Duszpasterze

Kapłani pracujący w Parafii

KS. PAWEŁ NAWALANIEC MIC

Proboszcz Parafii   
ur. 12 stycznia 1972 r. w Nowym Sączu

KS. DARIUSZ KWIATKOWSKI MIC
Przełożony domu zakonnego
ur. 22 czerwca 1960 r. w Kołobrzegu
www.integrum-home.pl
KS. KRZYSZTOF WOJCIESZAK MIC

ur. 10 marca 1953 r. w Poznaniu

KS. WACŁAW POKRZYWNICKI MIC

ur. 3 listopada 1965 r. w Chojnicach

KS. DARIUSZ MAŻEWSKI MIC
 ur. w Koszalinie

Image