Niedziela, 27 lipca 2014

 

 

"Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom”.

 

/Mt 11,25/

 

 

 

 

Znaleźć ukryty skarb było pragnieniem wielu biednych w Palestynie. Wartościowe przedmioty były wówczas umieszczane w dzbankach albo chowane wskrytkach w ścianach lub zakopywane wziemi. Wwyniku różnych zawirowań politycznych pozostawały często zagubione, ukryte. Znalezienie takiego skarbu było marzeniem wielu i może być porównane do dzisiejszej szóstki w lotto. Chrystus opowiada o człowieku, który znalazł skarb w roli. Poszedł, sprzedał wszystko, co posiadał, i kupił tę rolę. Ukazuje także kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Te obrazy, wzięte z życia, odniósł Chrystus do królestwa Bożego. Ukazał je jako najwyższą wartość dla człowieka wierzącego. Chrystus stawia królestwo Boże, które założył, na pierwszym miejscu. Uznaje je za najwyższe dobro dla człowieka, które wyzwala w nim niespotykaną radość. Dzisiejsze orędzie Chrystusa o Bożym królestwie wzywa nas do refleksji, jak my traktujemy Boże królestwo; jakie miejsce zajmuje ono w naszym życiu? Zauważmy, królestwo Boże zostało nam podarowane jako największy skarb. Tylu ludzi już się natrudziło, żeby królestwo Boże zostało w nas ugruntowane. Czy naprawdę je przyjęliśmy? Czy możesz powiedzieć, że królestwo Boże, a więc Chrystus - Jego Ewangelia, Jego sakramenty stanowią dla ciebie największy skarb? Czy to cię cieszy, czy to cię fascynuje? Czy jesteś gotów oddać wszystko, żeby zachować tę wartość Bożego królestwa?

 

/bp Ignacy Dec/

 

 

 

 

 

 

UWAGA

W związku ze zmianą operatora sieci telefonicznej, w parafii uruchomiony został
TYMCZASOWY NUMER TELEFONICZNY: 07751293541.
Przewidywalny okres przenoszenia numeru - ok. 2-3 tygodni.
Za niedogodności przepraszamy!