Biuletyn 17 września 2017 PDF Drukuj Email
 • TACA: 10.09.2017 - £3142, Gift Aid £1461.50. Bóg zapłać!

 

 • ZEBRANIE SZAFARZY: piątek, 29 września, godz. 20.00, sala na wieży.

 

 • KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI w naszej parafii rozpocznie się we wtorek 3 października 2017r.  o godz. 20.00 w sali Windsor Hall. Zapisy przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.

 

 • Informujemy, że w zakrystii i kancelarii są do odebrania formularze zgłoszeniowe do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA dla młodzieży
  z rocznika 2004.

 

 • Przygotowanie DOROSŁYCH do przyjęcia sakramentu BIERZMOWANIA rozpocznie się we czwartek 5 października o godz. 20.00. Zapisy
  w kancelarii parafialnej.

 

 • KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA zaprasza na mszę św. w intencji Ojczyzny, Radia Maryja  i Telewizji „Trwam” w niedzielę, 24 września o godz. 13.00, a po mszy św. na spotkanie w sali bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, na które serdecznie zapraszamy.

 

 • CHÓR PARAFIALNY "Schola Cantorum" rozpoczyna powakacyjne próby - poniedziałek, 18 września 2017r. o godz. 20.15 w kawiarni. Serdecznie zapraszamy chętnych, zwłaszcza głosy męskie! Szczegółowe informacje u pani organistki.

 

 • KATECHEZY NEOKATECHUMENALNE (od 18 września do 6 listopada) będą głoszone przez katechistów z naszej Parafii w kościele
  Św. Andrzeja Boboli w poniedziałki i środy o godz. 20.00 (1 Leysfield Road, London, W12 9JF). Zapraszamy do słuchania i wsparcia w modlitwie.

 

 

 • DNI OTWARTE W GUNNERSBURY CATHOLIC SCHOOL (dla chłopców) odbędą się  27 września oraz 4 i 11 października. Więcej informacji: Mrs Kerans 0208 568 7281 lub na stronie szkoły.

 

 • DNI OTWARTE W GUMLEY HOUSE CONVENT SCHOOL, ISLEWORTH (dla dziewcząt) odbędą się we wtorek 26 września oraz we czwartek 12 października. Więcej informacji na stronie szkoły: www.gumley.hounslow.sch.uk.

 

 • DNI OTWARTE W THE CARDINAL VAUGHAN MEMORIAL SCHOOL odbędą się we czwartek 21 września i we wtorek 26 września w godz. 16.30, 17.30, 18.30. Więcej informacji na stronie www.cvms.co.uk.

 


KATECHEZY DLA DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ
DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ:


Katecheza rodzinna 2a.

Temat: Biblia (Pismo Świȩte)

 

Drodzy Rodzice! Pragniemy abyście podczas tej katechezy poprzez przekazywanie dzieciom wiedzy o Piśmie Świȩtym rozbudzili w nich wielką milość i głȩboki szacunek do Słowa Bożego. Niech katecheza ta bȩdzie zachȩtą by dziecko słuchało Słowa Bożego podczas liturgii i samodzielnie siegało do Pisma Świȩtego.

Bȩdą potrzebne: Prezentacja na stronie internetowej (komputer, tablet, ect.), Pismo Świȩte, materiały plastyczne.

 1. Modlitwa
 2. Wraz z dzieckiem czytamy prezentacjȩ “Czym jest Biblia” (prezentacja znajduje siȩ na stronie internetowej http://www.schoolandfamily.org/ (login: katecheza, hasło: Rodzina1 rozdział: Czym jest Biblia) .

Czytając mamy w rȩku Pismo Świȩte, do którego odnosimy siȩ w czasie prezentacji (np. Czytając o Piȩcioksiȩgu otwieramy Pismo Świȩte i pokazujemy dziecku pierwsze piȩć ksiag, itp.). Po prezentacji zadajemy dziecku kilka pytań (przyklady poniżej), by pomóc dziecku zrozumieć i zapamiȩtać omówione zagadnienia. Można z dzieckiem zagrać w grȩ, w której na czȩść pytań odpowiada rodzic (a dziecko sprawdza) a na czȩść odpowiada dziecko.

Przykładowe pytania:

-          Kto napisał Bibliȩ i w jaki sposób?

-          Jak nazywa sie pierwsza czȩść spisanych ksiąg?

-          Kto to są prorocy? Co jest napisane w Ksiȩgach Prorockich?

-          Na jakie dwie czȩści podzielone jest Pismo Świȩte?

-          Gdzie Żydzi czytali i czytają w dzisiejszych czasach Słowo Boże?

-          Kto gromadził sie wokól Pana Jezusa?

-          Wymień imiona czterech Ewangelistów.

-          Kto napisał najwiȩcej listów?

-          O czym mówi jak siȩ nazywa ostatnia ksiȩga Biblii?

-          Dlaczego Chrześcijanie zawsze mają głȩboki szacunek do Biblii?

-          Jak nazywa sie specjalne miejsce do głoszenia Słowa Bożego w starych kościołach i bazylikach?

 1. Czytamy i przyglądamy sie wnikliwie ostatniemu slajdowi z prezentacji. Zadajemy dziecku pytania:

-          Jakim kolorem są obramowane ksiȩgi Starego Testamentu? Ile ich jest?

-          Jakim kolorem są obramowane ksiȩgi Nowego Testament? Ile ich jest?

 

 1. Zadanie dla dziecka: Wyobraź sobie, że jesteś średniowiecznym mnichem, którego zadaniem było przepisywanie ksiąg Pisma Świȩtego. Twoim zadaniem jest stworzyć kartȩ z przepisanym rȩcznie Psalmem 23 “Pan jest moim pasterzem”. Katrȩ możesz ozdobić ornamentami i ilustracjami. Jeśli brakuje Ci pomysłu zerknij na stronȩ Biblioteki Brytyjskiej:

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/TourBibGen.asp

 

Gorąco namawiamy rodziców aby również podjȩli role mnicha i stworzyli swoją kartȩ z ulubionym fragmentem Biblii.

 1. Modlitwa

 

 

Katecheza rodzinna 2b.

Temat: Ziemia Świȩta. Polożenie i toporafia

 

Drodzy Rodzice! Dzieci słuchając Słowa Bożego czȩsto nie roumieją czym jest Ziemia Świȩta. Nie zdają sobie sprawy, że Ziemia Świȩta jest konkretnym miejscem na ziemi, które możemy odnaleźć i wskazać na mapie. Poniższa katecheza ma pomóc dzieciom zrozumieć postać Jezusa jako rzeczywistego człowieka, który mieszkał w Jerozolimie i wraz z rodziną wȩdrował do innych miast. Posługiwanie siȩ Pismem Świȩtym podczas katechezy jest nawiązaniem do poprzedniej katechezy oraz ukazaniem dziecku, że wiedzȩ o życiu Jezusa czerpiemy z Pisma Świȩtego.

Bȩda potrzebne: Globus lub mapa świata, mapa Izraela, kredki, Pismo Swiȩte.

 1. Modlitwa
 2. Wstȩp- Wyjaśniamy dziecku tematykȩ katechezy. (np. Dziś bȩdziemy rozmawiać o tym gdzie mieszkali  Maryja, Józef i Jezus.)
 3. Praca z globusem (jeśli nie ma w domu globusa pracujemy z mapą świata).

-          Prosimy dziecko by wskazało na globusie: lądy, wody, góry, kraje które zna (np. Anglia, Polska)

-          Pokazujemy dziecku położenie Izraela – Ziemi Świȩtej

 1. Praca z mapą Izraela: (tłumaczymy dziecku że mapa jest powiȩkszeniem tego, co widzieliśmy na globusie). Zachȩcamy dziecko, by i tym razem wskazało lądy, wody, góry.
 2. Opowiadamy dziecku (własnymi słowami) historiȩ Zwiastowania Maryi.

(np. W Nazarecie mieszkała kobieta, ktora miała na imiȩ Maryja. Bóg wybrał ją, by została mamą Jezusa. Dlatego do Maryi przybył wysłannik Boga- Anioł Gabriel i powiedział Maryi o planach Pana Boga. Maryja stała siȩ brzemienna za sprawą Ducha Świȩtego. Symbolem Ducha Świȩtego jest Gołȩbica).

Natȩpnie czytamy fragment z Pisma Świȩtego. LK 1:26-38

Prosimy dziecko, by na mapie odnalazło Nazaret i narysowało w miejscu Nazaretu Gołȩbicȩ.

 

 1. Opowiadamy dziecku swoimi słowami historiȩ narodzin Pana Jezusa. Należy zaznaczyć, że gdy Jezus siȩ narodził na niebie pojawiła siȩ gwiazda.

Czytamy fragment z Pisma Świȩtego. LK 2: 1-20

Prosimy by dziecko odnalazło Betlejem, zaznaczyło drogȩ Maryi i Józefa z Nazaretu do Betlejem, oraz narysowało gwiazdȩ w miejscu Betlejem.

 

 1. Opowiadamy dziecku historiȩ ofiarowania Pana Jezusa w Światyni, w Jerozolimie.

Czytamy fragment z Pisma Świȩtego. Lk 2:21-39. Warto dopowiedzieć dziecku, że Jerozolima to miejsce w którym Pan Jezus umarł i zmartwychwstał.

Prosimy, by dziecko zaznaczyło Jerozolimȩ symbolem krzyża.

 1. Modlitwa

 

Katecheza rodzinna 2c.

Temat: Modlitwa. Tajemnice Różańca Świȩtego.

 

Drodzy Rodzice! Modlitwy “Ojcze nasz” i “Zdrowaś Maryjo” to modlitwy które zna każdy z nas. Są to też z pewnością ulubione modlitwy naszych dzieci, które towarzyszą im podczas wieczornego pacierza. Spróbujmy podczas tej katechezy wyjaśnic im  znaczenie słów tych modlitw. Uzmysłowić co tak naprawdȩ mówimy Panu Bogu, o co go prosimy. W drugiej czȩści pragniemy przyblizyć dziecku czym jest Modlitwa Różańcowa i w jaki sposób sie nią modlić.

Bȩdą potrzebne: Modliwty “Ojcze nasz” i “Zdrowaś Maryjo” pociȩte na czȩści, różaniec, załącznik zawierający komentarz do modlitw i  Tajemnice Różańca, Pismo Świȩte

 1. Modlitwa
 2. Zachȩcamy dziecko do ułożenia w całość modlitwy pociȩte na paski.

Wraz z dzieckiem omawiamy znaczenie poszczególnych fragmentów modlitwy.

(W objaśnieniu poszczególnych fragmentów modlitw pomocny bȩdzie załącznik)

 

Modlitwa “Ojcze nasz” jest najważniejszą modlitwą chrześcijańską. Wg Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział apostołom jak siȩ modlić na Górze Błogosławieństw. Warto przeczytać fragment z Pisma Świȩtego Mt 6:5-15

 

 1. Różaniec- Wraz z dzieckiem czytamy po kolei tajemnice Różanca Świȩtego. Tłumaczymy, że wszystkie tajemnice mówia nam o życiu Jezusa i Jego Matki. Gdy odmawiamy różaniec to stajemy sie uczestnikami najważniejszych wydarzeń z życia Jezusa. Przypominamy sobie radosne, pełne światła, bolesne oraz chwalebne wydarzenia z życia Jezusa.

Prosimy dziecko by wzieło do rȩki różaniec i tłumaczymy w jaki sposób odmawiać różaniec.

 1. Modlitwa (zachȩcamy do odmówienia czȩści różańca)

 

Załącznik

 

Kościół przekształcił to co Pan Jezus nauczył w dzisiejszą wersję modlitwy.

WSTEP:

* Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Bóg, choć sam jest wielki, to jednak pozwala nam zbliżyć się do siebie i pokazuje, że jest naszym najlepszym Ojcem, pozwala wołać do siebie "Ojcze".

Wszystkie zebrane wyobrażenia o miłości ojca i matki są niczym w porównaniu z ojcowską miłością Boga. Ale skoro Bóg jest naszym Ojcem, to wszyscy dla siebie jesteśmy braćmi i siostrami, dziećmi Bożymi. Poprzez słowa tej modlitwy dziękujemy Bogu za Jego dobroć, za to ze przez chrzest staliśmy się Jego dziećmi. W ten sposób jesteśmy wezwani, aby upodobnić się do Niego, a dzięki temu być w niebie, tam gdzie On przebywa. Wiemy bowiem, że Bóg przeznaczył nas do wiecznego szczęścia w niebie.

TRZY PIERWSZE PROŚBY:

* Święć się imię Twoje. Imię Boga jest święte i godne najwyższej czci. Bóg objawił człowiekowi swoje Imię, gdy rozmawiał z Mojżeszem. W ten sposób pozwala mówić do siebie po imieniu. To właśnie przez nasze dobre słowa, modlitwę i czyny jest czczone imię Boga

* Przyjdź królestwo Twoje.
Królestwo Boże, którego oczekujemy, realizuje się już tu na ziemi. To właśnie my poprzez nasze postępowanie przyczyniamy się do jego budowania. Zapowiedzią Królestwa Bożego na ziemi jest wspólnota Kościoła. Prosimy o to w czasie każdej Eucharystii. Królestwo Boże realizuje się przez miłość, pokój i radość w Duchu Świętym.

* Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Bóg ma dla każdego człowieka wspaniały plan, który realizując, możemy być szczęśliwi. Jednak Bóg szanuje nasza wolność i nie chce nas zbawić bez nas. Jesteśmy zobowiązani, aby poznać Bożą wolę i z całych sił ją wypełniać, choć czasem nie potrafimy jej zrozumieć lub widzimy Boży plan dopiero po jakimś czasie. Tylko modlitewna bliskość pozwala nam poznać ten plan i daje wytrwałość do jego wypełnienia.

CZTERY KOLEJNE PROŚBY:

* Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Bóg jest naszym dobrym Ojcem, troszczy się o nas. Dlatego też w tym wezwaniu modlitwy wyrażamy ufność w to, że Bóg wysłucha prośby, którą do Niego zanosimy. W tej części modlitwy prosimy Boga o dobra materialne potrzebne nam do życia codziennego, nie zapominając jednak, ze potrzeba też i naszej współpracy z Bogiem. Jednocześnie, jako dzieci Boże, jesteśmy powołani do wspólnoty i troski o siebie wzajemnie, która wyraża się w pomocy innym. Z tego powodu naszą modlitwą ogarniamy wszystkich potrzebujących. W tej modlitwie prosimy także o dobra duchowe, bez których człowiek nie może wyrazić w pełni samego siebie. Szczególną rolę zajmuje tutaj Eucharystia - chleb, dający nam życie wieczne.

* Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Wiemy, że Bóg jest święty i pragnie okazywać nam swoje miłosierdzie, a skoro sami jesteśmy ludźmi grzesznymi, potrzebujemy Bożego przebaczenia. To właśnie wyznając nasze winy, otwieramy się na łaskę Boga, bo tylko Duch Święty jest w stanie przemienić nasze serca. Modlitwa ta stawia pewien warunek; jeśli nie przebaczamy innym, to sami zamykamy się na przebaczenie, które Bóg nam ofiarowuje.

* Nie wódź nas na pokuszenie. Niektórzy słowa te kojarzą z faktem, że Bóg kusi człowieka. Tymczasem to nie jest prawda, bo przecież Bóg pragnie nas wyzwolić. Dlatego to daje nam światło Ducha Świętego, abyśmy w naszym sumieniu rozróżniali dobro i zło. W tym wezwaniu modlitwy prosimy zatem o łaskę w chwilach pokus, bo nasze zachowanie wypływa z głębi naszego serca. Jeśli jesteśmy złączeni z Bogiem, to wypływa z niego dobro. Każdego człowieka, podobnie jak drzewo, można poznać po owocach jego czynów. Musimy jednak pamiętać, że walka ze złem w nas i wokół nas możliwa jest jedynie dzięki modlitwie. Mamy zatem nieustannie prosić Boga, abyśmy nie wchodzili na drogę grzechu.

* Ale nas zbaw ode złego. Bóg każdego z nas chce ustrzec od zła, będącego nie tylko bezosobową siłą, ale realną osobą, którą Pismo św. nazywa szatanem. Został on pokonany przez Jezusa i od Chrystusa mamy moc, aby przeciwstawiać się pokusom, pochodzącym od złego ducha. Teraz toczymy walkę z siłą zła, ale całkowite wyzwolenie od zła zrealizuje się w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa. Modlimy się za siebie samych o wybawienie nas od zła przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. W ten sposób zanosimy też przez oblicze Boga problemy i zło całego świata, prosząc o pokój i łaskę wytrwania w przeciwnościach.

Amen. Słowo to kończy modlitwę "Ojcze nasz" i dosłownie oznacza: niech się tak stanie, niech tak będzie. W ten sposób potwierdzamy treść modlitwy i wyrażamy zgodę, aby jej słowa realizowały się w naszym życiu.

Zdrowaś Maryjo

* Polski tekst używa starej polszczyzny i dlatego użyte w nim słowo „zdrowaś” oznacza „bądź pozdrowiona”  - dosłownie z greckiego „raduj się”, „wesel się”.
* Słowo „żywot” jest często mylnie rozumiane jako odpowiednik słowa życie. W istocie słowo to oznacza brzuch/ łono (o czym łatwo się przekonać tłumacząc oryginalny tekst łaciński lub tekst angielski)
** Łaska –  uczestnictwo w życiu Boga – pulsujące, pełne miłości życie Boga, które on wprowadza w duszę człowieka

Modlitwa “Zdrowaś  Maryja” składa się z trzech części:

 • słowa archanioła Gabriela, wypowiedziane w czasie Zwiastowania (Łk 1,28)
 • słowa św. Elżbiety, skierowane do Maryi w czasie Nawiedzenia
 • “Święta Maryjo, Matko Boża...” to trzecia część modlitwy. Powstała w XIV wieku, kiedy w Europie panowała dżuma. W słowach modlitwy pozostał ślad grozy tamtych dni: teraz i w godzinę śmierci naszej.

 


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 178