Sakrament namaszczenia chorych PDF Drukuj Email
Jezus Chrystus wysyłając swoich uczniów rzekł: „Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” Mk 16,18

Sakrament namaszczenia chorych
 jest szczególną łaską dla wszystkich ciężko chorych. Można go przyjmować wielokrotnie w swoim życiu, na przykład, gdy chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował, albo w czasie trwania tej samej choroby, gdy nastąpiło poważne pogorszenie. Dobrze jest poprosić o ten sakrament przed poważną operacją. Osoby w podeszłym wieku, których opuszczają siły, mogą otrzymać ten sakrament nawet wtedy, gdy nie zagraża im niebezpieczna choroba. Chorym dzieciom, które osiągnęły już odpowiedni poziom umysłu również można udzielić tego sakramentu.

Nie lękajmy się więc prosić o ten sakrament, gdyż namaszczenie chorych nie jest jedynie ostatnim namaszczeniem, ale przede wszystkim jest sakramentem uzdrowienia. Bóg przychodzi do chorego człowieka, aby go obdarzyć darem Ducha Świętego, pokrzepić, umocnić przeciw popkusom złego ducha, i uzdrowić. 

Niektóre, przeważnie starsze osoby, błędnie myślą, że po otrzymaniu namaszczenia szybko umrą. Dlatego, zbliżając się do kresu swoich dni, bardzo ryzykownie odkładają przyjęcie tego sakramentu, jak i innych sakramentów, na ostatnią chwilę. Przez to pozbawiają się wielu bezcennych łask Bożych w tych trudnych i niezmiernie ważnych chwilach swojego życia. Pamiętajmy, że sakramenty mogą być udzielane tylko osobom żyjącym. 
Namaszczenia chorych nie mogą otrzymać jedynie osoby trwające w jawnym grzechu ciężkim, które nie chcą wyrzec się tego grzechu.

 

 

 

 

Sakrament namaszczenia chorych w naszym kościele

Zachęcamy, tak starszych, jak i młodszych, do poproszenia o ten sakrament nawet przed udaniem się do szpitala.

 

Pamiętajmy też, że tu w Anglii, ze względu na zaostrzone prawo dotyczące ochrony danych personalnych, kapłan może dotrzeć tylko do tych chorych, którzy go o to sami, bądź przez kogoś innego, osobiście poproszą. 

 

Zgłoszenia do chorych leżących w szpitalach, domach opieki, czy w domach prywatnych przyjmujemy w zakrystii, kancelarii, bądź pod telefonem parafialnym.

 

Tel: 020 8567 1746