Sakramenty

Przygotowanie do sakramentów

Życie duchowe człowieka wierzącego jest wzmacniane poprzez uczestniczenie w życiu sakramentalnym Kościoła. Sakrament jest rozumiany jako widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. Przyjmując sakramenty doświadczam Bożej łaski, która rozlewa się w mojej duszy i sercu, jednocześnie dając mi siłę do życia codziennego.

W Kościele Katolickim mamy siedem sakramentów świętych: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Sakrament Pokuty i Pojednania, Kapłaństwo, Małżeństwo i Namaszczenie Chorych.

Przyjmowanie poszczególnych sakramentów powinno być poprzedzone wcześniejszą katechezą i odpowiednim przygotowaniem. W ten sposób człowiek może bardziej świadomie i owocnie korzystać z łask sakramentalnych.

CHRZEST
ŚWIĘTY

Czytaj dalej

I KOMUNIA
ŚWIĘTA

Czytaj dalej

BIERZMOWANIE

Czytaj dalej

MAŁŻEŃSTWO

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Czytaj dalej
 

SPOWIEDŹ

Czytaj dalej

NAMASZCZENIE CHORYCH

Czytaj dalej