.

Wraz z dzieckiem czytamy kolejne wersety. Po każdym fragmencie (np. Dniu Stworzenia) zadajemy dziecku pytanie:

 • Do czego człowiekowi potrzebne jest światło?
 • Po co nam niebo? (atmosfera)
 • Czy potrzebne są nam rośliny?
 • Czy moglibyśmy przetrwać bez Słońca?
 • Co by było, gdyby na ziemi nie było zwierząt?

Na samym końcu zadajemy dziecku pytanie: Dlaczego Bóg stworzył człowieka na samym końcu? (Staramy siȩ pomóc dziecku zrozumieć, że Bóg bardzo nas kocha. Bóg przygotował wszystko dla ludzi, aby nic im nie brakowało kiedy pojawią się na ziemi.) – Tą pracȩ, którą wykonał Bóg nazywamy Stworzeniem.

 1. Zadajemy dziecku pytanie: Komu Pan Bóg powierzył opiekȩ nad stworzonym światem? (odp. Człowiekowi)

Niestety człowiek nie posłuchał Pana Boga. Możemy przeczytać o tym w Piśmie Świętym

(Ksiȩga Rodzaju  3) - można też opowiedzieć dziecku własnymi słowami o grzechu pierworodnym lub skorzystać z Biblii dla dzieci.

 

 1. Mimo, że Adam i Ewa nie byli posłuszni Bogu - Bóg nadal bardzo ich kochał. Postanowił poświecić swojego jedynego syna - Jezusa Chrystusa, by zbawił świat i zmazał grzech pierworodny ze wszystkich ludzi. Jezus umarł za ludzi na krzyżu, a trzeciego dnia zmartwychwstał i oddaje siȩ nam podczas każdej Mszy Świętej. - Tą cześć Królestwa Bożego nazywamy Zbawieniem.

 

 1. Czy Historia Królestwa Bożego już siȩ zakończyła? Nie, od dnia Zbawienia wieść o Jezusie Chrystusie roznosi się po całym świecie aż do dziś. Każdy z nas może czynić dobre rzeczy i być częścią Historii Królestwa Bożego.

 

 • Jakie dobre uczynki możesz czynić?

Ostatnim etapem Historii Królestwa Bożego będzie Paruzja - kiedy Pan Jezus powtórnie przyjdzie na ziemiȩ.

 

 1. Modlitwa:

 

 • Dziękuję Ci Boże za.... (Dziecko wymienia dary Boga, za które chciałoby podziękować)

 

 1. Zadanie domowe

Narysuj historię grzechu pierworodnego w postaci komiksu.

 

 

 

Katecheza rodzinna 4.

Temat: Kalendarz Liturgiczny

 

Drodzy Rodzice! Dzisiejsza katecheza ma na celu zapoznanie dzieci z kolorami używanymi podczas roku kościelnego. Pragniemy wytlumaczyć dzieciom, że rok w kościele podzielony jest na pewne okresy, które związane są z różnymi świȩtami.

Bȩda potrzebne:  kredki, kalendarz -do kolorowania i kalendarz- puzzle.

 1. Modlitwa
 2. Tłumaczymy dziecku, że kalendarz kościoła związany jest z życiem Pana Jezusa, jego narodzinami, śmiercią i zmartwychwstaniem oraz z zesłaniem Ducha Świȩtego.

 

Kolor biały- reprezentuje świȩta. (Pytamy dziecko jakie zna świȩta?)

 

- Boże Narodzenie rozpoczyna 4 tygodnie Okresu Bożego Narodzenia

- Wielkanoc rozpoczyna 8 tygodni Okresu Wielkanocy, który kończy siȩ Niedzielą Zesłania Ducha Świȩtego (jest to jedyne świȩto, oznaczone kolorem czerwonym ).

 

Kolor fioletowy- reprezentuje okres przygotowania do świąt.

 

Zadajemy dziecku pytanie: co to jest adwent?

