Niedziela 26 kwietnia 2015

 Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, iż
20 kwietnia odszedł do Pana ks. Piotr Smoliński MIC.
  

 

Zapraszamy na modlitwę różańcową w intencji
śp. ks. Piotra w naszym kościele o godz 19.00.
   

 


Śp.

Ks. dr Piotr Wacław Smoliński MIC

1964 - 2015

Piotr Smolinski

 

Ks. dr Piotr Wacław Smoliński MIC, syn Eugeniusza i Ewy z d. Kasianiuk, urodził się 21 lipca 1964 roku w Międzyrzeczu Podlaskim. Szkołę podstawową ukończył w Rogoźnicy (1979), a następnie Liceum Ogólnokształcące w swoim Międzyrzecu Podlaskim (1983). Do Zgromadzenia został przyjęty w dniu 15 czerwca 1983 r., miesięczny postulat odbył w Lublinie, a następnie roczny nowicjat w Skórcu w roku 1983-84, gdzie złożył swoje pierwsze śluby w dniu 8 września 1984 roku. W latach 1984-90 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie. Uzyskał magisterium na podstawie pracy napisanej na seminarium z filozofii. Profesję wieczystą złożył w Elblągu w dniu 26 sierpnia 1989 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 6 czerwca 1990 roku w Warszawie z rąk ks. bpa Zbigniewa Józefa Kraszewskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej.

 

Po święceniach pracował jako duszpasterz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii. W roku 1992 został skierowany na studia w zakresie historii filozofii na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 1993 roku rozpoczął dodatkowo studia z filologii klasycznej na Wydziale Humanistycznym KUL-u. W 1995 roku został mianowany rektorem rezydencji w Lublinie oraz ceremoniarzem prowincjalnym. W roku 1996-97 był wicerektorem i prefektem studiów. Tego roku otrzymał także zgodę przełożonych na podjęcie pracy na KUL-u w Zakładzie Historii Kultury Średniowiecznej. W 1997 roku został członkiem Prowincjalnej Komisji ds. Formacji, a w 1998 roku otrzymał stanowisko asystenta na KUL-u. W 1999 roku Kongregacja dla Kościołów Wschodnich, udzieliła mu pozwolenia na birytualizm. W roku 2002 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy: „Edycja krytyczna „De consolatione theologiae” I-III Johannesa von Dambach” napisanej pod kierunkiem ks. bpa prof. dra hab. Stanisława Wielgusa. Tego też roku otrzymał pozwolenie na studia w Instytucie Ekumenizmu Wydziału Teologii KUL. W roku 2005 przebywał na studiach w Pradze. W roku 2006 został przeniesiony do Domu Generalnego Księży Marianów w Rzymie do pracy w charakterze archiwisty generalnego. Nadto został delegatem przełożonego generalnego do prowadzenia procesu beatyfikacyjnego Sług Bożych ze Zgromadzenia Księży Marianów – księży: Fabiana Abrantowicza, Andrzeja Cikoty, Jana  Mendriksa,  Eugeniusza Kuleszy i Benedykta Skrindy.

 

Z dniem 1 sierpnia 2009 roku został przeniesiony do domu zakonnego na Ealingu do pracy pastoralnej z emigracją. Od roku 2011 pełnił obowiązki drugiego radnego domu. Ks. dr Piotr Smoliński MIC, pracował w parafii prawie sześć lat. Opiekował się nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii, których formował oraz wychowywał w wielkiej miłości i szacunku dla Chrystusa Eucharystycznego. Przygotowywał rodziców do sakramentu chrztu świętego poprzez specjalne dla nich katechezy teologiczne i egzystencjalne oraz katechezą liturgiczną. Prawie w każdą niedzielę chrzcił dzieci. W ciągu swojej posługi na Ealingu ochrzcił ponad tysiąc dzieci. Przygotowywał dorosłych do sakramentu bierzmowania dwa - trzy razy w ciągu roku w cyklu siedmiu lub dziesięciu katechez. Twierdził, że spotykał tam samych poszukujących oraz prawdziwych wyznawców Chrystusa, których lubił wtajemniczać w życie wiary i Kościoła. Był opiekunem dwóch kręgów międzynarodowej wspólnoty małżeńskiej "Teams of our Lady” oraz prezbiterem wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej. To z nimi sprawował swoją ostatnią Paschę podczas Wigilii Paschalnej Wielkiej Soboty. W tym roku w dniu 6 czerwca obchodziłby XXV – rocznicę sakramentu kapłaństwa. W Wielkim Tygodniu sprawował we wspólnocie parafialnej na Ealingu Liturgię Wielkiego Piątku. Z miłością mówił o krzyżu Jezusa Chrystusa, z wielkim dostojeństwem przewodził ceremonii. Pasjonował się przekazywaniem wiedzy filozoficznej oraz biblijnej, prowadził w ciągu ostatnich trzech lat katechezy biblijne a także w każdą niedzielę rozważania Lectio Divina. Zasłynął w opinii wiernych jako mądry i roztropny spowiednik, głosiciel Dobrej Nowiny o  Jezusie Chrystusie. Jego ostatnie kazania z okresu Wielkiego Postu i Wielkanocy były przejrzyste, pełne ewangelicznej miłości i prostoty „maluczkich”. Ksiądz Piotr zmarł nagle prawdopodobnie na zawał serca dnia 20 kwietnia 2015 roku w 51 roku życia, 31 konsekracji zakonnej i 25 święceń kapłańskich. Pan odwołał go do siebie.

 

 

Requiescat in pace. Amen.