Wspólnoty Drogi NeokatechumenalnejWspólnoty Drogi Neokatechumenalnej

Liturgia słowa: w tygodniu

Sobota: Eucharystia o godz. 19:15 w Windsor Hall

Kontakt: ealing.office@gmail.com

Odpowiedzialny Przemek: tel. (0044) 757 238 09 07