Sodalicja Mariańska PDF Drukuj Email
Grupa liczy 25-30 aktywnych uczestniczek rekrutujących się w większości ze starej emigracji. Prezesem Sodalicji jest pani Alicja Poloczek. Sodalicja w duchu modlitwy i postawy Maryi stara się wspierać modlitwą i czynem dzieła w naszej parafii oraz w Kościele powszechnym. Modli się w intencji dzieł misyjnych, wspiera materialnie i duchowo ubogich, ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych w Polsce. Wielu członków sodalicji to osoby w podeszłym wieku, które same odwiedzają chorych i cierpiących.

Członkowie Sodalicji w ramach formacji maryjnej spotykają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca na mszy świętej, konferencji i spotkaniu roboczym. Sodalicja pomaga w organizacji parafialnego dnia chorego, zbiórkach na cele charytatywne oraz rzeczy dla osób bezdomnych i ubogich, przygotowuje czuwanie na Uroczystość Chrystusa Króla.

Zapraszamy nowych członków do Sodalicji Mariańskiej, tych którzy już zetknęli się ze wspólnotą jak również osoby, które przybyły z Polski.

Kontakt: ks. Dariusz Kwiatkowski MIC