GRUPY MAŁŻEŃSKIE


Teams of Our Lady to grupy małżeńskie, które są dziełem ponadparafialnym, ale których członkowie są przedstawicielami naszej parafii.

Każda grupa składa się z pięciu małżeństw oraz kapłana. Pracę Teams animuje małżeństwo, para odpowiedzialnych (responsibile couple).

Duchowość Teams to koncentracja na teologii małżeństwa, elementach dialogu i modlitwy małżeńskiej, chrześcijańskim wychowaniu dzieci oraz pogłębionej duchowości małżonków: osobista modlitwa i medytacja, lektura Pisma Świętego oraz dokumentów Kościoła, wrażliwość na potrzeby ludzi.

Grupy spotykają się raz w miesiącu na modlitwie, poczęstunku, dzieleniu się własnym doświadczeniem rodzinnym i małżeńskim oraz na różnego rodzaju dniach wspólnoty, dniach skupienia, wspólnej mszy małżeńskiej.

Kontakt: ks. Proboszcz