Niedziela 2 sierpnia 2015
 

DYŻUR KSIĘDZA W KANCELARII PARAFIALNEJ w lipcu i sierpniu:


  • poniedziałki 10:30 - 12:30
  • czwartki 16:00 - 18:00

 


XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA


 

,,A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa,
a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli
do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go
na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb
do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale
o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł
do nich: Na tym polega dzieło /zamierzone przez/ Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli
do Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje
i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął;
a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.''
(J 6,24-35)