Przygotowanie do sakramentów PDF Drukuj Email
Życie duchowe człowieka wierzącego jest wzmacniane poprzez uczestniczenie w życiu sakramentalnym Kościoła. Sakrament jest rozumiany jako widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. Przyjmując sakramenty doświadczam Bożej łaski, która rozlewa się w mojej duszy i sercu, jednocześnie dając mi siłę do życia codziennego.

Kościele Katolickim mamy siedem sakramentów świętych: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Pokuty i Pojednania, Kapłaństwo, Małżeństwo i Namaszczenie Chorych.

Przyjmowanie poszczególnych sakramentów powinno być poprzedzone wcześniejszą katechezą i odpowiednim przygotowaniem. W ten sposób człowiek może bardziej świadomie i owocnie korzystać z łask sakramentalnych.