GRUPY HARCERZY

HARCERSTWO TO WIELKA GRA

Przygoda – gra, zabawa, akcja, wysiłek, służba

Obozy i kolonie – życie na łonie przyrody

Ogniska – śpiew, przyjaźń, obrzędy

Zloty – światowe spotkania młodzieży polskiej z różnych krajów

Zuchy 7-11 lat to zabawa w “kogoś” lub „coś”

Harcerki i Harcerze – 11-15 lat - ciekawie spędzają czas, z pożytkiem dla siebie i innych

Wędrowniczki i wędrownicy - 15-21 lat... to wędrówka pieszo w las... to odkrywanie siebie i świata...

Starsze Harcerstwo – 21+ to działanie w duchu harcerskim ludzi dorosłych

Koło Przyjaciół Harcerstwa wspiera naszą pracę

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju jest organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży mieszkającej poza Polską. Przez zajęcia na zbiórkach, wycieczkach, kursach, koloniach i obozach staramy się jak najpełniej i wszechstronniej rozwijać młodzież w idei służby Bogu, Polsce i bliźnim kierując się zasadami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.
www.zhppgk.org

Harcerstwo na Ealingu działa w dwóch organizacjach

Krasnoludki to gromada zuchów dla dziewcząt
Pilica to drużyna harcerek

Kontakt: 020 8992 5931

Wszędobylscy to gromada zuchów dla chłopców
Czarna Dwójka to drużyna harcerzy

Kontakt: 07870 638823

Zapisz się do nas

Opiekun duchowy :

ks. Wiktor Gumienny, MIC


GRUPY HARCERZY

HARCERSTWO TO WIELKA GRA
Przygoda – gra, zabawa, akcja, wysiłek, służba
Obozy i kolonie – życie na łonie przyrody
Ogniska – śpiew, przyjaźń, obrzędy
Zloty – światowe spotkania młodzieży polskiej z różnych krajów
Zuchy 7-11 lat to zabawa w “kogoś” lub „coś”
Harcerki i Harcerze – 11-15 lat – ciekawie spędzają czas, z pożytkiem dla siebie i innych
Wędrowniczki i wędrownicy – 15-21 lat… to wędrówka pieszo w las… to odkrywanie siebie i świata…
Starsze Harcerstwo – 21+ to działanie w duchu harcerskim ludzi dorosłych
Koło Przyjaciół Harcerstwa wspiera naszą pracę
Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju jest organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży mieszkającej poza Polską. Przez zajęcia na zbiórkach, wycieczkach, kursach, koloniach i obozach staramy się jak najpełniej i wszechstronniej rozwijać młodzież w idei służby Bogu, Polsce i bliźnim kierując się zasadami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.
www.zhppgk.org
Harcerstwo na Ealingu działa w dwóch organizacjach
Krasnoludki to gromada zuchów dla dziewcząt
Pilica to drużyna harcerek
Kontakt: 020 8992 5931
Wszędobylscy to gromada zuchów dla chłopców
Czarna Dwójka to drużyna harcerzy
Kontakt: 07870 638823
Zapisz się do nas
Opiekun duchowy :
ks. Wiktor Gumienny, MIC

GRUPY PARAFIALNE

Ministranci
Eucharystyczny Ruch Młodych
OAZA
Chór Parafialny
Wspólnoty Drogi Neokatechumelanej
Odnowa w Duchu Świętym
Teams of Our Lady
Mężczyźni Św. Józefa
Żywy Różaniec
Ojcowski Klub
Harcerstwo
Grupy Wsparcia

ZAPRASZAMY.   DOŁĄCZ DO NAS!

//
// No need to add script tags
// here; simply get started
// by writing JavaScript!
// Remember to save your
// changes to see them 🙂
//