XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA


 


,,Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!”


/1 Tes 5,5-6/