Niedziela 5 lipca 2015
 

DYŻUR KSIĘDZA W KANCELARII PARAFIALNEJ w lipcu i sierpniu:

  • poniedziałki 10:30 - 12:30
  • czwartki 16:00 - 18:00

 

 

 


,,Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta.
A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: Tylko
w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. ‘’

(Mk 6,1-6)