EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH


A kiedy będzie spotkanie ERMu???
23/01 Posługa na mszy 14:30
2/02 Próba scholi 18:00
6/02 Posługa na mszy 14:30
16/02 Spotkanie formacyjne 18:00
2/03 Spotkanie formacyjne 18:00
9/03 Próba scholi 18:00
13/03 Posługa na mszy 14:30
6/04 Spotkanie formacyjne 18:00
4/05 Próba scholi 18:00
8/05 Posługa na mszy 14:30
11/05 Spotkanie formacyjne 18:00
8/06 Próba scholi 18:00
12/06 Posługa na mszy 14:30
15/06 Spotkanie formacyjne 18:00
EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH

ERM to Eucharystyczny Ruch Młodych, czyli międzynarodowa, zatwierdzona przez Papieża, wspólnota dla dzieci i młodzieży po I Komunii Świętej.

 • Jesteśmy międzynarodową wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii.
 • Stajemy się prawdziwymi chrześcijanami dzięki głębokiej więzi z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.
  Źródłem naszego życia, naszej nadziei i radości jest Eucharystia. Czerpiemy z niej światło i moc, by wnosić pokój do naszych domów, szkół i przyjaźni.
 • Uczymy się wzrastać w miłości oraz kochać ludzi tak, jak Bóg nas umiłował.
  Owocami naszej relacji z Chrystusem dzielimy się z tymi, których On stawia na naszej drodze.
 • Jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże.
 • Idziemy w świat z uśmiechem na twarzy, by otwierać innym drogę do Boga, który nadaje sens i piękno naszemu życiu.

DUSZPASTERZ GRUPY:
ks. Piotr Szyperski MIC (szyper@marianie.pl kom. 07703697590)

ANIMATOR GRUPY MŁODSZEJ:
Pani Karolina Pawelec

ANIMATOR GRUPY STARSZEJ:
ks. Piotr Szyperski MIC

Spotkania ERM odbywają się:

 • W pierwsze piątki miesiąca: spowiedź święta dzieci ERM i rodziców z AM.
 • W każdą drugą niedzielę miesiąca: msza święta o godz. 14.30
 • Raz w miesiącu spotkanie formacyjne dzieci z animatorem (daty ustalone na początku każdego roku)
 • Udział dzieci w nabożeństwach różańcowych oraz roratach.
 • Schola ERM (dla wszystkich dzieci, które chcą śpiewać):


WIELKANOCNE ZADANIA EREMITY

Mimo to, że w czasie epidemii nie możemy się spotkać w Parafii to i tak spędzamy twórczo czas świąteczny.

Wystarczy kliknąć, by dowiedzieć się na czym polegają konkretne wyzwania. Powodzenia!


Ale to już było…

WIELKOPOSTNY CHALLENGE:

Image

NASZE PALMY NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ:

Image


KANCELARIA 

KANCELARIA DOSTĘPNA
TYLKO TELEFONICZNIE I MAILOWO:

Poniedziałek
10.30 - 15.00
(13.00 - 14.00 - przerwa)

Wtorek
Kancelaria nieczynna

Środa
10.30 - 15.00
(13.00 - 14.00 - przerwa)

Czwartek
14.00 - 18.00

Piątek
14.00 - 17.00

W razie konieczności osobistego spotkania w kancelarii istnieje taka możliwość po wcześniejszym umówieniu się w ramach godzin urzędowania. Ponadto można zamawiać intencje mszalne czy to mailowo, czy też telefonicznie.

 

Czytaj Więcej

OSTRZEŻENIE!

Przypominamy, że "Grupa pani Beaty", znana także jako "Wspólnota Jezu ufam Tobie" jest niebezpieczna. Grupa ta nie jest rozpoznana i uznana przez Kościół. Grupa i jej liderka propaguje nauki i praktyki niezgodne z Ewangelią i nauczaniem Kościoła. Grupa skrzywdziła wiele osób i prosimy, aby nie dawać się wciągać do grupy ludziom, którzy często w miejscach publicznych proponują wspólną modlitwę lub posługę uzdrawiania. To co na początku wydaje się cudowne i pobożne, w tym wypadku często kończy się głębokim ubezwłasnowolnieniem, odcięciem od rodziny i przyjaciół i wymaga poważnej pomocy psychologicznej i duchowej. Wszystkich, którzy chcą opuścić grupę, ale nie czynią tego z powodu lęku przed utratą obiecywanych łask lub groźbą nieszczęścia bądź choroby zachęcamy do odwagi i obiecujemy pomoc.


Czytaj Więcej


DO PRZEMYŚLENIA:
Według rozeznania wspólnego dla wszystkich kapłanów pracujących obecnie w parafii "Grupa pani Beaty" posiada wiele cech charakterystycznych dla sekty i trwanie w niej stanowi poważne zagrożenie w płaszczyźnie religijnej i społecznej dla wszystkich jej członków.

W serwisie sekty.dominikanie.pl można znaleźć praktyczne informacje  jak rozpoznać sektę (grupę destrukcyjną).

Za sekty (grupy destrukcyjne) należy uznać grupy, które:

 • Mają charakter totalny. Liderzy grupy przypisują sobie absolutny autorytet i prawo ingerowania we wszystkie dziedziny życia swoich członków, nawet te najbardziej intymne.
 • Pozyskują nowych członków uciekając się do najróżniejszych podstępów i kłamstw, zatajając istotne informacje o działaniu grupy, jej celach i doktrynie.
 • Uzależniają uczestników psychicznie i ekonomicznie za pomocą technik (psycho)manipulacji – wywierają niekorzystny wpływ na rozwój psychiczny adepta i jego relacje społeczne (np.: zerwanie więzi z najbliższymi, porzucenie pracy lub studiów).
 • Posiadają charakter kultowy w szerokim rozumieniu, niekoniecznie religijnym. Może to być kult osoby, energii, zdrowia, pieniędzy, sukcesu itp.
 • Wytwarzają ostry podział rzeczywistości na to co "dobre", czyli związane z grupą i "zagrażające", odnoszące się do świata zewnętrznego (biało-czarna wizja rzeczywistości).
 • Wpajają swoim członkom przekonanie o elitarności ruchu i niechęć do dialogu światopoglądowego.

Spełnienie przez grupę wyżej wymienionych kryteriów może być podstawą do zakwalifikowania jej jako grupy destrukcyjnej stanowiącej potencjalnie zagrożenie dla jednostki i społeczeństwa.

Ponadto autorzy serwisu odsyłają do definicji sekty zamieszczonej w dokumencie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych MSWiA zatytułowanym "O NIEKTÓRYCH ZJAWISKACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SEKT W POLSCE " (str.16-17):
"Za sektę można uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków; która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny".