Światło - Życie PDF Drukuj Email
Grupa modlitewna Światło i Życie działa w parafii na Ealingu już od 25 lat. Powstała w 1985 roku, kiedy na zjazd IPAKu w Anglii został zaproszony ks. Franciszek Blachnicki, twórca i organizator ruchu Światło i Życie na terenie Polski i Niemiec.

Z inicjatywy państwa Anieli i Olgierda Stepan, w ich domu, doszło do spotkania z ks. Franciszkiem Blachnickim. Po tym spotkaniu grupa osób, zafascynowana i zainspirowana ruchem Światło i Życie, zwróciła się z prośbą do ówczesnego proboszcza ks. Pawła Jasińskiego o pomoc w powstaniu i prowadzeniu nowej grupy modlitwnej.

Pierwszym duchowym opiekunem grupy został ks. Maciej Zachara. Po jego wyjeździe na studia do Rzymu przewodnikiem grupy został ks. Bogdan Zieliński. Spotkania grupy odbywały się co 2 tygodnie. Członkowie grupy brali też udział w oazach letnich organizowanych w Polsce w Krościenku nad Dunajcem lub w Carlsbergu w Niemczech.
Przez 10 lat, tj. do połowy lat 90. spotkania były organizowane przez Anielę i Olgierda Stepanów. Jednak poważna choroba pana Olgierda spowodowała przekazanie tej funkcji Danucie i Januszowi Paszkiewiczom.

Na przestrzeni lat zmieniali się również opiekunowie grupy. Ks. Bogdana Zielińskiego zastąpił ks. Kazimierz Jankiewicz. Następnie opiekunami grupy byli kolejno: ks. Mariusz Jarząbek, ks. Mirosław Ślełdziński i ks. Tadeusz Wyszomierski. Obecnie grupie przewodzi ks. Michał Garbecki.

Grupa spotyka się co 2 tygodnie, w środę, o godz. 15.00, w sali ks. Jerzego Popiełuszki. Od początku istnienia grupy oprócz modlitwy, na spotkaniach rozważane jest Pismo Święte, Katechizm oraz teksty opracowane przez ks. Franciszka Blachnickiego. Obecnie grupa rozpoczęła rozważanie Dziejów Apostolskich. Każde spotkanie rozpoczyna się o godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Celem działalności grupy jest dążenie do świętości jej członków poprzez pogłębianie wiedzy i świadomości religijnej.