LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Grupa Ministrantów

Grupa ministrantów i aspirantów (kandydatów) liczy w naszej Parafii blisko 60 osób! To sukces Ministrantów i Rodziców, którzy dbają o ich obecność w kościele i na nabożeństwach, za co bardzo DZIĘKUJEMY!

Spotkania ministrantów odbywają się w soboty od godz. 17:30 do 18.45 .
Informacja o spotkaniach jest zawsze umieszczona w biuletynie parafialnym.

Poprzez służbę przy Ołtarzu Pańskim pragniemy stawać się jak Chrystus!

Oprócz służby ministranckiej w kościele, chcemy też mieć jako grupa czas dla siebie, dlatego mamy zamiar organizować: wspólne gry, zabawy, wyjazdy, i wiele innych innych.

Zapraszamy do naszej grupy, wszystkich, którzy chcą służyć przy ołtarzu i prosimy naszych Parafian o pomoc i wsparcie modlitewne.

Kim są ministranci?

Ministrant - (od łacińskiego ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać): w Kościele Katolickim to osoba posługująca wspólnocie przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów / sakramentaliów i innych czynności obrzędowych (pogrzeby, nabożeństwa).

Ministranci nie przyjmują święceń, są osobami świeckimi, jednak po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej posługi.

Zbiórki zaczynamy w sali w wieży Windsor Hall.

Opiekunem ministrantów jest ks. Piotr Szyperski MIC