RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE

Oaza, czyli Ruch Światło-Życie, założona została w Polsce przez księdza Franciszka Blachnickiego, uznanego przez Kościół, za Czcigodnego Sługę Bożego. Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin). Znakiem Oazy jest „Foska” ΦΩΣ ΖΩΗ (fos – zoe) – greckie słowa „światło” i „życie” krzyżujące się w literze „omega”, która jest symbolem Ducha Świętego.

Każdy uczestnik ruchu przechodzi wśród rówieśników drogę prowadzącą do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela. Dalej uczestniczy w formacji w grupie „uczniów Jezusa”, a następnie uczy się być we wspólnocie i ją tworzyć podejmując konkretną służbę (diakonię) w „Kościele i świecie”.

Trzy metody działalności Ruchu to:

  • „światło – życie” polegająca na czytaniu Pisma Świętego, które jest światłem i wprowadzeniu go w swoje życie
  • małe grupy formacyjne, by uczyć się dzielić wiarą
  • wyjazdowe rekolekcje letnie, które są wspaniałą okazją do utrwalenia kolejnych etapów formacji i poznawania wierzących z innych parafii

W naszej Parafii rozpoczęły funkcjonowanie młodzieżowe wspólnoty Ruchu Światło-Życie (OAZA). Zapraszamy młodzież (14 lat i starszych) na spotkania w co drugi wtorek o godzinie 18:30.

Najbliższe spotkania odbędą się: 23/01, 20/02, 5/03, 19/03, 16/04, 30/04, 21/05, 4/06. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Piotrem Szyperskim MIC.Świadectwa młodych:

W Oazie Ruchu Światło Życie odkryłam i rozwinęłam talenty, którymi obdarzył mnie Pan oraz odnalazłam siebie i Pana Boga. Otworzyłam oczy na świat i zobaczyłam, że życie z Panem Bogiem jest piękne i można go doświadczać przez modlitwę, śpiew i taniec. Zachęcam wszystkich, a szczególnie młodzież do zaangażowania się i dołączenia do Oazy, gdyż jest to piękna okazja na doświadczenie Pana Boga i poznanie nowych ludzi.
Marysia

Oaza jest dla mnie niesamowitą okazją, aby poznawać Boga. Przez Pismo Święte i przez modlitwę umacniam relacje z Jezusem. Dzięki Oazie Ruchu Światło Życie, mogę doświadczać i zauważać działanie Ducha Świętego. We wspólnocie wzrastam i buduję moje relacje. Nie znam lepszego sposobu na przyjaźń z Bogiem i z bliźnim.
Stanisław

Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, żeby zmarł za nas na krzyżu, nasz ból jest i był jego bólem. Nie rozumiałam tych słów, aż zostałam zraniona przez innego człowieka. Nie rozumiałam czemu Bóg pozwolił mi wejść w taką ciemność. Ale Boga można znaleźć w każdej ciemności i każdym bólu, tylko trzeba tego chcieć. Bóg pokazał mi swoją światłość przez wspólnotę oazową, pokazał mi że chociaż jest ta ciemność, to światło zawsze wygrywa, “a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.” Wspólnota oazowa pokazała mi, czym naprawdę jest nasza wiara. Szczęściem, światłem, i życiem.
Pola