Ministranci

Grupa Ministrantów

Grupa ministrantów w naszej parafii jest niewielka. Cieszymy sie jednak, że w naszej specyficznej parafii – wierni są po całym Londynie rozproszeni – są dzieci i młodzież, którzy tę służbe pełnią. Zawdzięczamy to bardzo rodzicom, którzy wiele czasu poświęcają na dowóz dzieci na nabożeństwa i spotkania. Każdy chłopiec, który już przystąpił do pierwszej Komunii świętej (możliwe wyjątki) może dołączyć do grona naszych ministrantów. (Jest też grupa dorosłych panów, którzy również aktywnie tę posługę spełniają).

Spotkania ministrantów odbywają się w piątki od godz. 18.00 do 19.00 .
Informacja o spotkaniach jest zawsze umieszczona w biuletynie parafialnym.

Oprócz służby ministranckiej w kościele, chcemy też mieć jako grupa czas dla siebie, i dlatego mamy zamiar organizować:
• wspólne gry,
• i inne ciekawe akcje

Zapraszamy do naszej grupy, wszystkich, którzy mają ochotę przez tę posługę blisko Jesusa i prosimy naszych parafian o pomoc i wsparcie modlitewne.

Kim są ministranci i jakie są ich zadania:

Ministrant – (od łacińskiego ministro, -are; -avi; -atum – służyć, posługiwać, pomagać) w Kościele Katolickim: osoba posługująca wspólnocie przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i innych czynności obrzędowych (pogrzeby, nabożeństwa itp.). Ministranci nie przyjmują święceń, są osobami świeckimi, jednak po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej posługi.

Wyróżnia się kilka posług ministranckich:
• kandydat – z reguły nie czyni żadnych posług lecz jeśli nie ma przedstawiciela jednej z wyższej hierarchicznie osób, to on ja zastępuje. Okres próbny trwa rok.
• choralista – stoi najniżej w hierarchii, odpowiedzialny jest za dzwonki i gong;
• ministrant światła (inaczej lucyferariusz z łac. lux, cis – światło) – opiekuje się świecami, posługuje do nich;
• ministrant księgi (inaczej librysta z łac. libra- księga) – dba o księgi liturgiczne, przygotowuje je przed celebracją liturgiczną; może posługiwać Celebransowi przy mszale;
• ministrant ołtarza – jest to najważniejsza funkcja ministrancka, gdyż posługuje on przy naczyniach liturgicznych, niezbędnych do sprawowania eucharystii, jak również podaje wino i wodę i służy do pateny;
• ministrant krzyża (inaczej krucyferariusz z łac. crux, cis – krzyż) – posługuj do krzyża podczas procesji wejścia i zejścia, oraz w innych momentach, gdy potrzebny jest krzyż;
• psałterzysta (kantor) – intonuje pieśni i wykonuje psalmy, zazwyczaj jest ministrantem Słowa Bożego posiadającym uzdolnienia muzyczne;
• ceremoniarz – najważniejszy ministrant, jego zadaniem jest koordynowanie działań pozostałych ministrantów, jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg liturgii, przeprowadza próby z ministrantami, może być ich kilku w parafii, powinien być zaznajomiony z większością rubryków, choć w niektórych parafiach nie ma ich w ogóle;
• animator liturgiczny – wywodzi się z ceremoniarzy i jest niejako ich przewodniczącym, jest osobą po specjalnym kursie.
• lektor – pełni posługę lektoratu w Kościele Katolickim, mając specjalne błogosławieństwo do odczytywania słów Pisma świętego w zgromadzeniu liturgicznym, jako jedyny z całej służby liturgicznej sprawuje urząd kościelny, do którego jest uprzednio wypromowany, najczęściej przez biskupa. Stoi więc ponad hierarchią ministrancka mimo, iż jest członkiem służby liturgicznej.

O ile powyższe funkcje są stopniami w posłudze ministranckiej wyróżnia się jeszcze funkcje, które sprawować może każdy ministrant niezależnie od stopnia “wtajemniczenia”, a są to:

• turyferariusz – odpowiedzialny jest za kadzielnicę (trybularz), za jej przygotowania, utrzymanie w czystości, ze względu na trud posługi powinien być to najstarszy ministrant
• nawikulariusz – służy razem z turyferariuszem – niesie mirrę;
• ministrant wody – posługuje podczas aspersji (pokropienia wodą);
• ministrant mitry – podczas mszy sprawowanej przez biskupa – trzyma mitrę
• ministrant pastorału – podczas mszy pod przewodnictwem biskupa trzyma pastorał

Kontakt: ks. Wacław Pokrzywnicki