JUBILEUSZ 350-LECIA MARIANÓW

U w a g a !

  W piątek 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Jest to uroczystość tytularna Księży Marianów, którzy pracują w parafii. Msze święte o godzinie 08:00, 10:00 i 19:00. Szczególnie zapraszamy na mszę o godzinie 19:00. W czasie liturgii księża odnowią swoje śluby zakonne. Po mszy świętej nasza wspólnota zakonna zaprasza chętnych na skromny poczęstunek w Windsor Hall.

   8 grudnia 2023 r. kończymy świętowanie Jubileuszu 350 lat istnienia naszej wspólnoty zakonnej. Tego dnia wszystkie wspólnoty domowe, w całym Zgromadzeniu dokonują aktu zawierzenia Zgromadzenia i poszczególnych marianów Matce Bożej Niepokalanej.

Wszystkim, którzy w czasie Jubileuszu wspierali nas swoją modlitwą serdecznie dziękujemy.  🙂


Zapraszamy do obejrzenia filmu o Założycielu Marianów


JUBILEUSZ 350-LECIA
POWSTANIA ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW
(1670-2020)

I. OBCHODY JUBILEUSZU W ZGROMADZENIU KSIĘŻY MARIANÓW

Przejdź na stronę Obchodów Jubileuszu u Księży Marianów

PROGRAM JUBILEUSZU:

ROK 2020: Konsekrowani dla Chrystusa i Kościoła
ROK 2021: W szkole Niepokalanego Poczęcia Maryi
ROK 2022: Na paschalnej drodze
ROK 2023: W charyzmatycznej misji

II. KOŚPROCIÓŁ NA EALINGU

JUBILEUSZOWYM KOŚCIOŁEM STACYJNY

Penitencjaria Apostolska udzieliła z okazji celebracji 350-lecia powstania Zgromadzeniu Księży Marianów, możliwości uzyskania odpustów zupełnych. Jednym z miejsc, gdzie wszyscy wierni poleceni opiece duszpasterskiej naszego Zgromadzenia mogą dostąpić tego dobrodziejstwa, jest kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła na Ealingu w Londynie.

Odpust można uzyskać każdego dnia począwszy od 8 grudnia 2019 r. do 8 grudnia 2023 r. pod następującymi warunkami:

  • spowiedź sakramentalna,
  • wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
  • Komunia Święta,
  • modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. “Ojcze nasz”, “Zdrowaś Mario”),
  • modlitwa za wstawiennictwem naszego Ojca Świętego Stanisława Papczyńskiego lub modlitwa za Zgromadzenie Księży Marianów.

Teksty dodatkowych modlitw:

(1) Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława

Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(2) Modlitwa za Zgromadzenie Księży Marianów

(tekst bł. Jerzego Matulewicza odnowiciela Zgromadzenia. Modlitwa wchodzi w skład codziennych modlitw Mariańskich i jest szczególnie przeznaczona dla członków Zgromadzenia)

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz, wejrzyj na Zgromadzenie zebrane w imię Twoje i Twej Niepokalanej Rodzicielki. Spojrzyj na nie, nawiedzaj i dokonaj w nim tego, co zaszczepiła Twoja prawica. Pomnażaj jego grono i przysparzaj radości. Zgromadź nas ze wszystkich plemion, ludów i narodów. Twój to dom, Panie Jezu, Twój dom. Niech nie znajdzie się w nim kamień, którego by nie położyła Twa święta ręka. A nas wezwanych, zachowuj i uświęcaj, byśmy wychwalali Twoje święte Imię, spełniali Twoje dzieła i mężnie walczyli w Twoich bojach. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen


UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
(8 GRUDNIA)

W dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przeżywamy naszą tytularną uroczystość. Nasze Zgromadzenie od 350 lat jest nierozerwalnie związane z tą tajemnicą życia Matki Bożej. W tym dniu wszyscy marianie, na całym świecie, odnawiają w swoich wspólnotach lokalnych swoją profesję zakonną, wypowiadając słowa, które wypowiedział św. Stanisław Papczyński w swoim Oblatio 11 grudnia 1670 roku:

„W imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego Amen.

Ja, NN, ofiaruję i poświęcam Bogu Ojcu Wszechmogącemu i Synowi, i Duchowi Świętemu oraz Bogurodzicy, zawsze Dziewicy Maryi bez zmazy pierworodnej poczętej, moje serce, moją duszę, rozum, pamięć, wolę, uczucia, cały umysł, całego ducha, zmysły wewnętrzne i zewnętrzne, i ciało moje, niczego zupełnie sobie nie pozostawiając, abym w taki sposób był odtąd cały sługą tegoż Wszechmogącego i Błogosławionej Dziewicy Maryi.

Przyrzekam im przeto, że będę służył do końca mego życia w czystości i z gorliwością w tym Towarzystwie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia i że dostosuję mój sposób życia do jego praw, ustaw i obrzędów, i że nigdy ani nie spowoduję, ani nie pozwolę, ani nie zgodzę się, nawet pośrednio, aby zostały one w jakiś sposób zniesione lub zmienione, ani by od nich udzielano dyspensy, chyba że z poważnej i zgodnej z prawem konieczności.

Przyrzekam nadto rozsądnie rozumiane posłuszeństwo Jego Świątobliwości Namiestnikowi Jezusa Chrystusa i jego delegowanej władzy oraz wszystkim moim pośrednim i bezpośrednim przełożonym, i to, że nie będę posiadał niczego jako własności prywatnej, ale że wszystko będę uważał za własność wspólną.

Wyznaję, że wierzę we wszystko, w co wierzy święty Kościół Rzymski i co w przyszłości poda do wierzenia, zwłaszcza zaś wyznaję, że Najświętsza Boża Rodzicielka Maryja poczęta została bez zmazy pierworodnej, i obiecuję, że będę szerzył Jej cześć i bronił jej nawet kosztem mego życia.

Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Boża Ewangelia.”

Prosimy, pamiętajcie o nas w swoich modlitwach.

TEKST "OBLATIO" W WERSJI PDF DO POBRANIA TUTAJKANCELARIA

OD WRZEŚNIA DO CZERWCA:

Poniedziałek
dyżur księdza 10:30 - 12:30
sekretariat
10:30 - 15:00
(13:00 - 14:00 - przerwa)

Wtorek
Kancelaria nieczynna

Środa
dyżur księdza 10:30 - 12:30
sekretariat
10:30 - 15:00
(13:00 - 14:00 - przerwa)

Czwartek
dyżur księdza 16:00 - 18:00
sekretariat
14:00 - 18:00

Piątek
dyżur księdza 15:00 - 17:00
sekretariat
14:00 - 17:00

DYŻUR KSIĘDZA
W KANCELARII PARAFIALNEJ
W LIPCU I W SIERPNIU:
PONIEDZIAŁKI 10:30 – 12:30
I CZWARTKI 16:00 – 18:00

 

Czytaj Więcej

NASZA PARAFIA
JEST POD WEZWANIEM NMP MATKI KOŚCIOŁA


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z LISTEM EPISKOPATU POLSKI OGŁASZAJĄCYM ŚWIĘTO MARYI MATKI KOŚCIOŁA - 4.05.1971


Uważaj, abyś w nawale spraw nie zaniedbał modlitwy. Strzeż jej z taką pilnością, z jaką ludzie strzegą swych cielesnych oczu.

— Św. Stanisław Papczyński