Kapłani pracujący w parafii PDF Drukuj Email
KS. PAWEŁ NAWALANIEC MIC
Proboszcz Parafii   
ur. 12 stycznia 1972 r. w Nowym Sączu

 
KS. DARIUSZ KWIATKOWSKI MIC
Przełożony domu zakonnego
ur. 22 czerwca 1960 r. w Kołobrzegu
www.integrum-home.pl

KS. KRZYSZTOF WOJCIESZAK MIC
ur. 10 marca 1953 r. w Poznaniu

 

KS. WACŁAW POKRZYWNICKI MIC
ur. 3 listopada 1965 r. w Chojnicach

 

KS. DARIUSZ MAŻEWSKI MIC
 ur. w Koszalinie