Odnowa w Duchu Świętym


Odnowa w Duchu Świętym

Spotkania Odnowy w Duchu Świętym odbywają się w środy o godzinie 20:00.

Opiekun: Ks. Dariusz Mażewski, MIC