Adwent- jest to okres przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, który trwa 4 tygodnie. Rok liturgiczny rozpoczyna siȩ pierwsza niedzielą adwentu.

Wielki Post to okres przygotowania do Wielkanocy, który trwa 6 tygodni i rozpoczyna siȩ Środą Popielcową.

 

Kolor Zielony reprezentuje Okres Zwykły

 

Jest to czas pomiȩdzy Zesłaniem Ducha Świȩtego i Awentem oraz pomiȩdzy Okresem bożego Narodzenia i Wielkim Postem.

 

 1. Prosimy dzieci by na bazie zdobytych wiadomości spróbowały ulożyć kalendarzowe puzzle.
 1. Prosimy dzieci, by pokolorowały kalendarz. (Zadanie domowe)
 2. Modlitwa

 

 

 

 

 

 

 

 

Katecheza rodzinna 4a.

Temat: Adwent. Tydzień pierwszy- Nadzieja.

 

Drodzy Rodzice! Rozpoczynamy okres Adwentu. Pragniemy wytłumaczyć dzieciom, czym jest adwent. Pierwszy tydzień adwentu wprowadza koncepcje oczekiwania i nadziei. Celem tej katechezy jest pokazanie, że tak jak my w ciemności poszukujemy światła, tak ludzie niegdyś oczekiwali Pana Jezusa. Zapoznajemy też dziecko z rola proroka.

Bȩda potrzebne:  fioletowy materiał, figurke Izajasza,szopka,  pierwsza świeca z wieńca adwentowego.

 1. Modlitwa
 2. Zadajemy dziecku pytania:

- Co to jest adwent?

- Ile trwa adwent?

- Po czym poznajemy w kościele, że rozpoczął siȩ czas oczekiwania?

- Na kogo czekamy podczas adwentu?

 

 1. Jeśli to możliwe gasimy w pokoju światło. Pytamy dziecko:

- Jak siȩ czujesz kiedy robi siȩ ciemno?

- Czy łatwo jest znaleźć drogȩ w ciemności?

- Co jest ci potrzebne, żebyś lepiej widział?

(zapalamy światło)

 

Dawno temu ludzie żyli w ‘ciemności’. Bardzo czekali na przyjście Mesjasza-kogoś, kto pokaże im jak być dobrym, pokaże im drogę. Zastanawiali się kim bȩdzie ten człowiek, jak bȩdzie wyglądał.

Żyli w tamtych czasach prorocy- czyli ludzie, którzy słuchali Boga i przekazywali jego słowa innym ludziom.  Jeden z proroków- Izajasz - rozgłaszał radosną nowinęś o przyjściu Mesjasza. Powiedział ludziom, że mają mieć nadziejȩ. Jego słowa odnajdziemy w Biblii: (nazywamy je proroctwo Izajasza)

 

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;

Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło”.

(Izajasz 9:1)

Zadajemy dziecku pytanie:

- Na kogo czekali ludzie?

- Dlaczego prorok Izajasz nazwał Jezusa światłem?

(„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie bȩdzie chodził w ciemności, lecz bȩdzie miał światło życia.” (Jan 8:12)

- Na kogo my czekamy w czasie adwentu?

 

 1. Znajdujemy w domu miejsce gdzie bedzie rozwieszona lub położona fioletowa droga do szopki. Rozkładamy fioletowy materiał i pustą szopkȩ. Na początku drogi kładziemy figurkȩ Izajasza. Tłumaczym dziecku, że pierwszy tydzień adwentu to tydzień nadziei, bo podobnie jak dawniej ludzie i my dziś z nadzieją czekamy na przyjście Pana Jezusa. Zapalamy pierwszą Świecȩ- symbol nadziei.

pastedGraphic.png

Gorąco zachȩcamy rodziców do wykonania z dziećmi wieńca adwentowego ze świecami.

 1. Modlitwa