Duszpasterze

Kapłani pracujący w Parafii

KS. MICHAŁ KOZAK
Proboszcz Parafii  
KS. WIKTOR GUMIENNY
Przełożony
KS. JAKUB BIERNACKI
KS. GRZEGORZ LESZCZYK

Image